Naar de inhoud

ANBI Logo

200.000 views

200.000 views.jpg

20 april 2014, 200.000 views

200.000 x .......  http://www.wetenschapvoorpatienten.nl/

Op zondag 19 april 2015 bereikte de teller van het aantal keren dat de colleges in het project Wetenschap voor Patiënten van de ME/cvs Vereniging werd bekeken het welhaast magische getal van 199.999....  Inmiddels zijn de colleges meer dan 200.000 maal bekeken.

Wie had dat in de herfst van 2011 kunnen bedenken, toen onze vereniging bestuurlijk in zwaar vaarwater verkeerde en het kersverse, toen nog onervaren bestuur ternauwernood en met het voordeel van de twijfel groen licht kreeg om als vereniging actief deel te gaan nemen aan het project als een van de drie gelijkwaardige partners (naast de MS Vereniging Nederland en de VOI, Vereniging Osteogenesis Imperfecta).

Doordat een man met zo'n veelzijdige wetenschappelijke en klinische kennis op het gebied van ME, Prof. Kenny DeMeirleir het spits afbeet, werd de toon gelijk al gezet voor een almaar groeiende interesse in de webcolleges. Door toestemming van de subsidiegever, het ministerie van VWS, om de Nederlandstalige colleges in het Engels te ondertitelen, gingen de deuren open voor de export ervan...

En voor het uitnodigen van sprekers uit een onuitputtelijke bron van Engelstalige clinici en researchers op het gebied van ME

Het einde is nog lang niet in zicht, maar er mag gerust even worden stilgestaan bij de vaak bovenmenselijke inspanningen die door een klein team soms ernstig zieke ME-patiënten geleverd zijn om de colleges op te nemen, uit te schrijven, te vertalen en corrigeren, te ondertitelen en uit te zenden. Dankbaarheid is daarbij wel op zijn plaats.

Het heeft de numeriek kleine ME/cvs Vereniging over heel de wereld op de kaart gezet, en, wat nog veel belangrijker is: partner gemaakt in een in kracht toenemende roep om erkenning van de hedendaagse pest die ME wordt genoemd.

 

-----

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften