Naar de inhoud

ANBI Logo

Verslag van de 9e IiME, deel 3

14 juni 2014, Verslag van de 9e IiME, deel 3

De Engelse ME/cvs organisatie Invest in ME organiseerde op vrijdag 30 mei voor de negende maal een eendaags congres, waarvoor sprekers van over heel de wereld waren uitgenodigd. In het verslag van de dag zelf, dat hierna volgt, zullen we van elk van hen een korte achtergrondbeschrijving geven, en een paar steekwoorden naar aanleiding van hun voordrachten.

Niet iedereen in gangen en ruimtes was uitgepraat, toen na de lunch in de zaal prof. Sonya Marshall-Gradisnik al aan het woord was. Zij is een van de meest toonaangevende researchers van Australië op het gebied van neuroimmunologie, en is de spil geweest bij de oprichting van PHANU, de Public Health and Neuroimmunology Unit, eerst aan de Bond Universiteit, tegenwoordig aan de Griffith Universiteit in Brisbane. Veel van haar werk is specifiek gericht op autoimmuniteit bij lijders aan ME/cvs. Lees verder ...

-----

 

BijlageGrootte
Verslag IiME - deel 3..pdf313.51 KB

DVD's Invest in ME Conferentie Londen

20140530_194421_0.jpg

DVD's Invest in ME Conferentie Londen, 30 mei 2014

 

De toespraken van topwetenschappers op het gebied van ME tijdens de IiME-conferentie in Londen op 30 mei zijn professioneel opgenomen.

Invest in ME, de non-profit organisatie die dit congres al voor de negende maal organiseerde, is sets van 4 dvd's aan het produceren.

Dit jaar kan de ME/cvs Vereniging deze sets tegen gereduceerd tarief leveren.
Normaal zijn de kosten L 15,50, wat neerkomt op € 21,-
Wij kunnen ze -alleen dit jaar dus- leveren voor € 15,- incl. verzendkosten.

Mail bij belangstelling naar contact@me-cvsvereniging.nl  ovv DVD's IiME.
Bestellen kan t/m 20 juni a.s.

 

foto: courtesy Regina Clos

-----

 

Verslag van de 9e IiME, deel 2

12 juni 2014, Verslag van de 9e IiME, deel 2

De Engelse ME/cvs organisatie Invest in ME organiseerde op vrijdag 30 mei voor de negende maal een eendaags congres, waarvoor sprekers van over heel de wereld waren uitgenodigd. In het verslag van de dag zelf, dat hierna volgt, zullen we van elk van hen een korte achtergrondbeschrijving geven, en een paar steekwoorden naar aanleiding van hun voordrachten. Lees verder ...

-----

 

BijlageGrootte
Verslag IiME - deel 2..pdf205.96 KB

Verslag van de 9e IiME, deel 1

 9 juni 2014, Verslag van de 9e IiME, deel 1

De Engelse ME/cvs organisatie Invest in ME organiseerde op vrijdag 30 mei voor de negende maal een eendaags congres, waarvoor sprekers van over heel de wereld waren uitgenodigd. In het verslag van de dag zelf, dat hierna volgt, zullen we van elk van hen een korte achtergrondbeschrijving geven, en een paar steekwoorden naar aanleiding van hun voordrachten. Lees verder ...

-----

 

BijlageGrootte
Verslag IiME deel 1..pdf268.63 KB

Hoopvol nieuw diagnostisch hulpmiddel

4 juni 2014, Hoopvol nieuw diagnostisch hulpmiddel voor mensen die lijden aan ME/cvs en fibromyalgie

Onderzoekers uit Utah zijn een definitieve bloedtest aan het ontwikkelen om artsen te helpen ME/cvs beter te kunnen diagnosticeren en behandelen. Ook zet een plaatselijke arts vaart achter de bouw van een speciale kliniek voor behandeling van deze ziektes.

SALT LAKE CITY ---- Matt Remes verhuisde met zijn familie naar Utah om zijn droom Olympisch skiër te worden waar te maken. Maar voordat hij er aankwam, maakte zijn lichaam al andere plannen.

Artsen weten niet wat er is gebeurd met de nu 15-jarige Park City student, maar kwamen tot de conclusie dat Remes lijdt aan ME/cvs, een ziekte die niet goed wordt begrepen maar die hem wel belet dingen te doen die andere tieners kunnen - vooral jongens die van nature zo veerkrachtig en uitzonderlijk competitief zijn als Remes.

“ Ik was gewoon zo moe en ik begreep niet waarom,” zegt Remes. Zijn knokige knieën en magere enkels lijken op die van iemand die half zo oud is als hij.

Gelukkig voor hem en voor de meer dan één miljoen patiënten met de grotendeels niet erkende ziekte in de Verenigde Staten heeft een onderzoekersechtpaar aan de Universiteit van Utah een manier gevonden om die concreet te kunnen verklaren. Lees verder ...

-----

 

BijlageGrootte
Hoopvol nieuw diagnostisch ......pdf440.38 KB

Interview met dr. Enlander, deel 2

2 juni 2014, Interview met dr. Enlander

OPKOMEN VOOR PATIËNTEN – deel 2

Gabby Klein neemt de moeite onder de loep die dr.Enlander zich heeft getroost om ervoor te zorgen dat de realiteit van ME/cvs wereldwijd bekend wordt.

Afgelopen woensdag plaatsten wij deel 1 van een deel van dit interview. Vandaag praat dr. Enlander over een nieuw op te richten groep ME-artsen, over de onderzoeken in zijn centrum, de naam van de ziekte en biomarkers. Lees verder ...

-----

 

BijlageGrootte
opkomen voor patienten 2.pdf276.72 KB

Interview met dr. Enlander

28 mei 2014, interview met dr. Enlander

OPKOMEN VOOR PATIËNTEN – deel 1

Gabby Klein neemt de moeite onder de loep die dr.Enlander zich heeft getroost om ervoor te zorgen dat de realiteit van ME/cvs wereldwijd bekend wordt. Hij verschaft ons een inzicht in hoe hij over enkele huidige kwesties denkt, en een update van de  onlangs tijdens zijn presentatie op een bijeenkomst van  de Institutes of Medicine (IOM) aangekondigde oprichting  van een academie voor ME- en CVS-artsen.

Dr. Derek Enlander is van Ierse afkomst en is een briljant clinicus, is verbonden aan de Mt. Sinai Medical School in New York en voert daarnaast een eigen praktijk, gespecialiseerd in de behandeling van ME, CVS en fibromyalgie. Zijn toewijding tot en betrokkenheid bij het vinden van de beste behandelingen van zijn ME-patiënten wordt door vele duizenden uit New York en anderen die vanuit heel de wereld naar hem toe komen gewaardeerd. Lees verder ...

-----

 

 

BijlageGrootte
opkomen voor patienten.pdf497.01 KB

OMI ontwikkelt allereerste biomarkers

omi-logo.png

26 mei 2014,  OMI ontwikkelt allereerste biomarkers voor ME/cvs en een reeks andere complexe ziektes

Eerder berichtten wij al over initiatieven van het OMI (Open Medicine Institute) in Mountain Viewm Californië, opgezet door dr. Andreas (Andy) Kogelnik die adhesiebetuigingen en toezeggingen tot medewerking van al meer dan 30 top-researchers op het gebied van ME achter zich weet.

Binnenkort zullen we u uitgebreider informeren over het OMI zelf, maar woensdag 21 mei j.l. stuitten wij op het volgende hoopvolle bericht:

“Het OMI, een organisatie die als missie de verbetering van gezondheidszorg heeft door het toepassen van een multidisciplinaire ‘big data’ benadering, kondigde vandaag het begin aan van de ontwikkeling van een biomarker voor ME/cvs en andere chronische maar moeilijk te diagnosticeren ziektes die er heersen.

De ontwikkeling van twee sleuteltesten staat gepland: een tracerende biomarker die gebaseerd is op RNA expressie-gegevens van patiënten en gezonde vrijwilligers, en een theranostische tool om de doeltreffendheid van een behandeling te peilen. Dat is vooral bij ME/cvs van het allergrootste belang omdat er geen bewezen diagnostische testen of behandelingen bestaan. Veel patiënten en artsen verlaten zich bij hun inspanningen tot verbetering momenteel nog op de claim die bij vele van de van mond tot mond aangeprezen therapieën wordt gedaan van de doeltreffendheid ervan.

De fase van dit project waarin de juistheid van het concept bewezen werd, werd ruimharig gefinancierd door belangstellende gevers uit Silicon Valley en in brede zin via de ME/cvs gemeenschap.

Bij dit nieuwe biomarker project zal het OMI de leiding hebben en er de mini-matrix technologie en het kennisplatform van Affymetrix voor gebruiken. “Wij kijken er naar uit om met hulp van de toepassingen en de deskundige ondersteuning van Affymetrix biomarkers te ontwikkelen voor deze raadselachtige ziekte die wereldwijd meer dan achtmiljoen mensen treft”, zo zei Andreas Kogelnik, oprichter van het OMI. “Er bestaat zoveel onjuiste informatie over ME/cvs. We moeten nieuwe instrumenten en technologieën op deze ziekte focussen om hem volledig te kunnen begrijpen en behandelen”.

OMI zal de mini-matrix technologie van Affymetrix ook gebruiken bij projecten die andere complexe ziektes behelzen, zoals autisme. Het OMI is nu ook een geautoriseerd servicepunt van Affymetrix en zal in die hoedanigheid researchfaciliteiten verschaffen waarbij apparatuur en technologieën van Affymetrix beschikbaar worden gesteld voor hen die daar bij hun eigen studies baat bij hebben. Die daardoor ruimer beschikbare kernfaciliteit zal in bredere zin ook ter beschikking komen van groepsartsenpraktijken als een bron voor laboratoriumonderzoek en testen met het CLIA-keurmerk.”

Gedeeltelijk overgenomen en vertaald uit: http://www.marketwatch.com/story/the-open-medicine-institute-omi-to-develop-first-ever-biomarkers-for-chronic-fatigue-syndrome-and-a-range-of-complex-diseases-2014-05-21

Copyright (C) 2014 PR Newswire. All rights reserved
-----

CLIA: de Clinical Laboratory Improvement Amendments uit 1988 zijn de reguliere overheidsstandaarden van de Verenigde Staten die van toepassing zijn bij alle klinische laboratoriumtesten die in de Verenigde Staten op mensen worden toegepast, behalve bij klinische trials en basale research.

genoom: het geheel van alle genen in een celkern

mini-matrix: een instrument om de informatie binnen een genoom te schiften en analyseren

theranostisch: voorgestelde diagnostische therapie afgestemd op de persoon

-----

 

teken voor invoering van de CCC in Noord-Ierland

23 mei 2014, teken voor invoering van de CCC in Noord-Ierland

Neem de moeite en teken deze petitie voor onze Noord-Ierse vrienden. Je tekent er ook mee voor ons allemaal hier in Nederland en België.

Zoals misschien bekend willen meer dan 50 artsen en researchers de Canadese Consensuscriteria uit 2003 als standaardcriteria voor klinische praktijk en research ingevoerd zien. Een brief met dat verzoek, mede ondertekend door o.a. onze Vereniging, werd in de herfst van vorig jaar aan de toenmalige minister van Volksgezondheid van de USA gestuurd (http://www.me-cvsvereniging.nl/niet-n-g-nice-cbo-richtlijn).

Noord-Ierland verkeert in een positie dat daar onafhankelijk van wat er in andere landen gebeurt, de CCC voor genoemde doeleinden kán worden ingevoerd door het parlement. Mocht dat gebeuren, dan kan dat natuurlijk gevolgen hebben voor anderen.

Deze petitie is opgezet door een sterke Noord-Ierse patiëntengroep, die ook internationale sprekers naar Belfast weet te halen.

Er kan nog een hele week getekend worden via deze link: https://secure.avaaz.org/en/petition/Minister_Edwin_Poots_Fully_Adopt_CCC_for_ME_in_NIreland/?cHCXadb

-----

 

neuro-inflammatie aantoonbaar hoger bij ME patiënten

21 mei 2014, Naar een duidelijkere diagnose van ME
 
Onderzoekers aan het RIKEN Centrum voor Biowetenschappen hebben functionele PET-beeldvorming gebruikt om aan te tonen dat de niveaus van neuro-inflammatie, of ontsteking van het centraal zenuwstelsel, hoger zijn bij patiënten met ME(cvs) dan bij gezonde mensen.
 
De onderzoekers hebben PET-scans uitgevoerd op negen mensen met de diagnose ME (volgens de Fukuda criteria én de Internationale Consensus Criteria voor ME) en tien gezonde mensen, en hebben hen gevraagd om een vragenlijst in te vullen die de mate van vermoeidheid, cognitieve stoornissen, pijn en depressie beschrijft.
 
De onderzoekers stelden vast dat de neuro-inflammatie groter is bij ME-patiënten dan in gezonde mensen. Ze vonden ook dat de ontsteking in bepaalde gebieden van de hersenen verhoogd was. Patiënten die een cognitief verminderd functioneren rapporteerden, vertoonden neuro-inflammatie in de amygdala, waarvan bekend is dat die betrokken is bij de cognitie. Dit levert duidelijk bewijs van het verband tussen neuro-inflammatie en de symptomen die ME-patiënten ervaren.
 
Hoewel de studie klein was, kan bevestiging van het concept dat PET-scans gebruikt kunnen worden als een objectieve test voor ME, leiden tot een betere diagnose en uiteindelijk tot de ontwikkeling van nieuwe therapieën om verlichting te brengen voor veel mensen die wereldwijd getroffen zijn door deze ziekte. Lees verder ...
 
vertaling: ME.gids

-----

 

BijlageGrootte
Naar een duidelijker ......pdf369.66 KB

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften