Naar de inhoud

ANBI Logo

Beleidsplan 2006-2008 unaniem aanvaard

De Algemene Ledenvergadering van zaterdag 12 november heeft het globaal beleidsplan 2006-2008 van de vereniging zonder tegenstem aanvaard, evenals de begrotingen 2005 en 2006. De contributie blijft in 2006 ongewijzigd 25 euro.

De nadruk van het beleid van de vereniging komt daarmee de komen de jaren te liggen op het geven van voorlichting en het actief verspreiden van informatie over ME en CVS.

De leden kozen voorts met ruime meerderheid voor de naam ME/CVS Vereniging.

Het bestuur is zeer tevreden dat het geïntroduceerde machtigingssysteem goed heeft gewerkt, waardoor leden die niet in staat waren naar de vergadering te komen toch op democratische wijze konden meebeslissen.

Andere prioriteiten zijn de bemoeienis met het onderzoeksprogramma ME/CVS van ZonMW, en met het door (vermoedelijk) de Gezondheidsraad op te stellen protocol voor de beoordeling van ME/CVS-patiënten. Met ZonMW is inmiddels een kennismakingsgesprek geweest. Ten aanzien van het protocol zal t.z.t. overleg met de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid plaatsvinden.

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften