Naar de inhoud

ANBI Logo

CGT en GET niet geschikt voor ME/cvs

9 april 2016, CGT en GET niet geschikt voor ME/cvs.

Conclusies uit een research die ze er wel geschikt voor vond.

Ditmaal een geluid van eigen bodem aangaande de geruchtmakende Britse PACE-trial waarover na het verschijnen ervan in 2011 experts van het Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid zich zo lovend uitlieten.

Hieronder de samenvatting van een onderzoek van Mark Vink, huisarts en verzekeringsarts met ervaring als ernstige ME-patiënt:
 

De PACE-trial ontkracht de toepassing van cognitieve gedragstherapie en graded exercise therapie bij ME/cvs: een overzicht

Samenvatting

De in de publicatie van de PACE-trial gemelde belangrijkste bevindingen waren dat cognitieve gedragstherapie (CGT) en graded exercise therapie (GET) betrekkelijk efficiënte behandelingen zijn bij ME/CVS en dat overtuigingen die op het vermijden van angst gebaseerd zijn  de voornaamste handvatten zijn voor beide therapieën.

Die bevindingen zijn door patiënten betwist en korter geleden hebben een aantal topwetenschappers, voorafgegaan door gezondheidsdeskundige Tuller, methodologische problemen in de trial benadrukt.

Als arts die lange tijd aan bed gekluisterd was door ernstige ME, analyseerde ik de PACE trial en de vervolgstudies erop vanuit het oogpunt als arts en als patiënt.

De ontvankelijkheidscriteria werden tijdens de PACE trial zelf gewijzigd: zowel de subjectieve hoofduitkomsten als het merendeel van de herstelcriteria. Daardoor werd er een overlapping geschapen tussen de ontvankelijkheidscriteria en de herstelcriteria. Het gevolg was dat achteraf 13% van de patiënten al toen zij aan de trial begonnen als hersteld werden beschouwd voor wat betreft 1 of 2 van de hoofduitkomsten.

Daar komt nog bij dat 46% van de patiënten aangaf dat hun ME/cvs symptomen waren verergerd, 31% van hen aangaf met problemen aan de skeletspieren te kampen te hebben en 19% met neurologische verergeringen. Daardoor liggen de verhoudingen van de negatieve effecten van CGT en GET tussen 46% en 96%, naar alle waarschijnlijkheid in te schatten als 74% zoals wordt aangetoond uit een overzicht van een onlangs door de Britse MEAssociation uitgevoerd onderzoek

Medicatie met zo’n hoog percentage bijwerkingen zou ogenblikkelijk uit de handel worden genomen.

De resultaten op langere termijn lieten geen verschil zien in effectiviteit tussen aangepaste pacing-therapie, CGT, GET en medische zorg door specialisten en geen ervan was effectief. Daardoor ontkrachtten ze het biopsychosociale model en het toepassen van CGT en GET bij ME/cvs.

De ontdekking dat een toename van inspanningstolerantie niet leidde tot een verbetering van gezondheid houdt in dat een onderliggend lichamelijk probleem dat verhindert, bevestigt dat ME/cvs een lichamelijke ziekte is en laat zien dat geen van de bestudeerde behandelingen daar een antwoord op had.

Bron, ook van  de volledige studie: SciForschen, http://www.sciforschenonline.org/journals/neurology/JNNB-2-124.php

 

Zie ook:

een eerdere analyse van Frank Twisk van gelijke strekking: http://www.me-gids.net/module-ME_CVS_docs-viewpub-tid-1-pid-1485.html

-----

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften