Naar de inhoud

ANBI Logo

Centrale Raad van Beroep haalt UWV-instructie ME/CVS onderuit

Een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 23 februari 2010 lijkt hardhandig een einde te hebben gemaakt aan een onderdeel van de beleidsinstructie van UWV inzake het terugkomen op eerder op onjuiste gronden genomen besluiten. Deze instructie was in 2006 tot stand gekomen uit overleg tussen de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid en het hoofdkantoor van UWV.
In de instructie staat onder meer, dat indien later door medisch onderzoek de oorzaak van de klachten wordt gevonden, dit een nieuw feit betreft. In dat geval moeten eerdere beslissingen, gebaseerd op het volgens de verzekeringsarts ontbreken van een oorzaak, worden herzien. Het gebeurt regelmatig dat een verzekeringsarts bij een ME-patiënt meent te moeten constateren dat er nog geen verband tussen klachten en ziekte is aangetoond. De instructie was onder andere bedoeld om aan te geven dat dit later met terugwerkende kracht kan worden hersteld. Het betreft een uitwerking van de bestaande wetgeving.
In een rechtszaak tegen UWV had een van onze leden, onder verwijzing naar deze instructie, aangevoerd dat nieuw medisch onderzoek door het CVS/ME Centrum te Amsterdam inderdaad het verband met ziekte aantoont. De CRvB stelt echter dat een in 2007 gevonden oorzaak voor de klachten geen informatie geeft over eerdere jaren. Daarom was er volgens de CRvB niet alsnog recht op een uitkering wegens ziekte in 2005.

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften