Naar de inhoud

ANBI Logo

open brief aan Dr. Richard Horton en The Lancet

Proffen schrijven open brief aan The Lancet en vragen herevaluatie van PACE-resultaten

13 november 2015

Dr. Richard Horton 
The Lancet 
125 London Wall 
London, EC2Y 5AS, UK

 

Beste Dr. Horton,

In februari 2011 publiceerde The Lancet een artikel met de titel “Comparison of adaptive pacing therapy, cognitive behaviour therapy, graded exercise therapy, and specialist medical care for chronic fatigue syndrome (PACE): a randomized trial.” [“Vergelijking van adaptieve pacingtherapie, cognitieve gedragstherapie, graduele oefentherapie en standaard specialistisch medische zorg voor chronisch vermoeidheidssyndroom (PACE): een gerandomiseerd onderzoek.”] Het artikel rapporteerde dat twee “revalidatie”benaderingen, cognitieve gedragstherapie en graduele oefentherapie, effectief waren in de behandeling van chronisch vermoeidheidssyndroom, ook bekend als myalgische encefalomyelitis, ME/CVS en CVS/ME. De studie kreeg internationale aandacht en heeft wijdverspreide invloed gehad op het onderzoek, de behandelopties en de publieke opinie.

De PACE-studie was een ongeblindeerde klinische trial met subjectieve primaire uitkomsten, een ontwerp dat strikte waakzaamheid vereist om de mogelijkheid van bias te voorkomen. Toch bevatte de studie grote gebreken die ernstige bedenkingen over de validiteit, betrouwbaarheid en integriteit van de bevindingen deed rijzen. De patiënten- en belangengemeenschappen wisten dit al jaren, maar een recent, diepgaand rapport op deze site, die verklaringen bevatte van vijf van ons, heeft de omvang van de problemen onder de aandacht gebracht van een breder publiek. De PACE-onderzoekers hebben antwoord gegeven op veel van de kritiek, maar hun antwoorden hebben niet de belangrijkste bekommernissen behandeld of beantwoord.

De grote gebreken die uitvoerig gedocumenteerd zijn in de recente verslaggeving omvatten, maar zijn niet beperkt tot de volgende:

  • De paper in The Lancet bevat een analyse waarin de drempelwaarden van de uitkomsten om “binnen het normale bereik” voor twee primaire metingen van vermoeidheid en fysiek functioneren, een slechtere gezondheid toonden dan de criteria voor toelating, die reeds ernstige invaliditeit aangaven. In feite was 13% van de deelnemers aan het onderzoek al “binnen de normaalwaarden” op een of beide uitkomstmetingen bij de start, maar de onderzoekers maakten dit saillante feit niet openbaar in de paper in The Lancet. In een begeleidend Lancet-commentaar, definieerden collega’s van het PACE-team deelnemers die voldeden aan deze uitgebreide “normal ranges” als zijnde “een strikt criterium voor herstel” te hebben bereikt. De PACE-auteurs beoordeelden dit commentaar voorafgaand aan publicatie.
  • Tijdens de studie publiceerden de auteurs een nieuwsbrief voor deelnemers die positieve getuigenissen bevatte van eerdere deelnemers over de voordelen van de “therapie” en “behandeling”. Dezelfde nieuwsbrief bevatte een artikel dat de twee revalidatie-interventies aanhaalde die door de onderzoekers werden gepionierd en getest werden in het PACE-onderzoek, als zijnde aanbevolen door een Britse klinische richtlijnencommissie “op basis van het beste beschikbare bewijs.” De nieuwsbrief maakte geen melding van het feit dat een vooraanstaande PACE-onderzoeker deel had uitgemaakt van de klinische richtlijnencommissie. Op het moment van de nieuwsbrief ondergingen 200 of meer deelnemers – ongeveer een derde van de totale steekproef - nog steeds evaluaties.
  • Halverwege het onderzoek veranderden de PACE-onderzoekers hun protocol methoden om hun primaire uitkomstmetingen van vermoeidheid en fysiek functioneren te beoordelen. Dit is reden tot grote bezorgdheid in een ongeblindeerde studie zoals PACE, waarin uitkomstentrends vaak al duidelijk zijn lang voordat de resultaten zichtbaar zijn. De onderzoekers voorzagen geen gevoeligheidsanalyses om de impact te onderzoeken van de veranderingen, en hebben verzoeken geweigerd om de resultaten te verstrekken via de methoden die in het protocol worden omschreven.
  • De PACE-onderzoekers baseerden hun claims over behandelingssucces uitsluitend op hun subjectieve uitkomsten. In de Lancet-paper ondersteunden de resultaten van een wandeltest van zes minuten - beschreven in het protocol als “een objectieve meting van de fysieke capaciteit” – dergelijke claims niet, ondanks de minimale voordelen in één groep. In daaropvolgende commentaren in een ander tijdschrift wezen de onderzoekers de resultaten van de wandeltest af als irrelevant, niet objectief en vol beperkingen. Al de andere objectieve metingen bij PACE, gepresenteerd in een andere vakbladen, faalden eveneens. De resultaten van één objectieve meting, de fitheid stappentest, werden in een paper uit 2015 in The Lancet Psychiatry verstrekt, maar slechts in de vorm van een kleine grafiek. Een verzoek om de gegevens van de stappentest, die werden gebruikt om de grafiek te creëren, werd verworpen als “ergerlijk”.
  • De onderzoekers schonden hun beloftes in het PACE-protocol, waarin zij beloofden zich aan de Verklaring van Helsinki te houden, die vereist dat toekomstige deelnemers “adequaat geïnformeerd” worden over de “mogelijke belangenconflicten” van de onderzoekers. De hoofdonderzoekers hebben financiële en raadgevende relaties gehad met instellingen voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, waarbij ze hen adviseerden dat revalidatietherapieën zoals degene die werden getest in het PACE-onderzoek aanvragers met ME/CVS uit de arbeidsongeschiktheid en aan het werk konden krijgen. Zij maakten deze banden met de verzekeringsindustrie openbaar in The Lancet, maar informeerden de studiedeelnemers niet, in tegenstelling tot hun verplichtingen aan het protocol. Deze ernstige ethische inbreuk roept bezorgdheid op of de toestemming, die van de 641 studiedeelnemers verkregen is, legitiem is.

Zulke fouten hebben geen plaats in gepubliceerd onderzoek. Dit is reden tot grote bezorgdheid in het geval van de PACE-studie vanwege zijn significante impact op het overheidsbeleid, de openbare gezondheidszorg, de klinische zorg en de besluitvorming rond arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en andere sociale uitkeringen. Onder deze omstandigheden is het de taak van The Lancet om deze kwestie zo snel mogelijk aan te pakken.

Wij dringen er daarom bij The Lancet op aan om een onafhankelijke heranalyse te doen van de PACE-onderzoeksgegevens op het individuele niveau, met passende gevoeligheidsanalyses, door zeer gerespecteerde beoordelaars met uitgebreide expertise in statistiek en onderzoeksontwerp. De reviewers zouden van buiten het Verenigd Koninkrijk moeten komen en buiten de domeinen van psychiatrie en psychologische geneeskunde. Zij zouden ook volledig onafhankelijk moeten zijn van, en geen belangenconflict hebben met, de PACE-onderzoekers en de financierders van het onderzoek.

Hartelijk dank voor uw snelle aandacht voor deze zaak.
 

Hoogachtend,

Ronald W. Davis, PhD 
Professor of Biochemistry and Genetics 
Stanford University

Jonathan C.W. Edwards, MD 
Emeritus Professor of Medicine 
University College London

Leonard A. Jason, PhD 
Professor of Psychology 
DePaul University

Bruce Levin, PhD 
Professor of Biostatistics 
Columbia University

Vincent R. Racaniello, PhD 
Professor of Microbiology and Immunology 
Columbia University

Arthur L. Reingold, MD 
Professor of Epidemiology 
University of California, Berkeley 
 

Bron: http://www.virology.ws/2015/11/13/an-open-letter-to-dr-richard-horton-and-the-lancet/
Vertaling Meintje en Zuiderzon, ME-gids. 

-----

 

 

 

 

Controverse over de PACE-Trial groeit

22 november 2015, In het kielzog van het onderzoek van David Tuller, publiceren de PACE-onderzoekers een follow-upstudie

Controverse over de PACE-Trial groeit

Afgelopen weken publiceerde journalist David Tuller een reeks onderzoeksartikels over de PACE-studie uit 2011, een 5 miljoen Britse pond (7 miljoen euro) kostend niet-geblindeerd onderzoek naar cognitieve gedragstherapie (CGT) en graduele oefentherapie (GET) als behandeling voor chronisch vermoeidheidssyndroom.

In zijn stuk haalt Tuller toponderzoekers in de VS en het VK aan die vastgesteld hebben dat het onderzoek “beladen is met onverdedigbare methodologische problemen”. Emeritus Professor Jonathan Edwards vond het “een massa van niet-interpreteerbaarheid”. Bruce Levin, een epidemioloog aan de Columbia Universiteit, noemde het onderzoek “het toppunt van amateurisme in klinisch onderzoek”. Arthur Reingold, een epidemioloog aan de Universiteit van Californië stelde dat een onafhankelijke beoordeling van het onderzoek “erg op zijn plaats” was. Geneticus van Stanford, Ron Davis, vroeg zich af hoe het zelfs door peer review heen was gekomen, gegeven zijn grote methodologische fouten.

Toevallig op 28 oktober 2015, publiceerden Michael Sharpe en Peter White, de onderzoekers die het originele PACE-onderzoek hadden ontworpen, een follow-up van hun onderzoek uit 2011, op dinsdag in The Lancet Psychiatry, waarin zij claimen dat twee jaar later, driekwart van de originele PACE-studiedeelnemers die CGT en GET aangeboden hadden gekregen in een zelfgerapporteerde enquête, hun verbeteringen in vermoeidheid en fysiek functioneren in stand hebben gehouden, daarbij suggererend dat de beweerde voordelen van deze behandelingen op lange termijn gehandhaafd bleven.

SCIENCE rapporteert over de controverse rond PACE

Maar zoals Jon Cohen rapporteert in een artikel dat 27 oktober 2015 online verscheen in Science , rapporteerden degenen die werden gerandomiseerd voor de andere behande-lingsgroepen (“specialistische zorg” en “adaptieve pacingtherapie”) ook vergelijkbare verbeteringen als bij degenen die CGT en GET ontvingen. Sharpe en White schrijven dat dit zou kunnen zijn omdat die patiënten die geen GET en CGT hadden gevolgd in het onderzoek, hen later hebben opgezocht. (Een alternatieve hypothese is dat alle patiënten in de studie vergelijkbare mate van verbetering rapporteerden na behandeling omdat geen van de interventies in het originele onderzoek enig betekenisvol effect had.)

De conclusies die Sharpe en White trekken in deze nieuwe studie, zijn vooral zorgwekkend aangezien dat in het originele onderzoek, deelnemers die werden ingedeeld bij graduele oefentherapie, minder meters liepen in zes minuten dan patiënten met pacemakers, patiënten met hartfalen klasse II en patiënten met cystische fibrose (nvdr. mucoviscidose) – een niveau van functioneren dat zij definieerden als “herstel”.

De Daily Telegraph schreeuwt “Lichaamsbeweging en positiviteit”

De Telegraph publiceerde dd. 28 oktober 2015 een artikel dat uitsluitend gebaseerd is op de bijdrage van Prof. Michael Sharpe en Peter Whites persconferentie. De kop van het artikel “Training en positiviteit kunnen ME overwinnen”. Dit is de inleiding van het artikel:

Chronisch vermoeidheidssyndroom is niet echt een chronische ziekte en degenen die er aan lijden, kunnen de symptomen overwinnen door inspanning op te voeren en positief te denken, heeft de Universiteit van Oxford ontdekt.

In het artikel beschrijft Sharpe ME als een “zichzelf vervullende profetie” die plaatsvindt wanneer patiënten binnen hun grenzen leven. Dit staat in contrast tot veel patiënten die vinden dat het leven binnen hun grenzen hen helpt om, wat het dan ook is, hun basisniveau van functioneren in stand te houden.

The Daily Mail rapporteerde over de nieuwe studie in The Lancet Psychiatry met de kop “Alles tussen de oren? ME kan worden genezen door counseling” , zegt de Professor van Oxford die beweert dat sommigen die er aan lijden, niet hard genoeg hun best doen om beter te worden.

Toen dit hem werd gevraagd op de persconferentie van gisteren, zei Sharpe verder dat hij niet dacht dat er “een groeiend van mensen leger was die hierover ontsteld waren” en dat hij niet begreep “wat de erg luidruchtige minderheid motiveert die zo ontsteld raakt door dit duidelijk gunstig beetje matig helpende behandeling.”

Dr. Charles Shepherd van de ME Association in het Verenigd Koninkrijk verstuurde een persbericht waarin hij stelde dat de organisatie haar langdurige kritiek op CGT en GET handhaafde.

Volgende stappen:

In het licht van het onderzoeksartikel van Tuller, heeft #MEAction een petitie gelanceerd om te eisen dat de tijdschriften die de studies hebben gepubliceerd die gebaseerd zijn op het PACE-onderzoeksgegevens, hun claims met betrekking tot herstel terugtrekken.

Ondertussen heeft deze petitie de eerste 10.000 handtekeningen binnen gehaald!

 

Bron: http://www.meaction.net/2015/10/28/pace-trial-controversy-grows/
© #MEAction. Vertaling Meintje, redactie ME-gids.

-----

 

Als je kind ME/cvs heeft…

18 november 2015, Als je kind ME/cvs heeft…
 
Toen hij pas zeven jaar oud was, werd Joe gediagnostiseerd met ME/cvs. Zijn moeder, Theresa vertelt hier haar verhaal over hoe het is om een kind met ME/cvs op te voeden en hoe Joe’s optimisme hen hoop biedt voor de toekomst.
 
De zomer voordat de diagnosis officieel gesteld werd, viel ons op dat het met Joe steeds slechter ging- hij had vaak hoofdpijn, had veel te weinig energie en het duurde altijd lang voordat hij over een verkoudheid heen was. Onze huisarts stelde de diagnose postviraal vermoeidheids-syndroom en wees ons door naar een kinderarts, die bevestigde dat het ME/cvs was.
 
Ik kende het ziektebeeld al, want ik heb zelf ME/cvs, maar ik wist niet dat kinderen het al op zo’n jonge leeftijd konden krijgen. Het kwam als een schok. Door mijn eigen ervaring was ik me erg bewust hoe rot Joe zich moest voelen en wat voor impact deze aandoening op zijn leven zou hebben.  Lees verder ...

-----

 

BijlageGrootte
Als je kind ME cvs heeft….pdf401.86 KB

College 73 - Wetenschap voor Patiënten

FAQs uit de klinische praktijk (deel 1) - dr. Lucinda Bateman

Dr. Lucinda Bateman beantwoord de meest gestelde vragen 
 
In dit college:
- Kan ik van deze ziekte ME/cvs, genezen?
- Zijn er behandelingen voor ME/cvs?
- Is ME/cvs progressief? Kan het dodelijk zijn?
- Is ME/cvs besmettelijk?
 

-----

 

 

“Geen beslissingen over me - zonder me”

12 november 2015, “Geen beslissingen over me - zonder me”

Resultaten en diepgaande analyse van een patiëntenenquête uitgevoerd door de ME Association in 2012.

Een samenvatting van Deel 1 van dit rapport over de aanvaardbaarheid, werkzaamheid en veiligheid van cognitieve gedragstherapie (CGT), graduele oefentherapie (GET) en pacing, als beheersstrategieën voor ME/CVS-patiënten.

Deel 1 heeft betrekking op het gebruik van CGT, GET en pacing door zorgverleners wanneer aangeboden aan patiënten op individuele basis of in een groep. 
Deel 2 van het rapport zal verslag doen over zelfmanagement met behulp van deze benaderingen.

Deel 1 van het rapport is in zijn geheel gepubliceerd op de website van de MEA
Deel 2 zal later worden gepubliceerd.

Lees hier de uitgebreide Nederlandstalige samenvatting van deel I.

 
 
Met dank aan Zuiderzon en Meintje van ME-gids.net voor de vertaling.

-----

 
 
 
BijlageGrootte
Geen beslissingen over me - zonder me”.pdf484.65 KB

Ik had nog niet dood gehoeven

ik had nog niet dood gehoeven.jpg
6 november 2015, Ik had nog niet dood gehoeven
 
We willen graag nogmaals het boek “Ik had nog niet dood gehoeven” onder de aandacht brengen. 
 
Denise de Hoop (45) leed jarenlang aan de ziekte ME (Myalgische Encefalomyelitis), een neuro-immunologische multisysteemziekte.
 
Deze ziekte wordt door artsen onterecht als psychosomatische aandoening gezien. De ziekte wordt door hen ook wel CVS (Chronisch Vermoeidheidssyndroom) genoemd, een benaming die de lading bij lange na niet dekt. Patiënten worden voor behandeling doorverwezen naar psychologen en fysiotherapeuten.
 
Hierdoor kon het gebeuren dat Denise niet serieus genomen werd toen ze met diverse zorgwekkende symptomen aanklopte bij verschillende artsen. Daardoor werd de borstkanker waar ze aan bleek te lijden veel te laat ontdekt.
 
Denise hield een blog bij op een lotgenotenforum. Hierin beschrijft ze het onbegrip waar ze mee te maken krijgt, de frustratie en de angst waar ze mee te kampen had. Haar vriendin Francis bewerkte haar dagboek tot dit boek.
 
Met dit boek hoopte Denise en hopen met haar veel lotgenoten dat mensen met ME vaker serieus genomen gaan worden door de medische wereld.
 

Productinformatie
Auteur Francis Verreck 
Soort Met illustraties 
Taal Nederlands 
Prijs: € 19,95 + verzendkosten 
ISBN10 9402129286 
ISBN13 9789402129281
 
Het boek is te bestellen via Bol.com 

-

----

 

 

Chat met Lucinda Bateman d.d. 18 sept 2015

5 november 2015, Chat met Lucinda Bateman d.d. 18 sept 2015

Live vragen stellen aan gerenommeerde artsen die gespecialiseerd zijn in ME/cvs is nu mogelijk in het ‘Wetenschap voor Patiënten’ project.

Tijdens de eerste chat  op vrijdag 18 september konden patiënten vragen stellen aan Dr. Lucinda Bateman die zij direct beantwoordde. Zo werd o.a. gesproken over diagnostische criteria, de verschillende subgroepen bij ME, en het IOM-rapport.

Alle gestelde vragen en antwoorden kunnen hier teruggelezen worden.

Zit je zelf ook met vragen die je graag aan Bateman zou willen stellen?  Vrijdag 13 november kan dat weer van 17.00-17.45 via http://chatwing.com/mecvsvereniging.wvp

-----

 

BijlageGrootte
Chat dr. Bateman 18 sept 2015.pdf254.5 KB

Ik geloofde het niet

4 november 2015, Ik geloofde het niet
 
Ik kon niet geloven dat een twaalfjarige jongen steeds zieker werd, alleen maar door naar school te gaan. Hij moest eerst de lessen Lichamelijke Opvoeding overslaan (deze jongen hield van voetbal!) , daarna moest hij steeds meer lessen overslaan totdat er geen enkele les meer was om over te kunnen slaan.
 
Ik dacht niet dat het mogelijk was dat een jongen van twaalf onder welke omstandigheid dan ook niet naar school kon gaan, al was het maar voor één dag in een heel semester. Een twaalfjarige die tot zes maanden geleden nog gelukkig leek, school leuk vond en goede cijfers haalde. En ik kon zeker niet bedenken dat hij nu nog steeds - na twee jaar - niet naar school is geweest.
 
Lees verder ...

-----

 

BijlageGrootte
Ik geloofde het niet.pdf327.64 KB

College 72 - Wetenschap voor Patiënten

College 72 - Wetenschap voor Patiënten 
 

Gen-expressie en inspanning - dr. Lucinda Bateman

Het onderwerp van dit college is gen-expressie en inspanning.
Dr. Bateman spreekt daarin over de effecten van inspanning bij ME/cvs, de inspanningsmogelijkheden en de inspanningsbeperkingen.
 

-

 

 

College 71 - Wetenschap voor Patienten

College 71 - Wetenschap voor Patienten

ME/cvs & de hersenen - dr. Lucinda Bateman

Het onderwerp van dit college is ME/cvs & de hersenen, en dr. Bateman spreekt daarin over witte en grijze stof, afwijkingen ervan bij op ME lijkende ziektes en hun verschillende uitdrukking, en of afwijkingen door neuro-inflammatie medicamenteus behandelbaar zijn.

 

 

-

Nieuwsarchief

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften