Naar de inhoud

ANBI Logo

Breinonderzoek Nijmegen toont ineffectiviteit CGT aan

In 2005 suggereerden onderzoekers van het F.C. Donders Centrum te Nijmegen dat de vermindering van de grijze hersenstof, die men had waargenomen bij patiënten met de diagnose CVS, mogelijk door behandeling ongedaan zou kunnen worden gemaakt. Men heeft nu onderzocht wat het effect is van cognitieve gedragstherapie (CGT) op het volume van de grijze hersenstof bij ruim 20 vrouwelijke patiënten

Uit het gepubliceerde artikel blijkt dat de therapie bij 22 van de 29 patiënten kon worden afgerond. Aan het begin van de behandeling hadden de patiënten duidelijk minder grijze hersenstof dan de gezonde controles. Na de behandeling was dat nog steeds het geval. Uit de omvang van het verschil (5%, tegen 12% bij een Japans onderzoek) blijkt overigens dat het hier vermoedelijk om de lichtste categorie patiënten gaat.

Het verschil met de controles was wel iets kleiner geworden, maar dit bleek statistisch geen verband te houden met het succes van de behandeling. Er is niet onderzocht of het volume van de grijze hersenstof ook zonder behandeling iets zou herstellen.

Zoals bekend daalt het volume van de grijze hersenstof met de leeftijd. Als we omrekenen waren de patiënten bij de eerste meting gemiddeld 12½ jaar ouder dan hun kalenderleeftijd, en bij de tweede meting 11 jaar. Hun activiteit was bij de tweede meting volgens de actometers met gemiddeld 15% gestegen.

De onderzoekers hebben getracht het resultaat te maximaliseren door een lange behandelingsduur (16 sessies in 6-9 maanden), door direct na afloop van de behandeling te meten, door geen rekening te houden met natuurlijk herstel en door degenen die de behandeling niet konden voltooien niet mee te nemen in het eindresultaat. Desondanks kon geen verband worden aangetoond tussen de therapie en het (kleine) herstel in hersenvolume. De onderzoekers zelf stellen overigens dat zij juist een neurobiologisch effect van CGT hebben vastgesteld.

de Lange FP, Koers A, Kalkman JS, Bleijenberg G, Hagoort P, van de Meer JW, Toni I (2008), "Increase in prefrontal cortical volume following cognitive behavioural therapy in patients with chronic fatigue syndrome", Brain, voorpublicatie 28 juni 2008

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften