Naar de inhoud

ANBI Logo

Aanstaande MEetings: Den Bosch, Amsterdam en Barendrecht

18 september 2012, Aanstaande MEetings: Den Bosch, Amsterdam en Barendrecht

MEetings

MEetings zijn volledig informele ontmoetingen van ME/cva-pati:enten, zonder programma vooraf. De aanwezigen bepalen helemaal hoe een MEeting verloopt. De gezamenlijke 'interesse' is ME/cvs. Maar daar hoeft het helemaal niet over te gaan, al leert de praktijk dat toch graag ervaringen worden uitgewisseld.

de komende tijd staan de volgende MEetings gepland:

Den Bosch
Woensdag 19 september a.s om 14:30 uur
Vierde Hambaken 89

Amsterdam
Zondag 30 september a.s. om 14:00 uur
Ibit hotel, 1e etage, ontbijtzaal personeel
Stationsplein 49
(± 70 m. rechts van de hoofduitgang van Amsterdam CS)
(consumptie zelf betalen, toegang gratis)

Barendrecht
Dinsdag 16 oktober a.s. om 14:30 uur
Wilhelminastraat 10
 

Alle drie de MEetings: info karenrssb1@hotmail.com

-----

 

disclaimer

 

Disclaimer

De artikelen, informatie en ervaringen die wij delen op onze website zijn ter informatie en zijn niet bedoeld als advies.

Door nieuwe ontwikkelingen en inzichten kunnen vermelde gegevens onjuist of onvolledig zijn.

Geen van de op deze website genoemde behandelingen, therapieën en/of zelfhulp garandeert verbetering of genezing.

Neem nooit op eigen initiatief geneesmiddelen tot u als die niet zijn voorgeschreven door een arts.

Raadpleeg een arts wanneer u gezondheidsproblemen heeft of medisch advies wilt.

De ME/cvs Vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen die voort kunnen vloeien uit de hier geplaatste informatie.

Ditzelfde geldt voor sites waarnaar hier verwezen wordt.

ME/CVS op lange termijn

5 september 2012, ME/CVS op lange termijn

Inzicht in de uitkomsten van langetermijnonderzoeken naar het chronisch vermoeidsheidssyndroom (CVS)

Doel van dit onderzoek was het bestuderen van de resultaten van langetermijnonderzoeken naar gezondheid, ziekteverschijnselen en beperkingen bij patiënten met het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS) door degenen die 25 jaar geleden de diagnose CVS kregen te vergelijken met gezonde personen. Lees verder...

-----

 

BijlageGrootte
ME CVS Inzicht in uitkomsten sep 2012.pdf361.67 KB

Start PNI-centrum Roosendaal

5 september 2012, Start PNI-centrum Roosendaal
 
Maandag 3 september zijn de eerste cliënten ontvangen in het nieuwe PNI-centrum te Roosendaal, waaraan o.a. prof.dr. Michael Maes, neuropsychiater, verbonden is.
 
Als je een afspraak hebt staan, deel dan je bevindingen over het centrum en zijn behandelaars met alle ME-depatiënten, zodat degenen die na je komen, er hun voordeel mee kunnen doen. Stuur een mailtje naar contact@me-cvsvereniging.nl en je hebt weer een belangrijke bijdrage aan de informatie voor ons allemaal geleverd.
 
Consulten worden geheel of gedeeltelijk vergoed met een aanvullende verzekering. Bezoek de website van het PNI-centrum voor meer informatie over vergoeding en betaalmogelijkheden: http://www.ipnir.com/nederlandse_index.html

Kijk voor een overzicht van vergoeding van orthomoleculaire behandelingen door zorgverzekeraars in 2012 op de site: http://www.ipnir.com/Zorgverzekeraars2012%20vergoeding%20MBOG%20%281%29.pdf.

Zie hieronder de reeds verschenen artikelen door de ME/cvs Vereniging over het PNI-centrum:

PNI-centrum - verdere informatie -
Nieuw behandelcentrum in Roosendaal

-----

Nieuwe flyer ME/cvs Vereniging

5 september 2012, Nieuwe flyer ME/cvs Vereniging
 
Er is een nieuwe flyer met basisinformatie over ME/cvs en de ME/cvs Vereniging. De jongste ontwikkelingen op internationaal onderzoeksgebied naar de oorzaak en de symptomen van ME/cvs zijn er in opgenomen. Samen met informatie over lopende projecten en lotgenotencontact.
 
U kunt elk gewenst aantal toegezonden krijgen door te mailen naar ledenadministratie@me-cvsvereniging.nl. Telefonisch bestellen kan ook via 0513 435915. Ter opvolging zou het mooi zijn als u ook het doel dat u ermee voor ogen heeft zou vermelden.

Klik hier om de folder online te bekijken.
 
Help mee om deze folder te verspreiden! U verspreidt er bekendheid van ME/cvs mee!

Lees ME 16

Lees ME 16 cover

4 september 2012, Lees ME 16

Lees ME 16 is verschenen! Een zomerse editie zoals de voorplaat al aangeeft. Bekijk hier de beknopte webversie.

In dit nummer treft u o.a. een verslag van Wereld ME-dag 2012 aan, een update over de petitie van groep ME-Den Haag, het tweede deel van het drieluik in de rubriek ME/cvs en Ouderschap, een artikel over APS, informatie over de noodzaak van statuten en een huishoudelijk reglement en een bijdrage vanuit de Jongerenafdeling. Omdat de redactie in het voorjaar is uitgebreid stellen de redactieleden zich aan u voor. Ook is er ruim aandacht voor de multidisciplinaire richtlijn. En natuurlijk ontbreken de vaste columnisten niet in dit nieuwe nummer van Lees ME.

Alle leden van de ME/cvs Vereniging ontvangen drie maal per jaar dit rijkgevulde verenigingsblad over alles rondom ME/cvs. Wilt u een volledige versie van Lees ME ontvangen? Dat kan! Word lid van de ME/cvs Vereniging.

-----

 

BijlageGrootte
Lees ME 16 - webversie ME CVS.pdf2.36 MB

Aankondiging Symposium CVS – België

30 augustus 2012, Aankondiging Symposium CVS – België

Symposium: Diagnose: ‘chronisch moe’- wat nu?

Op donderdag 25 oktober zal er een symposium plaatsvinden over CVS. Dit symposium wordt georganiseerd door de Wake-up Call beweging vzw, een organisatie die zich sterk maakt voor ME/CVS patiënten in België tegen het huidige overheidsbeleid omtrent ME/CVS. Lees verder...

-----

 

BijlageGrootte
ME CVS Aankondiging Symposium CVS oktober.pdf264.89 KB

Naar de tandarts: Tandartsverdovingen

28 augustus 2012, Naar de tandarts: Tandartsverdovingen

Medivera

Een aantal bijwerkingen van een tandartsverdoving kunnen zijn: aantasting van het zenuwstelsel en het immuunsysteem, hoge koorts, maag-darmklachten, aangezichtspijnen, hoofdpijn, hartklachten, astmatische en epileptische aanvallen, vermoeidheid en een algeheel ziek gevoel, blijvende tintelingen in vingers en tenen, spieruitval in armen en/of benen, vage klachten zonder herleidbare afwijkingen en tremoren of spasme.

Het probleem is dat niemand de klachten die vrij direct of na een aantal weken ontstaan associeert met de verdoving. Lees verder...

BijlageGrootte
ME CVS Tandartsverdovingen Medivera aug 2012.pdf270.69 KB

Ampligen met het horloge er bij

26 augustus 2012, Ampligen met het horloge er bij

Uiterlijk eind januari 2013 weten we of de Amerikaanse Food and Drug Agency (FDA) het geneesmiddel Ampligen zal goedkeuren voor de ziekte ME/CVS. Dit in tegenstelling tot wat in een onlangs door ons geplaatst artikel over Ampligen staat, dat het middel vanaf dat tijdstip wellicht verkrijgbaar zou zijn. Het zou ook kunnen dat het middel de “versnelde goedkeuringsstatus” krijgt. Dit betekent dat Hemispherx toestemming krijgt om het geneesmiddel op de markt te brengen in afwachting van definitieve goedkeuring. Ampligen ® heeft antivirale en immunomodulerende eigenschappen. Het stimuleert de TLR-3 receptor en interferon productie.

Lees verder...

BijlageGrootte
ME CVS Vereniging Ampligen On the Clock-nederlands aug 2012.pdf369.75 KB

PNI-centrum Roosendaal

23 augustus 2012, PNI-centrum Roosendaal

verdere info
 
Op het verzoek van de ME/cvs vereniging om nadere details over behandelingen, onderzoeken en vergoedingen bij het op 3 september a.s. te openen PNI-centrum in Roosendaal,werden de volgende vooral op medisch gebied interessante aanvullingen ontvangen. Lees verder...

BijlageGrootte
ME CVS PNI Behandelcentrum verdere info Augustus 2012.pdf330.05 KB

Nieuwsarchief

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften