Naar de inhoud

ANBI Logo

ME – de Vergeten Plaag

5 mei 2014, ME – de Vergeten Plaag

Het Blue Ribbon-project van de 24-jarige Amerikaan Ryan Prior (http://www.me-cvsvereniging.nl/blue-ribbon-foundation-heeft-grote-plannen),dat hij samen met cameravrouw Nicole Castillo gestalte geeft, krijgt plots een heel andere wending.

Wie het enigszins heeft gevolgd, weet dat de doelgroep van de door hen te produceren documentaire in eerste instantie vooral de ME/cvs community was. Vandaar ook de naam van hun project: blue ribbon, blauw lint.

In een persoonlijke mail die wij vorige week van Ryan kregen, beschrijft hij hoe hij en Nicole lang hebben nagedacht over deze insteek, en tot de slotsom zijn gekomen dat de doelgroep veel groter zou moeten zijn, namelijk iedereen. Het gaat immers om het aanwakkeren van het besef van wat ME is en wat de gevolgen kunnen zijn.
Lees verder ...

-----

 

BijlageGrootte
ME – de Vergeten Plaag.pdf358.13 KB

De verborgen waarheid

30 april 2014, De verborgen waarheid

Nieuwe documentaire in de maak

Na de projecten Blue Ribbon van Ryan Prior waarover we eerder berichtten 

http://www.me-cvsvereniging.nl/blue-ribbon-foundation-heeft-grote-plannen
http://www.me-cvsvereniging.nl/prior-s-plan  en 
Jennifer Brea's Canary in a Coalmine http://www.canaryinacoalminefilm.com/#

is er een nieuw documentaire-project opgestart, genaamd ME-The Hidden Truth.

Basis ervan is dat een week lang dag en nacht met en camera het leven gevolgd werd van een ernstig zieke ME-patiënte, Kara Spencer. De bedoeling is dat deze basis doorweven wordt met wetenschappelijke referenties.

Mocht dit project levensvatbaar blijken te zijn, dan zullen we proberen u er over te blijven berichten. Met dank aan HelpME Circle voor de Engelse tekst.

Lees verder ...

-----

 

BijlageGrootte
ME de verborgen waarheid.pdf429.98 KB

Negende Invest in ME-conferentie in Londen

29 april 2014, Negende Invest in ME-conferentie in Londen

Gisteren publiceerden we een kort verslag van de vierdaagse conferentie in San Francisco, waar tal van topwetenschappers op het gebied van research en klinische praktijk van ME acte de présence gaven.

Over precies een maand vindt in Londen voor de negende maal de jaarlijkse IiME-conferentie plaats, waar ook een aantal ME-kopstukken een lezing zullen houden of aanwezig zullen zijn. Dat is een boeiend gebeuren, in een typisch Londense setting: een schitterend Victoriaans gebouw aan de Birdcage Walk.Het zal zeer weinigen gegeven zijn er heen te kunnen, maar om toch een beetje een indruk te krijgen, hierbij een vooraankondiging in de vorm van de vertaalde brochure. Lees verder...

De dagagenda vind u hier: http://www.investinme.eu/agenda.html

-----

 

BijlageGrootte
Negende Internationale ME Conferentie.pdf198.47 KB

Personalized Food

29 april 2014, Personalized Food

Personalized food is op maat geproduceerd voedsel voor individuen en voor specifieke doelgroepen, zoals patiënten en sporters. Uitgangspunt hierbij is dat ieder mens anders is en baat heeft bij een persoonlijk voedingsadvies. Recente wetenschappelijke ontwikkelingen rondom de metabole routekaart van het menselijk lichaam bieden hier aanknopingspunten voor. Personalised Food wordt gezien als een mogelijk doorbraakthema voor de tuinbouwsector, in relatie tot state-of-the-art biomedische kennis in de Amsterdamse metropoolregio en de marktvraag van patiënten en burgers. 

Let wel: personialized food heeft niets van doen met genmanipulatie.

Op dinsdag 13 mei 2014 is er van 13.30 - 17.30 uur een open middag georganiseerd door de Viulentum Hogeschool, Stadhuisplein 40 in Almere. De verschillende presentaties zijn o.a.:
- Vertrouwen in het lijf
- Planten als meervoudige medicijnen
- Wat patiënten willen
- De potenties van de metabole routekaart van het menselijk lichaam

Meld je zo snel mogelijk aan via contact@me-cvsvereniging.nl, als je die middag of een deel ervan bij wilt wonen, want het aantal plaatsen is zeer beperkt.

 

Maar schenk vooral aandacht aan de enquête. 
Wie weet hoe synchroon deze wetenschappelijke ontwikkeling kan lopen met de steeds grotere kennis van o.a. de maag-/darmproblematiek bij ME

De bedoeling van deze korte enquête is de interesse in de ontwikkeling van Personalised Food te peilen van patiënten, gezonde burgers en (semi-)professionele sporters. De enquête wordt uitgevoerd door CAH Vilentum hogeschool Almere, onder leiding van Dr. Gaston Remmers.

 
Het kost u 5 minuten om de vragen te beantwoorden. Uw gegevens blijven anoniem. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Klik op de link om naar het onderzoek te gaan: 
http://www.thesistools.com/web/?id=400761

 

NB: We waarderen het zeer als u de link naar de enquête zou willen verspreiden in uw netwerk!

----

 

IACFS/ME conferentie in vogelvlucht

28 april 2014, De IACFS/ME vierdaagse conferentie in vogelvlucht

In San Francisco werd van 20 t/m 23 maart 2014 een vierdaags congres gehouden. Dit evenement wordt om het andere jaar georganiseerd door de IACFS/ME, de International Association for Chrnonic Fatigue Syndrom and ME.

Omdat er zo ongelooflijk veel gebeurde in die vier dagen en de sprekers zonder uitzondering tot de topwetenschappers op het gebied van ME/cvs hoorden, beperken wij ons tot een kort overzicht van de eerste dag. Aantekeningen van Searcher, een afgevaardigde van Phoenix Rising, vormen de basis van deze impressie.

Lees verder ...

-----

 

BijlageGrootte
vierdaagse conferentie in vogelvlucht.pdf325.57 KB

Gebroken Leven - boekbespreking Reformatorisch Dagblad

boek kooman Gebroken leven.jpg

26 april 2014, Gebroken Leven - boekbespreking Reformatorisch Dagblad

Op 26 oktober 2013 verscheen in het Reformatorisch Dagblad een uitgebreide recensie over het door de journalist/auteur Kees Kooman en ME-patiënt Rob v/d Ploeg uitgebrachte boek Gebroken Leven. Op dat moment rustte er een half jaar lang copyright op het artikel. Het is afgelopen nacht vrijgegeven voor publicatie en door Rob v/d Ploeg ter publicatie aan ons doorgestuurd.

Vermoeidheidssyndroom is nepdiagnose

Naar het chronische vermoeidheidssyndroom ME/CVS moet veel meer onderzoek komen. Patiënten worden niet goed behandeld, en belanden geregeld tussen wal en schip als het gaat om de vergoeding van noodzakelijke zorg. ME is geen ziekte die tussen de oren zit, zoals vaak wordt beweerd. 

Lees verder ...

-----

 

 
BijlageGrootte
vermoeidheidssyndroom is nepdiagnose.pdf294.4 KB

Vertraging LeesME

8 april 2014, Vertraging LeesME

Al enige tijd kondigden wij aan dat eind maart een Lees ME Special zou verschijnen. Helaas is door zowel technische- als gezondheidsomstandigheden de verschijning hiervan aanzienlijk vertraagd. Het is nog niet duidelijk wanneer de Special zal verschijnen, dit zal op zijn vroegst begin mei zijn. Er wordt hard gewerkt om de Special zo snel mogelijk bij u op de deurmat te krijgen. Onze welgemeende excuses voor de vertraging.

Dat brengt ons op een structureel punt: onze kwetsbaarheid door onderbezetting. Niet alleen bij de productie van Lees ME, maar op allerlei vlakken hebben wij broodnodig extra helpende handen nodig.

De redactie van Lees ME wordt momenteel ondersteund door een fijn team van auteurs en redigeerders, maar is dringend op zoek naar een opvolger voor de hoofdredacteur, een eindredacteur en meer vormgevers. Wij zoeken hiervoor mensen die de intentie hebben zich voor langere tijd in te zetten voor onze vereniging en ons lijfblad.

Vacature hoofdredacteur

Vacature eindredacteur

Vacature vormgever

Herkent u zich in een van deze functie-omschrijvingen?
Mail dan naar de redactie van Lees ME: leesme@me-cvsvereniging.nl
of schrijf naar Redactie Lees ME, Bagijnenwaard 272, 2716 XE Zoetermeer

Wij hopen van harte dat u ons enthousiaste team wilt komen versterken!

-----

 

 

 

BijlageGrootte
Hoofdredacteur.pdf183.22 KB
Eindredacteur.pdf183.34 KB
Vacature vormgever.pdf105.07 KB

MS en ME/cvs

2 april 2014, MS en ME/cvs

Een vergelijking.

In een studie van Maes en Morris werden veel overeenkomsten van symptomen en neuro-immunologische karakteristieken gevonden tussen ME/cvs en MS. Een korte samenvatting van de studie vindt u hieronder. Het is voor de echte bollebozen onder ons, en voor wie daar nog niet genoeg aan heeft, is hier de link naar het volledige artikel: http://www.biomedcentral.com/1741-7015/11/205?fmt_view=classic#abs 

Vooral de (neurochemische) afwijkende activiteiten in de cellen, de spieren en de hersenen komen uit de samenvatting naar voren.

Ondanks de vele medische termen is duidelijk dat de overeenkomsten tussen beide auto-immuunaandoeningen dermate groot zijn, dat de auteurs mede tot de conclusie komen dat MS-patiënten een hele grote kans lopen ME/cvs-symptomen te ontwikkelen.

 

Achtergrond
Encephalomyelitis disseminata (multiple sclerose) en myalgische encefalomyelitis/chronisch vermoeidheid syndroom (ME/cvs) worden beide door de World Health Organisation (Wereldgezondheidsorganisatie) geclassificeerd als ziekten van het centrale zenuwstelsel. Dit overzicht heeft als doel de ziekteverschijnselen en de neuro-immune karakteristieken van MS te vergelijken met die van ME/cvs.

Bespreking
Er zijn qua verschijnselen en neuro-immunologische problemen opmerkelijke overlappingen tussen de twee aandoeningen. Patiënten met ME/cvs en MS ondervinden beide ernstige niveaus van invaliderende vermoeidheid en een verslechtering van symptomen na inspanning, en nemen hun toevlucht tot energie behoudende strategieën om te proberen voldoende energie te hebben voor de dagelijkse gang van zaken.

Slopende autonome symptomen, verminderde hartreactiviteit na inspanning, orthostatische intolerantie en posturale hypotensie worden ervaren door patiënten van beide ziekten.

Beide aandoeningen vertonen een beeld van afwisselende vermindering en opvlamming of een progressief verloop, terwijl infecties en psychosociale stress een belangrijke rol spelen in de verergering van de vermoeidheidssymptomen.

Gereactiveerde immunologische inflammatoire routes en oxidatieve (O, zuurstof) en nitrosatieve (NS, zwavel-stikstof) trajecten worden in beide ziektes gevonden. De gevolgen van de schade door zuurstof en zwavelstikstof aan de eigen epitopen blijkt uit de haast verbijsterende en bijna identieke rangschikking van auto-antilichamen die bij beide ziektes worden aangemaakt tegen schade aanrichtende epitopen.

Schade aan de mitochondriën, inclusief verlaagde ATP-niveaus, verslechterde creatinefosfaat synthese en aangetaste oxidatieve fosforylering laten diepe sporen achter in zowel MS als ME/cvs.

De bevindingen bij het gebruik van neuroimaginatie-technieken lijken bij beide ziektes heel erg op elkaar en laten in de hersenen een verminderde bloedstroom zien, verschrompeling, vermindering van grijze stof, hyperintensiteit van witte stof, verhoogd lactaat, signaaltransductie op choline en verlaagde niveaus acetylaspartaat.

Conclusie
Dit verslag laat zien dat er neuro-immune overeenkomsten zijn tussen MS en ME/cvs. Dit staaft verder de visie dat ME/cvs een neuro-immune ziekte is en dat patiënten met MS immunologische gronden zijn om symptomen van ME/cvs te ontwikkelen.
 

Gerwyn Morris (1, 2)  en Michael Maes (2, 3)
1. Tir na nog, Penbrey, Lianelli, UK
2 . Departement of Psychiatry, Chulalongkorn Universiteit, Bangkok, Thailand
3.  Departement of Psychiatry, Deakin Universiteit, Geelong, Australië

-----

 

ME op tv bij onze oosterburen

3 maart 2014, ME op tv bij onze oosterburen. 

Ontmoet Katharina Voss, een strijdster voor de rechten van ME-patiënten in Duitsland en daarbuiten.

Katharina heeft zelf twee meiden met zeer zware ME, Pauline van 20 en Adele van 13. Op zaterdag 29 maart j.l is het Duitse tv-programma Menschen-das Magazin met haar en haar dochters in de hoofdrol door anderhalf á twee miljoen Duitsers bekeken.

Petje af voor haar lef en eerlijkheid. Ook zij heeft te maken gehad met dreigende uithuisplaatsing van haar dochters, maar door tijdig een advocaat in de hand te nemen, heeft zij dat weten te verijdelen.

Ons is binnen een week het door Duitse ME-patiënten in het Engelse ondertitelde deel van de uitzending dat over haar en vooral haar dochter Pauline gaat, verstrekt.

 


https://www.youtube.com/watch?v=fws-oAExvAs

-----

 

 

 

SAMe - een effectief natuurlijk antidepressivum

26 maart 2014, Een effectief natuurlijk antidepressivum met relatief weinig bijwerkingen: S-Adenosyl Methionine (SAMe)

Patiënten met ongeacht welke chronische ziekte zijn kwetsbaar voor depressies. Standaard antidepressiva werken helaas niet bij iedereen. Ook bijwerkingen kunnen problemen veroorzaken, speciaal bij mensen met ME/cvs die extra gevoelig zijn voor bijwerkingen.

S-Adenosyl Methionine (SAMe) is een natuurlijk product waarnaar meer dan een dozijn dubbelblinde onderzoeken is verricht waaruit de gunstige werking bij een depressie bleek.

Het is belangrijk om de effectiviteit van SAMe grondig te evalueren, omdat anekdotisch SAMe effectief lijkt te zijn, veilig samen lijkt te gaan met standaard antidepressiva en zeker minder kans op seksuele problemen geeft dan SSRI’s.

De afdeling Psychiatrie van het Massachusetts General Hospital (hierna: MGH) heeft nu een dubbelblind onderzoek gepubliceerd dat redelijk goed aantoont dat SAMe echt werkt. Lees verder ...

-----

 

BijlageGrootte
SAMe - Podell.pdf461.72 KB

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften