Naar de inhoud

ANBI Logo

Kerst VoorMEkaartjes

8 oktober 2015, Kerst VoorMEkaartjes
 
Net als vorig jaar is er de mogelijkheid voor alle leden van de ME/cvs Vereniging om in de donkere dagen rond kerst speciale aandacht en gezelligheid te ontvangen door middel van extra kerstkaarten.
 
Elk kaartje is een lichtpuntje. Het kan wellicht het donker niet verdrijven, maar geeft wel even een stroompje positieve energie af en kan een glimlach op iemands gezicht toveren. Iemand die eerder deelnam vertelde: "Al diverse jaren neemt het aantal kaarten dat ik ontvang duidelijk af. Nu had ik er voor het eerst weer wat meer, geweldig!"
 
Een vroeg begin is het halve werk. Zelf begin ik altijd al in de zomer met mijn kerstkaarten. U begint misschien ook op tijd. Daarom kunt u zich nu alvast tot 17 oktober opgeven. Mensen die iets willen versturen ontvangen de opgegeven adressen van mensen die iets willen ontvangen vóór 15 november. Deze oproep wordt in het decembernummer van Lees ME, en op facebook, nog eens herhaald met de dan nieuw geldende sluitingsdatum die dichter tegen de kerst aanligt.
 
U doet mee door uw naam en adres door te geven en duidelijk te vermelden dat u het leuk vindt om:
– kerstkaarten van MEdeleden te ontvangen, en/of
– kerstkaarten naar MEdeleden te versturen, en/of
– zowel kerstkaarten te versturen als te ontvangen
 
Geeft u daarnaast ook aan hoeveel kaarten u maximaal zou willen versturen.
 
Ook als u zelf niet in staat bent om kerstkaartjes te versturen bent u van harte welkom om u op te geven als ontvanger. Bovendien kunt u een andere patiënt opgeven als ontvanger. Anders dan bij het project VoorMEkaartjes is dit eenmalig, uitsluitend voor de kerst.
 
Als verstuurder krijgt u per e-mail één of meerdere adressen toegestuurd. Uiteraard niet meer dan het maximum dat u genoemd heeft.
 
Opgeven kan tot 17 oktober bij Karen Winne:

Altijd moe zijn is geen aanstellerij

2 oktober 2015, Altijd moe zijn is geen aanstellerij
 
In de wetenschapsbijlage van de Volkskrant van zaterdag 26 september stond een artikel van medisch redacteur Ellen de Visser.

* * *

Altijd moe zijn is geen aanstellerij
 

Chronische vermoeidheid wordt vaak als een psychische kwaal gezien. Maar nieuwe onderzoeken wijzen erop dat het immuunsysteem van de patiënten ernstig in de war is.
Ruim zes jaar geleden kreeg ze griep, samen met haar man, maar hij herstelde en zij werd nooit meer beter. Spierpijn, zware hoofdpijn, slaapstoornissen, ontstekingen en zo krankzinnig moe, zelfs na een goede nachtrust, dat ze volledig gevloerd was. Ze verdroeg geen prikkels meer, kon niet goed meer lezen, zich niet meer concentreren, niets meer onthouden. Ze bedacht excuses, had ze het niet wat te druk gehad misschien? Toen de klachten bleven, ging ze toch maar naar de huisarts. 'Hoe gaat het thuis?', vroeg hij.
 

-----

 

BijlageGrootte
Altijd moe zijn is geen aanstellerij VK 26-9-20154.pdf158.34 KB

Verslag ME congres

1 oktober 2015, Verslag ME congres
 

Afgelopen zaterdag was in het AMC een ME congres. het was een geweldig dag en een groot succes. 

De organisatie van het ME congres is nog niet in staat om een verslag van deze dag te schrijven, daarom zijn we blij dat we het verslag van Rob Wijbenga mogen plaatsten zodat iedereen die niet kon komen toch een idee van het congres krijgt. 

Wij willen nogmaals alle vrijwilligers bedanken die deze dag mogelijk hebben gemaakt. 
En speciale dank voor Prof. Frans Visser die naast een boeiende spreker ook een fantastische dagvoorzitter was die het geheel in goede banen heeft geleid.


* * *

ME Congres Nederland

Zaterdag 26 augustus 2015

Het door de ME/cvs Vereniging georganiseerde eerste internationale ME-congres in Nederland in een zaal van het notoire AMC in Amsterdam is een doorslaand succes geworden. Niet meer dan een handvol behoorlijk tot ernstig zieke patiënten hebben met maandenlange voorbereidingen boven hun krachten een evenement neergezet dat, zeker gezien hun gesteldheid, regelrechte tovenarij is geweest.

Vooral het verkrijgen van accreditatie voor diverse medische beroepsgroepen, waaronder huisartsen, en het vervaardigen van een magnifieke congresmap, bracht heel wat hoofdbrekens en zorgen met zich mee. Het resultaat mocht er zijn: in totaal werd het congres door ongeveer 160 mensen bijgewoond, waarvan de helft uit de medische wereld afkomstig was.

Ook de sprekers mochten er zijn. Van twee van hen werden afgelopen jaren al webinars uitgezonden door de ME/cvs Vereniging binnen hun project Wetenschap voor Patiënten (Prof. Frans Visser: https://www.youtube.com/playlist?list=PLsQ0FZQ_5JXSXLFw9wrexhD_ka-SqhoGa  en Dr. Nigel Speight: https://www.youtube.com/playlist?list=PLsQ0FZQ_5JXTGcEd5-mNy2m1EJml05VGB).

Prof. Frans Visser was spreekstalmeester en opende de dag met de eerste van zijn twee voordrachten. De vraag is wat ME, CVS en/of SEID eigenlijk zijn. Hij gaf een overzicht van de stand van zaken van de definitie(s), het vóórkomen, het ziektebeeld en de symptomen en (al dan niet) mogelijke therapieën. Hij gaf veel informatie uit het afgelopen januari verschenen IOM-rapport weer en uit de enige maanden later verschenen primer voor clinici. De immunologische schade is op diverse aspecten groot evenals de neurohormonale verstoringen zoals de werking van de hypothalamus-hypofyse-bijnier as, die niet zozeer duidt op een verstoring van de bijnier maar meer van de hypothalamus en de hypofyse. De enige therapie in zicht die in de toekomst hoopvol zou kunnen zijn is mogelijk rituximab, waarnaar in Noorwegen een grote vervolgstudie wordt gedaan. GET en CGT blijken in veel gevallen averechts te werken.

Dr. Byron Hyde uit Ottawa, Canada gaf vervolgens de eerste van zijn twee lezingen. Hij schetste aan de hand van powerpoints een scherp beeld van wat ME is en zou in zijn tweede lezing nader ingaan op wat CVS is. Byron Hyde is een van de zeer weinige clinici die heel scherp het onderscheid tussen ME en CVS aanhoudt en is een boeiend spreker die zich mede verdiept heeft in de uitbraken van ME gedurende het einde van de negentiende en de gehele twintigste eeuw. De rode draad in zijn visie is dat de presentatie van ME voortkomt uit de presentatie van polio-epidemieën en dat de verschillende fases van ME overeenkomen met de verschillende fases van polio. Aan de basis van beide ziektes liggen meestal enterovirussen en genetische factoren. Hij gaf een duidelijke beschrijving van de groepen klachten die horen bij de diverse fasen van ME. Noodzakelijke twee verstoringen voor een duidelijke diagnose zijn een chronische enterovirale besmetting van het maagdarmkanaal en een chronische microvasculaire beschadiging van de cortex, het limbisch stelsel en de basale ganglia. Het is hier vermeldenswaard dat bij autopsie van Sophia Mirza, de eerste Engelse patiënte wier doosoorzaak officieel ME was, ontstekingen aan de basale ganglia werden gevonden. Alleen het uiteinde van de eiwitmantel van een virus speelt een grote rol: doordat dit continu heel snel kan muteren, moet het immuunsysteem zich continu zo snel aanpassen, dat het de veranderingen niet bij kan houden. Een endoscopie en een SPECT-scan kunnen veel ‘bewijsmateriaal’ voor de diagnose ME leveren.

Bij de congresmap werd een gratis door dr. Hyde verstrekte Engelstalige reader verstrekt met alle informatie en meer die hij tijdens zijn lezingen naar voren bracht. (red: dit speciaal voor het ME congres geschreven boekje vindt u hier) Ook is het het vermelden waard, dat de dag vóór de conferentie zeven webinars van hem zijn opgenomen voor het project Wetenschap voor Patiënten. Deze zullen met Nederlandse ondertiteling in de loop van 2016 worden uitgezonden.

Na dr. Hyde was de Engelse neuropsychiater dr. Neil Harrison aan het woord. Het onderwerp van zijn lezing was de communicatie tussen het immuunsysteem en de hersenen, en daaruit voortvloeiend de relatie tot door inflammatie veroorzaakte moeheid, zowel fysiek als mentaal. Hij schetste het door inflammatie veroorzaakte ziektegedrag, en toonde in slides MRI’s van door ontstekingen veroorzaakte uitputting. Pro-inflammatoire cytokines zoals IFN-alfa zorgen voor het ziektegedrag en spelen een rol bij o.a. anorexia, apathie, anhedonie, uitputting, verlaagde sociale en sexuele activiteit, bezorgdheid, angst en depressie. Hij bracht beelden van hoe signalen van het immuunsysteem overgebracht worden naar de hersenen, waar o.a. de door inflammatie veroorzaakte activiteit van de insula voorspellend zijn voor de uitputting. Te onderzoeken vragen zijn of en in hoeverre structurele hersenbeschadigingen na het verdwijnen van de inflammatie nog een rol in het aanhouden van de ziekte spelen, en wat de consequenties zijn van een persistente post-inflammatoire IFN-moeheid en van postvirale moeheid.

Ook van dr. Harrison zijn de dag voor het congres zeven webinars opgenomen voor Wetenschap voor Patiënten en ook deze zullen in de loop van 2016 ondertiteld door de ME/cvs Vereniging worden uitgezonden.

De Belgische neuropsychiater dr. Uyttersprot gaf vervolgens een overzicht van de diagnosestelling van wat in de lage landen nog altijd onterecht cvs heet. Ze gaf een overzicht van de verschillende verschenen criteria vanaf 1957 tot aan de ICC van 2011 en de IOM van 2015, waarbij ze gedetailleerder inging op de ICC en SEID-criteria. De diagnose ME is vooralsnog een uitsluitingsdiagnose omdat er nog geen duidelijke biomarkers zijn. Ze noemde de studies van Mady Hornig en Ian Lipkin die gaande zijn naar immuunbiomarkers in het bloedplasma van een heel groot cohort patiënten en controles, en gaf een helder overzicht van de overeenkomsten van de symptomen bij ME en andere neurologische aandoeningen als Parkinson, autisme, whiplash, Menière, migraine en ALS. Ze besprak de diverse stelsels die verstoord raken door een aanhoudende immuunactivatie en NK-cel verstoring van het immuunsysteem, op hun beurt volgens haar weer veroorzaakt door de combinatie van een genetische gevoeligheid en een trigger. Overheden moeten doordrongen raken van de ernst van de problematiek rond ME. Voortschrijdende wetenschappelijke bevindingen moeten de macht van verzekeraars en het als psychisch gepromote ‘syndroom’ doorbreken.

Na een zeer geanimeerde en smakelijke kwaliteitslunch die duidelijk heel de dag had mogen duren omdat iedereen zich onderhield met iedereen, en de informaliteit en laagdrempeligheid van het congres er duidelijk door werd, startte prof. Visser het middagdeel met een voordracht over POTS. Hij doet via inspanningstesten en de kanteltafeltest veel onderzoek naar POTS en gaf enkele door iedereen toe te passen handvatten om de effecten van POTS enigszins te nihileren, zoals het drinken van veel water en de inname van zout, het aanspannen van de beenspieren, het dragen van compressiekousen en buikbanden en de mogelijk ondersteunende medicijnen als clonidine, fludrotocortison en midodrine. POTS is een bij ME-patiënten vrij veel voorkomend fenomeen, maar ook in andere ziektes als bijvoorbeeld MS, FM, Lyme en hyperventilatie, en is dus geen marker voor ME. Als laatste besprak hij het voorkomen en de aard van pijn bij ME.

Dr. Byron Hyde schetste in zijn tweede voordracht wat CVS is, hoe de term ontstond en in zwang raakte, en hoe nietszeggend hij in feite is. Het EB-virus werd door de CDC als epidemisch gebrandmerkt, volledig gekoppeld aan ME dat in 1988 van hen de naam CVS kreeg. Terwijl elke medische student weet dat EBV niet epidemisch kan zijn door de incubatietijd van 40 dagen. Dr. Hyde gaf vier zeer welsprekende gevallen uit zijn eigen ruim dertigjarige praktijk van mensen die tientallen artsen hadden gezien en van geen de juiste diagnose kregen, terwijl die zeer voor de hand lag. Vrijwel alle van de duizenden ME-patiënten die hij zag, waren in onwaarschijnlijk korte tijd gediagnosticeerd, vaak in een consult van vijf minuten, terwijl een enigszins verantwoorde indicatie voor de diagnose ME minimaal twee uren vergt. Het syndroom van Ehlers-Danlos waaraan een aantal patiënten die hij zag bleken te lijden, is door eenvoudige fysieke kenmerken vast te stellen. Hij liet ter illustratie alle toehoorders deze bewegingen maken.

De twee dagen voor het congres zag dr. Hyde zeven op dat moment wanhopige, eigenlijk uitbehandelde en ernstige patiënten in een mooie ruimte van het hotel waar hij verbleef, waarin ook de opnames van zijn colleges plaatsvonden en die van dr. Harrison. De rechtvaardigheid gebiedt te vermelden dat hij weigerde de financieel niet daadkrachtigen consult in rekening te brengen, ondanks dat zij er soms op stonden. Een van hen diagnosticeerde hij met EDS type 3, wat volledig conform de eigen bevindingen van de patiënt was.

De gepensioneerde Britse kinderarts dr. Nigel Speight volgde na hem met zijn bespreking over ME bij kinderen en de uitdaging die ernstige gevallen van ME bieden aan research en klinische praktijk. Hij gebruikte daarbij zijn eigen praktijkervaring als rode draad. Hij zag daarin meer dan 650 kinderen met ME in Groot-Brittannië, en was persoonlijk betrokken bij meer dan veertig gevallen van dreiging of uitspraak van gerechtelijke bevelen tot uithuisplaatsing, hetzij in pleeggezinnen, hetzij in de ergste gevallen opname in psychiatrische afdelingen of instellingen. Vervolgens besprak hij de verschillende mogelijke therapieën: het toedienen van immunoglobuline waar hij zelf soms significante resultaten mee boekte en waarnaar volgens hem veel meer research naar zou moeten zijn, GET die alleen enig gunstig effect kan sorteren in een vorm die lijkt op pacing, omdat hij anders meer schade dan goed doet en CGT, die er in twee vormen is: een milde en een agressieve. Falen CGT en GET effect te sorteren, dan krijgen de ouders en/of het kind zelf daar doorgaans de schuld van en worden opgezadeld met psychiatrische diagnoses als conversie, reversal en Münchhausen-by-proxy en zelfs kindermishandeling. Bij de ernstigste gevallen van ME bij kinderen ‘staren we geblinddoekt in het duister’. Bij die gevallen die hij zag, waren vijf van de zeven patiënten afhankelijk van sondevoeding. Hij gaf een rijtje standaarduitspraken van artsen als reactie op ME bij kinderen, zoals ‘er kan niets met je aan de hand zijn als al je testen normaal zijn’ en ‘kinderen krijgen geen ME’. Dr. Speight sloot af met enkele gevallen van zeer ernstige ME zoals het Duitse 14-jarige meisje Joanne, dat mede door inbreng van hem en financiële bijdragen van het fonds Save4Children na anderhalf jaar opname en ‘behandeling’ van psychiaters weer bij haar moeder is.

Christine Tobback, die in de praktijk van prof. De Meirleir in Vilvoorde bij Brussel praktijk houdt, sloot het congres af met een overzicht van haar vak- en praktijkkennis: de invloed van voeding op de ME-symptomen en de mogelijk voorkomende intoleranties. Ze gaf een overzicht van de voedingsfactoren die daarbij een rol kunnen spelen zoals IgE en IgG, fructose en lactose en vitamine en-of mineralentekorten. Ze besprak aan de hand van powerpoints daarbij de diverse organen en stelsels die bij de stofwisseling betrokken zijn en de diverse intoleranties, die volledig individueel zijn, al komen ze bij groepen patiënten voor. Daarnaast besprak ze de mentale klachten die mogelijk door de invloed van histamine ontstaan of in stand worden gehouden. Uitgebreid stond zij stil bij het grootste immuunsysteem van het lichaam, de darmen, en de mogelijke effecten van een eliminatie-dieet en wat dat aantoont.

Het was een zeer veelzijdig congres, gericht op de klinische praktijk. Na afloop genoten de organisatoren en de hun behulpzame vrijwilligers van een meer dan welverdiend diner met de sprekers. De uniform gehoorde wens dat dit schreeuwt om een jaarlijks of tweejaarlijks vervolg was overal hoorbaar.

-----

 

 

BijlageGrootte
A Short History Of M.E. Dr. Byron Hyde.pdf1.93 MB

College 69 - Dr. Lucinda Bateman: Auto-immuniteit in ME/cvs en fibromyalgie

22 september 2015, College 69 - Wetenschap voor Patiënten  

Dr. Lucinda Bateman: Auto-immuniteit in ME/cvs en fibromyalgie

In dit college geeft Dr. Lucinda Bateman een korte schets van de autoimmuniteit bij ME/cvs en fibromyalgie, en vertelt ze over de verschillen tussen ME/cvs en fibromyalgie.

 

 

https://youtu.be/HiiLYbCzfIM

-----

 

 

De laatste loodjes

21 september 2015, De laatste loodjes

Zaterdag is het al zover: dan vindt bij het AMC in Amsterdam het eerste internationale ME-congres plaats. De Canadese dokter Byron Hyde, de grondlegger van een eigen research-stichting (http://www.nightingale.ca/ ) en ruim 30 jaar praktiserend wereldvermaard clinicus op het gebied van ME geeft 2 lezingen.

Daarnaast geeft ook de Nederlandse cardioloog en ME/cvs expert prof. Frans Visser twee lezingen.
Andere sprekers zijn de Engelse Dr. Neil Harrison en Dr. Nigel speight, en de Belgische Dr. Annemie Uyttersprot en Christine Tobback.

Er is door een klein aantal mensen een groot evenement opgezet, dat nu in feite al geslaagd is door het grote aantal medici dat zich heeft ingeschreven, ook omdat het congres accreditatie heeft weten te bemachtigen voor o.a. huisartsen.

Je kunt, als je je huisarts nog spreekt of ziet deze week, jezelf en je medepatiënten een grote dienst bewijzen door te proberen hem/haar over te halen zich alsnog in te schrijven.

Hoe meer gedegen kennis er over ME/cvs is in Nederland, hoe groter de kans dat ook de behandeling (zowel door artsen als door overheden en instanties) gaat kantelen komende jaren.

Print bijvoorbeeld de flyer uit en de voorbeeldbrief en overhandig die hem/haar persoonlijk. Dat is het krachtigste signaal.

Je doet er ons vele  werk ook extra eer mee aan. Wij zijn je er dankbaar voor

-----

 

BijlageGrootte
Brief voor huisarts.pdf118.26 KB

ME: niet van de laatste tijd

17 september 2015, ME: niet van de laatste tijd

Charles Darwin ‘genat’ tijdens zijn leven een heel slechte gezondheid en een verzwakkende uitputting, tot aan zijn dood op zijn 73ste.  Het is nogal ironisch dat een van de meest prominente namen uit de geschiedenis van de wetenschap, befaamd vanwege zijn Origin of Species, in het duister tastte over de origine van zijn eigen ziekte. Darwins fysieke ziekte was bij tijden zo invaliderend dat hij er diepe depressies en ook een gevoel dood te gaan door kreeg. In zijn vijftiger jaren kreeg Darwin ook tijdelijke maar totale verlammingen na een inspanning, naast regelmatig geheugenverlies en problemen om zich verbaal uit te drukken – heel erg gelijk aan wat in het ME/cvs-jargon PEM en brainfog wordt genoemd.

In erge periodes vermeed hij vaak gezelschap, soms dagen achter elkaar, zoals ook velen in onze community gedwongen zijn te doen. Zelfs het beroep dat hij kon doen op zijn elite-netwerk van mede-wetenschappers en de beste medici van zijn tijd konden de oorzaken van zijn symptomen niet verklaren of hem enig soelaas bieden. Dr. John Bowldy, een Engelse psychiater, kwam tot de conclusie dat zijn ziekte psychosomatisch moest zijn. Bowldy’s redenatie was dat Charles nog altijd treurde om het verlies van zijn moeder, die stierf toen hij acht was. Ondanks dat historici het nooit over een door verdriet overmande Darwin hadden, en hij in zijn autobiografie ook helemaal niet.

Wat wel aantoonbaar geboekstaafd is, is een hele reeks fysieke en biochemische verstoringen zoals dysautonomie, visuele stoornissen, immobiliteit van het maag-darmkanaal, buikpijn, spierkrachtverlies, melkzuurophoping, perifere neuropathie, tachycardie, duizeligheid, zeeziekte, misselijkheid en ernstige hoofdpijnen. Allemaal klinische uitingen die sprekend lijken op het spectrum symptomen en vergelijkbare tegelijk optredende verschijnselen bij ME/cvs, POTS inbegrepen.

Een artikel van John Hayman in het tijdschrift Genetics oppert dat Darwins ziekte mitochondrieel van karakter heeft kunnen zijn. Mitochondriën zijn kleine maar levensbelangrijke structuren die elke cel bevat. Zij transformeren de krachtstoffen in onze voeding tot energie waarvan alle menselijke functies worden voorzien, zowel de fysieke als de cognitieve. Hayman argumenteerde dat Darwins ziekte kwam van overgeërfde mitochondriële mutaties, dus dat zijn ziekte genetisch en niet psychologisch was. Heel de medische geschiedenis van zijn familie en vooral van zijn moeders kant, langs welke lijn de mitochondriën worden overgedragen, staaft dat argument. Zijn broer was chronisch ziek en leed aan slaapzucht en zijn moeder leed net als haar broer, Darwins oom, aan een chronisch zieke gesteldheid.

Van spieraandoeningen van mitochondriële aard wordt al enige tijd gedacht dat ze betrokken zijn bij ME/cvs en uit sommige studies blijkt zelfs een evenredig verband tussen mitochondriële tekortkomingen en de graad van de ernst van ME/cvs. Dat gezegd hebbend, is er aanzienlijke research nodig op het vlak van verdieping in de bioenergetica van de cel om de volledige rol te begrijpen die de mitochondriën spelen in het ziektebeeld van ME/cvs, eens temeer omdat mitochondriële spieraandoeningen zowel erfelijk als niet-erfelijk kunnen zijn.

Kijkend naar de streaming van de CFSAC van afgelopen maand, waaronder een getuigenis recht uit het hart van onze voorzitter Carol Head, vroeg ik me af wat Darwin zou doen als hij nu onder ons leefde. Zou hij de CFSAC-meeting hebben bijgewoond en namens de patiënten een getuigenis hebben afgelegd, of zou hij als wetenschapper opmerkingen hebben gemaakt…

Zaher Nahle
Vice President for Research and Scientific Programs
Solve ME/CFS Initiative
 

Bron: http://solvecfs.org/%3Fp%3D6954?utm_source=getresponse&utm_medium=email&utm_campaign=research_1st&utm_content=Research+1st+News+|+September+|+Strength+in+Numbers

-----

 

Interview met Lucinda Bateman, deel 1

12 september 2015, Interview met Lucinda Bateman, deel 1

Vanaf afgelopen dinsdag 8 september worden er op tweewekelijkse basis zeven webinars van de Amerikaanse clinicus dr. Lucinda Bateman door ons uitgezonden. Ook is er vier maal de mogelijkheid om haar tijdens een chatsessie vragen te stellen, de eerste maal a.s. vrijdag om vijf uur via http://chatwing.com/mecvsvereniging.wvp

Maar wie is Dr. Bateman? Ze zat in het panel internationale wetenschappers en clinici die de internationale consensuscriteria opstelden die in 2011 verschenen, en ook in het IOM-panel dat met de nieuwe ziektenaam en –definitie voor ME kwam in februari van dit jaar.

Daags voor de opnames van de nu uit te zenden colleges hadden wij in haar praktijkruimte in Salt Lake City op 3 december 2014 een interview met haar, waarvan hier het eerste deel.

--- --- ---

Wie is Lucinda Bateman?

Mijn specialisme is algemeen internist. Ik woon in Salt Lake City, Utah, in de Verenigde Staten en ik heb een praktijk die volledig is gewijd aan een zo breed mogelijk aanbod aan patiënten die aan onverklaarde uitputting en pijn lijden.

U doet ook research. Wat is uw belangrijkste researchterrein?

Alle research die ik doe, heeft te maken met ME/cvs of fibromyalgie.

En die doet u samen met anderen? Of helemaal op uzelf?

Het mooie aan deze praktijk is dat we een heel gevarieerd patiëntenbestand hebben. Daarom is mijn inbreng de klinische ervaring en de relatie met patiënten, en het inbrengen van patiënten voor research. Veel van mijn werk ligt in de omgang met andere researchers die mijn patiënten in hun studie willen betrekken, en die willen kijken of en hoe hun medicatie werkt. Dus ik heb veel research-collega’s.

En op welk gebied? Van elk aspect van de verschijnselen van ME en FM?

Ja, in aanleg van elk aspect. Maar de fibromyalgie-onderzoeken stoelen meestal op de werking van medicijnen en de ME/cvs onderzoeken zijn meer waarnemende onderzoeken om tot een begrip te komen van hoe de ziekte zich voordoet.

Wat is volgens u het mooiste wat u heeft bereikt – in uw klinische of research loopbaan?

Dat is een goede vraag. Dat zijn een paar dingen. Volgens mij hebben we een veilige plek van hoge kwaliteit geschapen voor patiënten die hier een diagnose en behandeling krijgen, en ik denk dat wij de patiënten daadwerkelijk kunnen helpen, wat op dit terrein altijd een groot ding is.

Daarna komt het onbetaalde werk aan deze casussen, dat door research van hoge kwaliteit andere praktiserende medici en artsen enorm heeft geholpen.

Het derde is waarschijnlijk toch wel de research die ik samen met Alan Light* heb gedaan, en dan vooral de research naar gen-expressies. Want het grote belang van die studies is dat zij de mate van het gevolg van inspanning aantonen. Dat valt te meten. En dat is natuurlijk een van de grote kwesties nietwaar, een cruciale kwestie bij deze ziekte.

Ik denk wel dat dat op dit terrein niet onaanzienlijk is geweest.

Hoe raakte u in ME geïnteresseerd?

Ik raakte er in geïnteresseerd doordat mijn eigen zus ME kreeg. Net toen ik aan mijn medische studie begon, werd mijn zus steeds zieker door ME. En tegen de tijd dat haar artsen haar hadden opgegeven, werd ik arts. Daar begon dus mijn belangstelling. Dat was in 1987.

En dat ging van kwaad tot erger, om zo maar te zeggen?

Ja, en het wordt jaar na jaar boeiender!

Hoe komt u tot de diagnose ME?

Ik denk dat de diagnose gelijk bij de aanvang al heel duidelijk is, maar wij stellen alles in het werk om in onze praktijk de aard van de ziekte van de patiënten zelf te onderzoeken, en gaan daarbij niet noodzakelijkerwijs af op de diagnoses van andere artsen. We nemen hun anamnese door en hun consulten met andere artsen, en verzekeren ons er naar ons beste vermogen van dat de patiënten niet aan een andere goed vast te stellen ziekte lijden. Dat is hoe wij werken. We komen tegemoet aan de bestaande criteria, maar proberen ook alles wat in onze macht ligt om zeker te zijn dat we naar beste vermogen andere ziektes hebben uitgesloten.

Maakt u gebruik van vragenlijsten?

Ja. Elke patiënt raakt uitgeput van onze vragenlijsten. Dat schrikt soms weleens af omdat wij onze paperassen naar de patiënten sturen en ze die soms twee jaar later naar ons terugsturen.

Maar de intake vindt eerder plaats, of niet?

Ja. De patiënten verrichten al heel veel werk voordat ze komen, tegenwoordig op de computer. Thuis. Daar vullen ze de vragenlijsten en hun symptomen in. Dat is waarschijnlijk veel werk, naar gelang hoe ziek zij zijn. Maar ik kan iemand hun laten helpen.

Vervolgens is er een consult van twee uur. Een lichamelijk onderzoek beslaat een klein deel van die intake, maar dat is het kortste deel. Het langste deel bestaat uit de uitwisseling voordat we tot conclusies komen.

 

*Van prof. Alan Light zijn ook zeven colleges door ons uitgezonden. Zie hier de teksten en de video's.

 

-----

 

Geaccrediteerd voor HUISARTSEN

9 september 2015, Geaccrediteerd voor HUISARTSEN

Na de internisten en kinderartsen is het ME congres op 26 september in het AMC te Amsterdam nu ook geaccrediteerd voor huisartsen.

Hoewel we geen alcohol drinken tijdens onze werkzaamheden, had de organisatie van het Nederlands ME congres toch een hier-hoort-champagne-bij gevoel toen het goed nieuws binnen kwam: het congres is geaccrediteerd voor huisartsen!

Waarom is dit nu zo’n feestelijk bericht?
En wat houdt dat eigenlijk in: accreditatie krijgen?

Om met dat laatste te beginnen: iedere arts, alle verplegers en diverse para-medici zoals diëtisten en fysiotherapeuten moeten zich jaarlijks verplicht bijscholen. Voor elke bijgewoonde nascholing krijgen zij accreditatie-punten. Niet genoeg punten gehaald? Dan mogen ze hun beroep niet meer uitoefenen.

Als je bijscholing aan bepaalde eisen voldoet, kan je als organisator de bevoegdheid aanvragen of je punten mag geven aan de bezoekers van je nascholing. Heb je die toestemming om punten aan medici te geven, dan heet dat ‘geaccrediteerd zijn’.

Je moet zoiets per beroepsgroep aanvragen. Voor internisten, kinderartsen, huisartsen, diëtisten etc. moet dat allemaal apart gedaan worden bij zogenaamde ‘accreditatie-commissies’. Voor internisten en kinderartsen was de punten-geef toestemming al verleend. Maar voor huisartsen tot voor kort nog niet.

De reden dat we zo blij zijn dat dit nu wél het geval is: zonder accreditatie komen de meeste artsen niet. Simpelweg omdat ze al druk genoeg zijn met bijscholing waar ze wél punten voor krijgen. En we hopen juist dat zo veel mogelijk huisartsen ons congres bezoeken omdat we denken dat de ME-patiënten daar veel aan zullen hebben.

Dus nu weet je waarom het nuttig is tegen je huisarts te zeggen dat hij/zij 6 punten kan halen door naar het Nederlands ME congres te komen.

 

Voor meer info zie 
http://www.mecongres.nl/  Voor artsen en andere medici
http://www.mecongres.nl/patient/  Voor patienten en andere belangstellenden

 

-----

 

 

 

 

College 68 - Wetenschap voor Patiënten

8 september 2015, College 68 - Wetenschap voor Patiënten  

Dr. Lucinda Bateman: Introductie en diagnose

In dit college stelt Dr. Lucinda Bateman zich voor en vertelt zij over diagnosecriteria

 

https://youtu.be/1TogkD07tHA

-----

 

 

Open Brief Researchers

3 september 2015, Open Brief Researchers

De jammerlijke stand van zaken van de subsidiëring van ME/cvs in de Verenigde Staten is zo schrijnend dat twee door de HHS (Ministerie van Volksgezondheid) gefinancierde initiatieven, de IOM en de P2P, veel moeite hebben gedaan om daarop te wijzen.

Het IOM-comité verklaarde dat ‘opmerkelijk weinig geld is vrijgemaakt’ voor de studie naar deze ziekte en dat ‘meer research van vitaal belang is’. Het door de NIH gefinancierde P2P-rapport trok dezelfde conclusie:

‘Beperkte kennis en onderzoeksfinanciering zorgen voor een extra belasting van patiënten en gezondheidswerkers….   Over het geheel genomen is verzuimd wat we al over ME/cvs patiënten weten te implementeren. Terwijl intussen de ziekte hun hun gezondheid en welbevinden afneemt. Er is grondig wetenschappelijk onderzoek nodig om verbetering te brengen in deze situatie…. Er is dringend innoverende biomedische research nodig om risico’s en therapeutische doelen in kaart te brengen.’

Ondanks dat alles beriep Cheryl Kitt, afdelingsdirecteur van het Center for Scientific Review van de NIH zich er tijdens de recente CFSAC-meeting op dat niet veel mensen interesse hebben voor onderzoek naar ME/cvs en dat de NIH geen kwalitatief volwaardige aanvragen ontving.

Als reactie op die specifieke uitspraak hebben een aantal van de top-onderzoekers op dit gebied een open brief geschreven aan senator Mikulski, die voorzitter is van de Senate Appropriations Committee, Dat legt jaarlijks wettelijk vast welke overheidssubsidies er aan welke talrijke departementen en instanties worden toegewezen. Veelbetekenend is vooral de lijst ondertekenaars, waaronder zich vier Nobelprijswinnaars bevinden (Paul Berg, Mario Capecchi, Ronald Davis en James Watson). Een groot aantal van hen zijn verbonden aan het Open Medicine Institute in Mountain View, Californië, waaraan de afgelopen maand twee grote particuliere anonieme donaties gedaan zijn voor een grootschalig researchproject naar huis- en bedgebonden ME-patiënten. Dat kan daardoor nu gestart worden door Ronald Davis. Daarover binnenkort meer.

 

17 augustus 2015

Geachte senator Mikulski

Ondergetekende wetenschappers schrijven u om uitdrukking te geven aan hun belangstelling en geestdrift voor onderzoek naar Myalgische Encefalomyelitis/chronisch vermoeidheidssyndroom (ME/cvs), een algemeen voorkomende en invaliderende ziekte die lang veronachtzaamd is door de gezondheidsinstanties in ons land.

Velen van ons zijn tegen grote problemen aangelopen om voldoende subsidie te krijgen. Anderen hebben zelfs geen knoop kunnen doorhakken hoe zij subsidies konden aanvragen, omdat er binnen de NIH geen enkel instituut verantwoordelijk is voor het onderzoek naar ME/cvs. De NIH heeft op verzoeken om hogere subsidiëring gereageerd met de verklaring dat er maar weinig wetenschappers geïnteresseerd zijn in onderzoek naar de ziekte.

Het tegendeel is waar. Er staan Nobelprijswinnaars, meerdere leden van de National Academy of Sciences, biochemici, biofysici, genetici, immunologen, neurowetenschappers, experts in algemene gezondheid en in infectieziektes, epidemiologen en artsen te springen om deze ziekte te bestuderen, zodra er voldoende subsidies vrijkomen. Ondergetekenden zijn maar enkelen van die groep.

Er valt nog zoveel over de ziekte te leren en er zijn grootschalige studies nodig om tot een begrip te komen hoe we patiënten hun gezondheid terug kunnen laten krijgen. Gezien de maatschappelijke kosten van de ziekte, die elk jaar in de tientallen miljarden lopen, zou een forse injectie van overheidssubsidies die investering er snel uithalen.

Op het ogenblik wordt ME/cvs enorm ondergesubsidieerd vergeleken met vergelijkbare ziektes in ernst en aantallen patiënten. De NIH kent per jaar maar vijf miljoen dollar toe aan het onderzoek naar deze ziekte die tussen 836.000 en tweeënhalf miljoen Amerikanen treft. Patiënten die lijden aan ME/cvs verdienen een in verhouding tot andere ziektes met een dergelijke patiëntenpopulatie gelijke en evenredige subsidiëring. De IOM, een speciaal adviescomité van de HHS en een recent door de NIH benoemd panel van experts zijn het er allen over eens: het is absoluut noodzakelijk om de onderzoekssubsidie voor ME/cvs te verhogen.

 

Als wij uitgenodigd zouden worden NIH-subsidies aan te vragen via een nieuw RFA (Request for Applications), zouden we al te graag grootschalige aanvragen indienen.

 

Hoogachtend,

Linda Tannenbaum, Executive Director, Open Medicine Foundation

 

Scientific Advisory Board:

Ronald W. Davis, Professor of Biochemistry and Genetics, Stanford University School of Medicine, Member of the National Academy of Sciences

Paul Berg, Nobel Laureate in Chemistry, Professor emeritus of Stanford University

Mario R. Capecchi, Nobel Laureate in the Physiology or Medicine category, Professor of Human Genetics at University of Utah School of Medicine, Member of the National Academy of Sciences

Mark M. Davis, Professor of Microbiology and Immunology at Stanford University School of Medicine, Director of Stanford Institute for Immunity, Transplantation and Infection, Member of the National Academy of Sciences

H. Craig Heller, Professor of Biology at Stanford University

Andreas M. Kogelnik, Physician­, Scientist, Founder and Director of the Open Medicine Institute

Baldomero M. Olivera, Biology Professor at the University of Utah, Member of the National Academy of Sciences

Ronald G. Tompkins, Professor of Surgery at the Harvard Medical School, Chief of Trauma, Burns and Surgical Care Service at the Massachusetts General Hospital, Chief of Staff at the Shriners Hospitals for Children in Boston

James D. Watson, Nobel Laureate in Physiology or Medicine, Chancellor of Cold Spring Harbor Laboratories, Member of the National Academy of Sciences

Wenzhong Xiao, Assistant Professor of Bioinformatics at Harvard Medical School, Director of the Inflammation & Metabolism Computational Center at Massachusetts General Hospital

Susan Levine, MD Researcher and Clinician, Private Practice New York, New York Visiting Fellow, Cornell University Ithaca, New York

Peter C. Rowe, MD, Professor of Pediatrics, Director, Pediatric Chronic Fatigue Clinic, Johns Hopkins Children’s Center, Maryland

Alan R. Light, PhD, Professor, Department of Anesthesiology and Department of Neurobiology and Anatomy, University of Utah, Salt Lake City, Utah

Kathleen C. Light, PhD, Researcher, Professor, Department of Anesthesiology, University of Utah School of Medicine, Salt Lake City, Utah

Zaher Nahle, Phd, MPA, Vice President for Research and Scientific Programs, Solve ME/CFS Initiative, California

Leonard A. Jason, PhD Professor of Psychology DePaul University Chicago, Illinois

Derek Enlander, MD, MRCS, LRCP Attending Physician Mount Sinai Medical Center, New York ME CFS Center, Mount Sinai School of Medicine New York, New York

David L. Kaufman, MD, Medical Director, Open Medicine Institute, California

Staci Stevens, MA, Exercise Physiologist, Founder of Workwell Foundation, California

Jared Stevens, BS, Clinical Coordinator, Workwell Foundation, California

Dorothy Hudig, PhD, Professor of Immunology, Department of Microbiology and Immunology,

University of Nevada School of Medicine Reno, NV

Patrick O. McGowan, PhD, Assistant Professor, University of Toronto Scarborough Centre for Environmental Epigenetics and Development (CEED) Department of Biological Sciences Cell and Systems Biology, Psychology, Physiology Toronto ON

Marcie Zinn, PhD, Neuroscientist, DePaul University Chicago, Illinois

Mark Zinn, Co Founder, NeuroCognitive Research Institute, Dublin, CA

Jarred Younger, PhD, Associate Professor, Departments of Psychology, Anesthesiology, and Rheumatology, University of Alabama at Birmingham

David Maughan, PhD, Professor of Molecular Physiology & Biophysics, Emeritus, University of Vermont School of Medicine Burlington, VT

 

Bron van deze gegevens: http://www.cfstreatmentguide.com/blog

-----

 

 

 

Nieuwsarchief

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften