Naar de inhoud

ANBI Logo

Compensatie eigen risico

Logo CAK

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om van het CAK compensatie te ontvangen voor het verplichte eigen risico in de zorgverzekering. Dat geldt bijvoorbeeld bij het frequent gebruik van bepaalde medicijnen en bij langdurig verbijf in een revalidatiecentrum. Dit jaar is de hoogte van deze compensatie 50 euro.

Als het goed is heeft iedereen die hiervoor in aanmerking komt in september bericht ontvangen van het CAK. Wie meent ten onrechte geen bericht te hebben ontvangen (de informatieverwerking door het CAK is bepaald niet foutloos), kan zelf een aanvraag ingedienen.

Het gebruik van geneesmiddelen telt alleen voor een aantal ziektebeelden. ME/CVS valt onder 'aandoeningen aan hersenen en ruggenmerg'. In de lijst van medicijnen staan onder meer melatonine, diverse antidepressiva, valganciclovir, schildklier­preparaten en galantamine. Deze middelen staan bij andere ziektegroepen, maar volgens de informatielijn van het CAK tellen geneesmiddelen die in de lijst staan altijd mee, ongeacht bij welke aandoening ze zijn aangegeven. Carnitine en vitamine B12 staan niet op deze lijst.

Gaarne vernemen wij hoe het CAK op aanvragen reageert.

Meer informatie is te vinden op: http://www.hetcak.nl/smartsite.dws?id=60528

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften