Naar de inhoud

ANBI Logo

Home

Na het succesvolle congres dat op september 2015 door de ME/cvs Vereniging werd georganiseerd met sprekers uit binnen- en buitenland, en de uitverkochte Nederlandse premiere van de ME-documentaire Forgotten Plague maken we u nu attent op de voortzetting van ons project Wetenschap voor Patiënten.

Het stokje in dat project is door de Amerikaanse dr. Lucinda Bateman (video’s 68 t/m 74) die deel uitmaakte van het IOM-panel dat in februari 2015 met het IOM-rapport over ME/cvs kwam, overgedragen aan de Britse arts dr. Neil Harrison, die naast spreker tijdens de Invest in ME-conferenties in Londen, ook sprak tijdens het congres in Nederland. Het volledige uitzendprogramma van de webinars van dr. Harrison vindt u hier. Vragen over inhoud en uitvoering van dit project kunt u stellen via wvp@me-cvsvereniging.nl  

Op zaterdag 23 april a.s. vindt de jaarlijkse ledenvergadering plaats bij PGO Support, Daltonlaan 600 in Utrecht. U kunt zich aanmelden via  contact@me-cvsvereniging.nl . Convocatie en stukken zullen uiterlijk drieweken voor de vergadering aan alle leden worden gezonden. De ME/cvs Vereniging is een democratische vereniging waarin elk lid inspraak heeft op het te voeren beleid en de speerpunten daarvan. U kunt uw mening bij uitstek kenbaar maken tijdens de ledenvergaderingen.

Bestuursvacatures: wij zijn momenteel dringend op zoek naar een voorzitter en naar een of meerdere algemeen bestuursleden. Wilt u uw talenten en vaardigheden via een van deze functies inzetten voor niet alleen de leden, maar alle ME-patiënten in Nederland, meld u zich dan via contact@me-cvsvereniging.nl
Meer info over alle mogelijkheden u in te zetten leest u hier http://www.me-cvsvereniging.nl/vacatures

Bij de telefonische infolijn kunt u op maandag van 19:00-20:00 uur en donderdag van 11:00-13:00 terecht met vragen en raad over ME op tel: 0578-618697  Vragen kunt u ook mailen naar infolijn@me-cvsvereniging.nl

Leden ontvangen het fraaie blad Lees ME. Bijdragen, verzoeken om bepaalde onderwerpen te belichten of anderszins feedback geven op het blad kunt u via leesme@me-cvsvereniging.nl
De redactie van Lees ME doet regelmatig oproepen op onze Facebook-pagina www.facebook.com/pages/MECVS-Vereniging voor input over bepaalde thema’s waarover zal worden gepubliceerd. Ons doel is een blad voor en door patiënten.

De webwinkel van de ME/cvs Vereniging vindt u hier: http://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/mecvsvereniging/
Ook hierbij geldt weer, dat u uw eigen creativiteit kwijt kunt door suggesties te doen om artikelen op te nemen in het assortiment.

Wordt lid of donateur van de immer groeiende ME/cvs Vereniging. Zo steunt u de inspanningen om ME erkend te krijgen als biomedische ziekte conform de WHO-ICD code G93.3, de ICC/ICP van 2011/2012 (beide zijn in druk verkrijgbaar bij ons) en op basis van de laatste stand van de wetenschap. En natuurlijk om de positie, behandeling en bejegening van ME-patiënten in Nederland te verbeteren. Het lidmaatschap is al sinds het ontstaan van de Vereniging in 2005 niet verhoogd en nog altijd € 25,= per jaar, waarvoor u tevens het blad LeesME ontvangt. Lid worden kunt u via http://www.me-cvsvereniging.nl/formulier/aanmelden-lid  Voor leden tot 30 jaar bedraagt de contributie € 17,50 per jaar.

-----

 

 

Nieuwsarchief

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften