Naar de inhoud

ANBI Logo

Eerste Algemene Leden Vergadering succes

Met gepaste trots kunnen we u melden dat de ME en CVS Vereniging vandaag geformaliseerd is. De voorlopige statuten zijn goedgekeurd en zullen na toetsing door een notaris worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Daarmee wordt onze vereniging omgevormd naar een rechtspersoon en ook zeer belangrijk: we kunnen ons aansluiting bij de CG-raad. De statuten komen de volgende vergadering nog nader aan de orde (details later in de notulen).

Tijdens de vergadering is er een voorlopig bestuur benoemd. Het bestuur bestaat uit 5 mensen, die van ALV de ruimte gekregen hebben om zelf de functies te verdelen. Het is een tijdelijk bestuur, de leden zijn gekozen voor een periode van 6 maanden. De profielschetsen van de bestuursleden zijn voor leden in te zien op het forum.

Verder is er een girorekening 4286957 op naam van: ME en CVS Vereniging opengesteld. De contributie is door de ALV vastgesteld op 25 euro per jaar.

De notulen worden op dit moment uitgewerkt en zullen onder de leden worden verspreid.

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften