Naar de inhoud

ANBI Logo

Belangrijkste virusjager vindt biomarkers......

29-11-2013, Belangrijkste virusjager vindt biomarkers, maar weinig virussen in groot ME/cvs onderzoek
 
Normaal gesproken krijg je in lezingen zoals die van 10 september 2013, georganiseerd door de CDC, geen resultaten te horen maar deze keer verklapte dr. Ian Lipkin de resultaten van het grote onder auspiciën van het Chronic Fatigue Initiative (CFI) en dr. Montoya verrichte onderzoek naar ziekteverwekkers.
 
Dit onderzoek  heeft een standaard gezet voor de nauwkeurigheid en grootte in het ME/cvs-onderzoeksveld, niet in het minst vanwege dr. Lipkins leiderschap. Hoewel er verrassend weinig virussen gevonden werden in het bloed van ME/cvs-patiënten, beweerde Lipkin dat een infectieuze agens waarschijnlijk de motor is achter de activering van het immuunsysteem die hij aantrof in het bloed en het ruggenmergvocht van ME/cvs-patiënten.
 
Cytokine-analyse van het bloed wees erop dat een ander patroon van immuun-­deregulatie aanwezig was bij patiënten met korter dan drie jaar ME/cvs dan bij patiënten die de ziekte al langer hadden.
 
Dr. Lipkin denkt dat ‘de primaire oorzaak waarschijnlijk een infectieuze agens is’ en dat het darmkanaal de plaats zal worden ‘waar het te doen zal zijn’ bij ME/cvs. Lees verder...

-----

 

 
BijlageGrootte
belangrijke virusjager.pdf652.52 KB

De Blue Ribbon Foundation heeft grote plannen

28 november 2013: De Blue Ribbon Foundation heeft grote plannen
 
De Blue Ribbon Foundation is een door Ryan Prior opgerichte stichting om wereldwijd meer bekendheid te geven aan ME, door patiënten én wetenschappers te filmen. We hebben u al eerder over Ryan en zijn mooie project geïnformeerd (http://www.me-cvsvereniging.nl/jonge-man-serieuze-ziekte-en-baanbrekend-...).
 
De Blue Ribbon Foundation verstuurt ook nieuwsbulletins, en wij zijn van plan die regelmatig onder de aandacht te brengen, om zo zijn project te steunen. Dit is hun nieuwste, op 26 november j.l. rondgemailde bericht:
 
Onze GROTE plannen
 
Beste Blue Ribbon Supporters. We zijn laaiend enthousiast jullie op de hoogte te brengen van de nieuwe, grote plannen van de Blue Ribbon Foundation. Maar eerst willen we jullie graag onze nieuwe video laten zien die we voor de Blue Ribbon Foundation Medical Fellowship aan zullen bieden. Door bij veel van de top-ME/cvs instituten van de wereld te filmen, hebben we het benodigde netwerk opgebouwd om de basis te leggen voor de opleiding van de komende generatie neuro-immunologen die hun vizier wijd open zullen hebben. 
 
Verder zullen we over een paar dagen de sprankelende nieuwe Blue Ribbon Foundation website openen. Die zal vooral worden gewijd aan het Step Up for ME-programma. Dat programma zal iedereen op zijn eigen plek mobiliseren om zijn eigen evenement op te zetten, te promoten in zijn eigen omgeving en direct fondsen te werven door veilige transacties via de site. 
 
Die kan tientallen persoonlijke evenementen tegelijk presenteren met een eigen pagina voor elk ervan. Of dat nu een benefiet-concert in Dublin is, een wedstrijd in organisch koken in Oakland of een eenvoudige email-campagne vanaf je eigen bed in Miami. We zullen het eenvoudig en gemakkelijk houden, zodat iedereen er pret aan beleeft.
 
We hebben een internationaal netwerk voor ogen van plaatselijke fondsenwervers die mee helpen bouwen aan bewustzijn, netwerken en de zo hoog nodige fondsen voor research.
 
Meer nieuws hierover volgt binnenkort!
 
 

 

 
-----
 
 
 

Sleutels in de darmen

26 november 2013, Sleutels in de darmen

Dat de dysbiose van het maag-darmkanaal bij de meeste ME-patiënten een grote rol speelt, is geen nieuws. Steeds meer onderzoek wijst uit dat bacteriële verstoringen in de darmflora van grote invloed kunnen zijn op de klachten.

Onderstaand in het kort de resultaten van een onderzoek dat prof.dr. De Meirleir e.a. deden naar verstoringen in de darmflora van Noorse en Belgische ME/cvs-patiënten, waarbij de afwijkingen ten opzichte van gezonde controles bij de Noorse groep patiënten ook nog verschilde van de Belgische groep. Lees verder... 

-----

 

BijlageGrootte
Sleutels in de darmen.pdf462.34 KB

OMI verder met ME/cvs pilot onderzoek

25 november 2013, OMI – het Open Medicine Institute dankzij $ 612.000,- verder met ME/cvs pilot onderzoek

In de eigen nieuwsbrief van november kondigt het OMI (www.openmedicineinstitute.org) met groot enthousiasme aan dat het $ 612.000,= heeft ontvangen voor een reeks diepgaandere onderzoeksprojecten, die hen een stap verder zullen brengen in hun zoektocht naar een genezing voor ME/cvs.

Saillante onderzoeksgebieden daarbij zijn:

-          Het in kaart brengen van het hele genoom

-          Een virusstudie van de virale flora in de mond

-          Een gen-expressie studie waarbij 30.000 menselijke genen worden onderzocht om te kijken of en hoe gen-expressie patronen veranderen bij verbetering/reactie op een behandeling.

-          Twee pilot-studies naar het proteoom en de stofwisseling:

Waarbij bij een gekeken wordt naar meer dan 250.000 proteïne-eigenschappen

per monster. Om zo tot een proteïne-profiel te komen om een standaard ME/cvs patiënt te vergelijken met respondenten en niet-respondenten (zij die wel en niet reageren op behandelingen)             

Bij de tweede analyse zullen in dezelfde set monsters 30.000 kleinere molecuul-profielen worden onderzocht op toxinen en metabolieten. Dat zal tot een dieper inzicht leiden van het moleculaire profiel van een patiënt voor en na een behandeling.

Natural killer-cellen, B-cellen en T-cellen zullen worden vergeleken op functionele verschillen en activatie-markers bij zieke en herstelde patiënten.

Andere immunologische studies zullen metingen van afzonderlijke cellen, acetylering en andere cellulaire parameters behelzen.

Er zullen ademhalingstesten worden gedaan op gastro-intestinale gasproductie bij dieetveranderingen om te kijken naar het effect dat micro-organismes in de darmen hebben op ziekte, herstel en behandeling.

Mitochondriële en daarmee verwante biochemische trajecten die een rol spelen bij oxidatieve stress en de energieproductie zullen worden gemeten, evenals trajecten van de bijnier en de schildklier die het functioneren van de stofwisseling aansturen, en de hele waaier aan hypofyse-, geslachtsklier-,bijnier- en andere hormonen.

Er zullen gegevens over de hersenen en cognities worden verzameld met gebruikmaking van unieke interactieve programma’s ter bepaling van de reactietijd, het kortetermijngeheugen en andere cognitieve functies. Die gegevens zullen worden vergeleken met klinische en moleculaire eindmetingen.

Zelfmetingsprojecten zullen stoelen op draagbare apparaten waarin de gegevens worden opgeslagen over de activiteit, de hartslag, de slaappatronen, de bloeddruk, de hartslagverschillen (een stress-indicator) en meerdere functies.

Dit onderzoek zal worden geleid doorAndreas Kogelnik, MD, PhD van het Open Medicine Institute. Leidinggevend directrice van het OMF Linda Tannenbaum gaf te kennen dat de fondsen voor deze essentiële projecten van twee anonieme gevers komen die zo vrijgevig waren dat het ME/cvs onderzoek versneld in de volgende fase kan belanden. Daarnaast is er meer dan $ 12.000,= ontvangen van gulle online gevers. De invloed van deze gevers is dat de patiëntengemeenschap enorme hoop geboden wordt. 

-----

 

Amerikaanse senaat erkent natuurgeneeskunde!

16 november 2013, Amerikaanse senaat erkent natuurgeneeskunde!

Bron: www.iocob.nl:
In september 2013 heeft de Senaat van de VS unaniem de resolutie (S. RES. 221) over natuurgeneeskunde geaccepteerd. Deze resolutie erkent de waarde van natuurgeneeskunde als een methode die veilig en effectief is, en die ook betaalbaar is. Amerikanen worden aanbevolen zich op de hoogte te stellen van het werk van natuurgeneeskundigen, vooral bij de behandeling van chronische aandoeningen.

Citaat van een nieuwsflits:

Het congres heeft nu officieel de belangrijke rol erkend die de natuurgeneeskunde speelt in de effectieve aanpak van de nationale gezondsheidsbehoeften én in het steeds toenemende tekort aan eerstelijns artsen. Voor wie nog niet met de beroepsgroep bekend is: natuurgeneeskundige artsen volgen een vierjarige interne opleiding aan voltijd postacademische natuurgeneeskundescholen, die erkend zijn door de Federal Department of Education en door lokale opvoedkundige, betrouwbare lichamen. Er zijn op dit moment zeven natuurgeneeskundescholen in Noord-Amerika.

De hele resolutie onder deze link: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-113sres221ats/pdf/BILLS-113sres221ats.pdf

Terwijl in Nederland we steeds verder afdrijven van natuurlijk genezen, hebben de Amerikanen het licht gezien. De natuurgeneeskunde verdient een volwaardige plaats aan de Nederlandse universiteiten en hogescholen!

 
 
-----
 
 
 

 

News

25 november 2013

Open Medicine Institute continuing ME/CFS Research Pilots with $612,000

Open Medicine Foundation & Institute is thrilled to announce receipt of $612,000 towards a series of investigative research projects which will take us one step further in our quest to find a cure for ME/CFS.

Compelling areas include:
   Whole genome sequencing
   A virome survey of oral viral flora
   A gene expression study to examine 30,000 human genes for changes in gene expression patterns correlated with improvement/response to treatment

    Two proteomic/metabolomic pilot studies:
       One looking at over 250,000 protein features per sample. Resulting in a protein profile to compare a baseline ME/CFS patient with responders and non-responders.
       The second analysis will examine 30,000 smaller molecule profiles representing toxins and metabolites in the same set of samples. This will further our understanding of what a patient’s profile looks like on a molecular level pre and post-treatment.

    Natural killer cells, B-cells, and T-cells will be looked at for functional performance, activation markers when compared between ill and recovered patients

    Other Immunology studies will include single cell measurements, acetylation and other cellular parameters

    Breath testing for GI flora gas production with dietary changes to start looking at the effect of the gut microbiota on the disease, recovery and treatment

    Measurement of mitochondrial and related biochemical pathways that play a role in oxidative stress and energy production, adrenal and thyroid pathways that regulate metabolic function along with full panels of pituitary, gonadal, adrenal and other hormones.

    Brain/Cognitive Data will be collected using unique on-line programs including reaction time, short-term memory, latency, and additional cognitive assessments. These data will be correlated with clinical and molecular endpoints

    Quantified-Self (self measurement) projects will rely on wearable devices logging data of activity, heart rate, sleep patterns, blood pressure, heart rate variability (a measure of stress) and others.

Leading this research effort will be Andreas Kogelnik, MD, PhD of the Open Medicine Institute. OMF Executive Director, Linda Tannenbaum, announced that funding for these critical projects has come from two anonymous donors that have generously stepped forward to accelerate ME/CFS research to the next level. In addition, over $12,000 has been received from generous on-line giving from individuals. The impact these donors are making provides immeasurable hope for the patient community.   

-----

14 november 2013

Prof. dr. Kenny De Meirleir from Brussels, who has been so kind to give 20 talks on ME which have been broadcast by the Dutch ME/cfs association (click here for transcripts) , has become a medical director at the WPI in Reno. He has also started a practice and has seen his first patients last month.

He will be in Reno again during the last week of January 2014. All his necessary equipment will be ready to use by then. 
Appointments can be made via  IraDS@ehmb.be.

Prof.dr. De Meirleir will be in Reno for ten days every two months, besides continuing his practice in Brussels.

Presently he is in Kazan, Russia, where he will explain the purport of the ICC to an audience of 1000 GP's.

Word has just been received from prof.dr. De Meirleir that the ICC has been introduced in Russia, will be translated in Russian and will be distributed among all GP's.

_____

 

 

Reno/Brussel/Kazan

14 november 2013, Reno/Brussel/Kazan

Prof. dr. Kenny De Meirleir, die eerder tien colleges over ME gaf die door de ME/cvs Vereniging zijn uitgezonden op het eigen youtube-kanaal, is zoals bekend medisch directeur geworden van het Whittemore-Peterson Institute (WPI) in Reno, Nevada. Daarnaast heeft hij er een praktijk geopend, waar hij vorige maand de eerste patiënten heeft gezien.

De laatste week van januari 2014 zal prof. dr. De Meirleir wederom in Reno zijn, en zal hij kunnen beschikken over alle benodigde apparatuur. Het is zijn bedoeling elke twee maanden tien dagen in Reno te verblijven, naast de onverminderde praktijkvoering in Brussel. Zulks is mogelijk doordat hij bij de VUB met pensioen is gegaan dit najaar.

Momenteel woont prof. dr. De Meirleir een congres in Kazan, Rusland bij  waar hij voor een publiek van duizend huisartsen de ICC (Nederlandse tekst hier verkrijgbaar) uiteen zal zetten.

Inmiddels vernamen wij van prof. dr. De Meirleir dat de ICC in Rusland zijn geïntroduceerd, zullen worden vertaald en uitgegeven in het Russisch, en onder alle huisartsen worden gedistribueerd,

-----

 

 

Chatvenster

Rechtvaardigheid voor Karina

Karina Hansen.jpg

10-11-2013, Rechtvaardigheid voor Karina

We hebben u regelmatig op de hoogte gehouden van de gebeurtenissen rondom de Deense ME-patiënte Karina Hansen, die 12 februari j.l. onder dwang uit haar ouderlijk huis is meegenomen en sindsdien is opgenomen in het Hammer Neurocenter, waar zij op 7 november haar vijfentwintigste verjaardag ‘vierde’.

Dat 'vierde' niet voor niets zo gespeld is, blijkt uit onderstaande verklaring van haar ouders van enkele dagen geleden.

Lees, huiver en teken de Avaaz-petitie:
https://secure.avaaz.org/en/petition/Justice_for_Karina/share/

En/of stuur haar een kaart. De instructies vindt u via 
http://www.me-cvsvereniging.nl/kaarten-karina

 

Haar ouders schrijven:

Wij krijgen geen toestemming Karina te bezoeken om haar te vragen of zij naar huis wil. Ons is gezegd dat Karina nee zegt tegen bezoek – wat ze thuis ook al deed  maar nu helemaal, nu ze gedwongen heel de dag actief moet zijn.

Nils Balle Christensen (haar behandelend psychiater, red.) heeft een bloedverwant van Karina meermaals gevraagd Karina te bezoeken. Die persoon heeft Karina niet gezien in de jaren dat zij thuis aan bed gekluisterd was, en ook haar ouders niet gesproken. Zij weet daarom niets af van Karina’s toestand van voor haar gedwongen opname, en heeft daarna geen enkel contact gehad met Karina’s directe familie.

Het is belangrijk te weten dat ME-patiënten er ondanks dat ze heel erg ziek zijn goed uit kunnen zien, voordat je kunt uitmaken hoe het met hem gaat.

Ons is door leidinggevend arts Merete Stubkjaer verteld dat deze bezoeken heel kort waren en dat het Karina niet lukte met haar te praten. Zij is er door de staf toe aangemoedigd te komen, terwijl aan Karina NIET is gevraagd of zij bezoek wilde ontvangen.

Wie zich niet kan vinden in de behandeling die de daarmee belaste psychiater Nils Balle Christensen aan Karina oplegt of die niet steunt, krijgt geen toegang tot Karina.

De arts Jens Gyring vertelde ons dat Karina meerdere malen heeft gevraagd om naar huis te mogen. Hij zegt dat ze opgesloten zit en zodoende niet zelf kan besluiten of ze daar wel wil blijven. Wij weten niet hoe vaak er aan Karina gevraagd is of ze naar huis wil, en ook niet hoe haar is uitgelegd dat dat niet kan.

De leidinggevend arts Merete Stubkjaer beweert dat Karina niet is opgesloten en dat ook nooit is geweest. Ze zegt dat Karina zo naar buiten kan lopen als ze dat wil, omdat haar deur niet op slot zit. Wat nogal een bizarre uitspraak is, omdat ze weet dat Karina helemaal niet kan lopen.

Karina heeft van verschillende artsen, waaronder een Deense én een Noorse specialist de diagnose ME volgens de WHO-code G93.3 gekregen. Die Deense specialist heeft Karina meerdere malen onderzocht, en ook de Noorse specialist heeft haar gezien.

Buitenlandse experts hebben aangeboden om Karina in Hammel te onderzoeken, maar de psychiater Nils Balle Christensen laat geen enkele ME-expert tot Karina toe. Ook geeft hij geen toestemming om de aanbevolen testen voor ME-patiënten af te nemen en in het buitenland te laten analyseren.

Zowel psychiater Nils Balle Christensen als Merete Stubkjaer denken dat Karina misschien wel aan ME leed, maar dat dat over is en ze nu een andere ziekte heeft. Nils Balle Christensen is samen met een paar andere psychiaters tot die slotsom gekomen. Een paar van hen komen uit Engeland, waaronder Peter White. De psychiatrische diagnose die Karina gekregen heeft, wordt door de WHO niet erkend.

Op een gegeven moment hebben we Nils Balle Christensen gevraagd contact op te nemen met de Noorse specialist, omdat hij zelf overduidelijk niet veel van ME weet. Wij kregen ten antwoord dat dat niet mogelijk was omdat die specialist haar medische bevoegdheid kwijt was. Wat onwaar is.

De arts Jens Gyring vertelde ons dat men in Hammel alle symptomen bij Karina heeft aangetroffen die wij noemden, maar dat die psychisch zijn en zij geen ME heeft. Intussen wipwapt men tussen de uitspraken veel van ME af te weten en er geen enkele kennis van te hebben.

Al eerdere heeft psychiater Nils Balle Christensen gezegd dat het niets uitmaakt welke diagnose Karina heeft. Ze moet worden geactiveerd en revalideren en met antidepressiva worden behandeld, in plaats van maar in bed te liggen.

Die revalidatie houdt in dat Karina’s bed elke dag naar buiten wordt gereden voor wat frisse lucht en daglicht. Karina is overgevoelig voor licht en beschermt haar ogen door de dekens over haar hoofd te trekken, maar de staf beweert dat zij vooruit gaat en ze nu vijf à tien minuten licht kan hebben voordat ze zich er tegen beschermt.

Karina’s toestand gaat regelmatig achteruit, en de staf geeft ook toe dat dat gebeurt als ze haar overstimuleren. Na bijna negen maanden te zijn opgenomen en dagelijkse revalidatie kan Karina nog altijd niet lopen. 

Psychiater Nils Balle Christensen heeft Karina wilsonbekwaam verklaard in alles wat haar behandeling betreft. Het recht om te vertrouwen op wat zij lichamelijk voelt, wordt haar ontzegd. Wat hij niet weet, schijnt niet wetenswaard te zijn. Karina is tegen wil en dank een psychiatrisch proefkonijn geworden.

We willen de lezer ook laten weten, dat Karina er zelf voor koos dit  verslag openbaar te maken.

Toen afgelopen mei de Deense gezondheidsraad (Sundhetsstyreisen) Karina voor het eerst gedwongen probeerde op te laten nemen, gaf zij zelf de wens te kennen dat wij contact zouden leggen met de media in de hoop dat dit misbruik zou stoppen, en wij wat bijval en erkenning zouden krijgen voor de afschuwelijke ziekte, die myalgische encefalomyelitis is. De foto die daarbij steeds gepubliceerd wordt, koos karina zelf.

Wij zijn heel dankbaar voor alle steun en aanmoediging die wij van over heel de wereld krijgen. Dank daarvoor van Karina’s ouders en familie.

-----

 

Jonge mantelzorgers gezocht voor het programma Bikkels

7-11-2013, Jonge mantelzorgers gezocht voor het programma Bikkels

Dringende oproep aan ME-patiënten met kinderen die een vorm van mantelzorg leveren

Weer een unieke kans om de ernst van ME onder de aandacht te brengen

Na een succesvol eerste seizoen van Bikkels – de documentaireserie over jonge mantelzorgers die dit najaar op Villa Achterwerk werd uitgezonden – zijn de makers ervan op zoek naar kinderen die willen meewerken aan het tweede seizoen. Vanaf 1 maart worden er zeven nieuwe afleveringen uitgezonden, waarin het bijzondere leven van kinderen tussen de (ongeveer) 8 en 13 jaar die dagelijks voor iemand zorgen, geportretteerd wordt.

De makers willen voelbaar maken hoe het voor deze kinderen is om op jonge leeftijd al grote verantwoordelijkheid te dragen. Ze kiezen niet voor het zorgen, het is een noodzakelijk maar voor hen ook logisch onderdeel van hun leven. Hoe ziet hun leven eruit? Wat maakt het leuk, en wat minder leuk? Hoe kijken hun vrienden er tegen aan? Wat is er nou precies anders? Wat betekent vrijheid voor ze? En waar halen ze hun kracht vandaan? In iedere aflevering volgen we een jonge mantelzorger en laten de twee verschillende werelden zien waar hij of zij in leeft. (Veer)kracht en doorzettingsvermogen staan centraal in de portretten van de jongeren, die een positief gevoel achterlaten bij de kijker en dicht bij de belevingswereld van de jonge mantelzorgers komen. De kijker leert de wereld van deze bikkels kennen en begrijpen.

Vorig seizoen zijn al een aantal ziektebeelden belicht. Dit seizoen zouden de makers graag aandacht willen besteden aan een gezin waarbinnen ME/cvs centraal staat. Hierbinnen volgen zij dan dus specifiek een kind tussen de 8 en 13 jaar dat actief, dagelijks en duidelijk zorg draagt voor een broertje, zusje, of ouder met ME/cvs. Dit ziektebeeld wordt nog niet volledig erkend, waardoor de druk op de directe omgeving om de toch nodige zorg te leveren extra groot is. Helemaal nu door bezuinigingen steeds meer taken op de schouder(tje)s van mantelzorgers worden overgeheveld.

In deze fase zijn de makers bezig met de research: ze gaan dus nog niets filmen! Wel zouden ze graag een keer vrijblijvend telefonisch spreken met (de ouders van) deze kinderen. 

We zijn ons ervan bewust dat het vaak gevoelige situaties betreft, en zullen uiteraard vertrouwelijk omgaan met het contact.

De eerste serie Bikkels is terug te zien op http://www.vpro.nl/kijk/bikkels.html.

Meld u aan of krijg meer informatie via contact@me-cvsvereniging.nl

Of kunt u contact opnemen met: 073 6425864  of 06 19710184

en eventueel met 

Daan Bol (020-3143134)  of  Jeroen Pool (020-3143203)

-----

 

 

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften