Naar de inhoud

ANBI Logo

Overstap naar nieuwe Wajong soms gunstiger, soms niet

21 november 2012, Overstap naar nieuwe Wajong soms gunstiger, soms niet

Volgend op een bericht op de website van de Rijksoverheid op 12 november j.l. heeft de Steungroep de volgende reactie geschreven:

Mensen die recht hebben op een Wajonguitkering volgens de regeling van voor 2010 (‘oude Wajong’) kunnen vanaf 1 januari 2013 vragen om een overstap naar de Wajongregeling zoal die geldt vanaf 2010 (‘nieuwe Wajong’)*. Wanneer de overstap naar de nieuwe Wajong eenmaal is gemaakt is het niet mogelijk om weer terug te gaan naar de oude Wajong. Het is niet altijd bij voorbaat duidelijk welke regeling in een individueel geval het gunstigst is. Ook is nog niet duidelijk of een overgangsverzoek toteen (medische) herkeuring kan leiden.

Wajongers met ME/CVS die informatie en advies willen over de voor- en nadelen van een overstap in hun situatie kunnen terecht bij het Advies- en Meldpunt van de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid: www.steungroep.nl, telefoon 050 549 29 06

-----

 

Evenementen-kalender

20 november 2012, Evenementen-kalender

Graag vestigen we jullie aandacht op onze evenementen-kalender, waar nu nog niets opstond. U kunt de evenementen ook volgen op onze facebookpagina.

We gaan daar een (inter)actieve uitwisseling van maken.

In de eerste plaats zal er alles in komen te staan wat de ME/cvs Vereniging betreft. Maar we willen dat iedereen, die een voor ME belangrijke gebeurtenis te vermelden heeft, die hier ook in kan plaatsen. Mail daarvoor naar contact@me-cvsvereniging.nl, en we bekijken of we tot plaatsing overgaan.

Hierbij het startschot. Ga er rustig voor zitten, want er valt nogal wat te melden.

 

-----

 

 

De Dood of de Gladiolen

De Dood of de Gladiolen - ME in de Telegraaf
 
ont- of erkenning van ME
 
Met deze titel is  in de bijlage Het Brein bij de Telegraaf van maandag 19 november j.l. een artikel verschenen over de schrijnende problematiek rond ME en CVS.
 
De bijlage werd alleen verzonden naar vaste abonnees van de Telegraaf, en is niet via de losse verkoop te krijgen. Het artikel zelf mag wel worden gedeeld, omdat het copyright bij de schrijver ligt, en die daarvoor toestemming gegeven heeft en verspreiding zelfs aanmoedigt. Wel dient bij plaatsing op fora en sites e.d. vermeld te worden: "dit is een uitgave van Reflex uitgeverij bij de Telegraaf". 

Klik hier voor het artikel.
 
Wie de volledige uitgave van de bijlage wil zien, kan zijn adres opgeven via contact@me-cvsvereniging.nl. Wij beschikken over 3 extra exemplaren, die wij laten rouleren onder de belangstellenden. Voorwaarde is wel, dat je het na een of hooguit twee dagen doorstuurt naar het adres dat wij je opgeven.

 

-----

 

 

BijlageGrootte
het hart en het brein - reflex uitgeverij - ME CVS_p16.pdf330.16 KB

Agenda 2013

14 t/m 20 januari 2013:
MEDenHaag groep: huis-aan-huis handtekeningenactieweek.
Kom met vrijwilligers, we kunnen bij voldoende inzet het burgerinitiatief voltooien!
Info:  MEDenHaag@gmail.com

Hulp bij vinden baan voor mensen in oude Wajong

12 november 2012, Hulp bij vinden baan voor mensen in oude Wajong

Jonggehandicapten uit de oude Wajongregeling krijgen vanaf 1 januari 2013 de mogelijkheid om over te stappen van de oude naar de nieuwe Wajongregeling. Zij kunnen dan hulp krijgen bij het vinden van een baan en vergroten zo hun kans op de arbeidsmarkt. Lees verder...

*Zie voor meer informatie:

 

-----

BijlageGrootte
121112 ME CVS Vereniging Hulp bij vinden baan voor mensen in oude Wajong.pdf258.87 KB

Chat Wetenschap voor Patiënten

9 november 2012, Chat Wetenschap voor Patiënten
 
Door kinderziektes is de chat-mogelijkheid met prof. De Meirleir van vrijdagmorgen 9 november niet mogelijk gebleken vanwege inlogproblemen. Deze hopen we komende week te herstellen en te testen.
 
Volgende week vrijdag wordt in de loop van de ochtend afl. 3 op het YouTube-kanaal gezet, met als thema:
 
Is ME erfelijk?
 
Vanaf 11 uur kun je dan in chat je vragen stellen, en hopelijk kunnen ze ditmaal wel door prof. De Meirleir worden beantwoord.
 
Prof. De Meirleir heeft ermee ingestemd de vragen die vanmorgen  werden ingetypt, per mail te beantwoorden. Zodra de antwoorden binnen zijn, zullen ze hier en/of op het YouTube-kanaal zelf worden geplaatst.
 
Onze excuses voor deze teleurstelling, die ook voor ons groot is. En dank aan iedereen die ingelogd heeft.
 
Dat het project in deze vorm aanslaat, blijkt wel uit het feit dat in de eerste week na het publiceren van het eerste filmpje dit meer dan 1300 keer werd bekeken.

Surf naar http://www.youtube.com/user/WetenschapvMEcvsVer
-----
 

 

"De wetenschapper komt bij jou thuis"

 

Wetenschap voor Patiënten gaat online van start over ME.

Op 1 november starten de interactieve webvideo's over de ziekte Myalgische Encefalomyelitis, beter bekend als ME. Met Wetenschap voor Patiënten worden door de ME/cvs-Vereniging voor het eerst vraag en antwoord zo gemakkelijk online bij elkaar gebracht. Geïnteresseerden kunnen gratis en vrijblijvend via http://www.me-cvsvereniging.nl een webcollege over ME volgen en vragen stellen. In latere college's zullen de wetenschappers de vragen beantwoorden. Zo ontstaat een waardevolle wisselwerking tussen mensen met ME en de medische wetenschap. De webcollege's blijven op de website beschikbaar zodat iedereen op zijn of haar gewenste moment kan kijken.

WvP blijft nieuwe webcollege's geven tot in 2014. De onderwerpen  worden naar aanleiding van de ingediende vragen bepaald. De kijker heeft de afstandsbediening!

Naast Myalgische Encefalomyelitis behandelt Wetenschap voor Patiënten ook Multiple Sclerose en Osteogenesis Imperfecta. Wetenschap voor Patiënten wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van VWS.

 

 

 

Overlap tussen functionele maag-darmstoornissen en andere functionele syndromen

25 oktober 2012, Overlap tussen functionele maag-darmstoornissen en andere functionele syndromen

Overlap tussen functionele maag-darmstoornissen en andere
functionele syndromen: wat zijn de onderliggende mechanismen?
Aan het ontstaan van functionele maag-darmstoornissen en andere
functionele syndromen lijken dezelfde mechanismen ten grondslag te
liggen. Dit blijkt uit vergelijkend onderzoek. Lees verder.....

-----

 

BijlageGrootte
121015 ME CVS Vereniging maagdarmstoornissen overlap.pdf338.35 KB

Onderzoek naar orthostatische tolerantie

15 oktober 2012, Onderzoek naar orthostatische tolerantie

Onderzoek naar orthostatische tolerantie in een een toekomstig cohort van volwassenen met het chronische vermoeidheidssyndroom en een controlegroep van mensen die hersteld zijn van infectieuze mononucleose (klierkoorts, ziekte van Pfeiffer)

Lees verder...

 

-----

 

 

BijlageGrootte
121015 ME CVS Vereniging Orthostatische tolerantie.pdf264.29 KB

Richtlijn voor ME

 

5 oktober 2012, Richtlijn voor ME
Na de International Consensus Criteria (ICC) is er nu ook de International Consensus Primer (ICP). Dit is een zeer waardevol document dat artsen richtlijnen geeft voor de diagnosestelling en behandeling van ME patienten. Goed om uit te printen en aan uw arts te geven. 
Voor de volledige International Consensus Primer for Medical Practitioners, Engelstalig, Klik hier.

Er is ook een officiele Nederlandtalige versie. Voor meer info en bestelmogelijkheden zie hier: http://www.me-cvsvereniging.nl/vertaling-icc-bijbehorende-primer

-----

 

BijlageGrootte
International Consensus Primer 2012.pdf1.47 MB

Nieuwsarchief

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften