Naar de inhoud

ANBI Logo

ATP-functionaliteit als test voor ME/cvs

26 november 2012, ATP-functionaliteit als test voor ME/cvs

Gebrekkig functioneren mitochondriën (de energiecentrales van een cel)

*Dit artikel is louter informatief, en schetst de situatie in Engeland. In Nederland wordt de ATP-test inderdaad (nog) niet gedaan. Wel is het zinvol om (huis)artsen deze informatie te verstrekken, zodat het besef van de waarde ervan groeit.

Mensen met ME/CVS kunnen nu zonder twijfel tegen hun dokter zeggen dat hun klachten niet psychisch zijn, maar dat ze last hebben van mitochondriële dysfunctie. Ze kunnen hun dokter wijzen op dit onderzoek en hem/haar verzoeken om hierop getest te worden.

Adenosinetrifosfaat of ATP is een ribonucleoide dat in de stofwisseling een sleutelrol vervult als drager van chemische energie.  Door de ATP-functionaliteit te meten, kan de  mitochondriële dysfunctie bepaald worden. Deze  correleert weer met de ernst van hun ziekte. Door een ATP-profeltest uit te voeren op de neutrofielen uit het bloedmonster kan dus vrij nauwkeurig en op een betrouwbare manier bepaald worden of de patiënt gemiddeld, ernstig of zeer ernstig ziek is. Lees verder...

 

-----

 

 

BijlageGrootte
121126 gebrekkige functie mitochondriën.pdf433.72 KB

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften