Naar de inhoud

ANBI Logo

Evaluatie Belgische referentiecentra: geen concreet effect CGT/GET

Vandaag verscheen het Evaluatierapport van het RIZIV (Rijksinstitiuut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering) over de Belgische referentiecentra voor het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS). Van april 2002 t/m juni 2005 werden in totaal 3042 patiënten verwezen naar de vijf referentiecentra. Als gevolg van een combinatie van onderbezetting en wachtlijsten voltooide daarvan slechts 20% de voorgeschreven behandeling, bestaande uit cognitieve gedragstherapie en graded exercise training.
 
De conclusie van het RIZIV, dat hoge verwachtingen had van deze bij ons door de Gezondheidsraad zo sterk aangeprezen behandelingsmethode, laat aan duidelijkheid weinig te wensen over: "Een significante verbetering van het socioprofessioneel functioneren van de patiënten is één van de doelstellingen van de overeenkomst. Gemiddeld genomen zijn de centra hier echter niet in geslaagd."
 
Het aantal patiënten dat na behandeling genezen werd verklaard bedroeg precies nul. De helft van de patiënten gaf zelf aan iets beter te functioneren, terwijl 3 op de 10 vonden dat het slechter ging.
Bij objectieve meting van de inspanningscapaciteit bleek het effect van de hele therapie verwaarloosbaar. Het aantal uren dat de patiënten per week betaalde arbeid verrichtten was na afloop zelfs minder dan voordat ze aan de therapie begonnen.
 
Het RIZIV wijt het verschil tussen deze teleurstellende uitkomsten uit de praktijk en de successen die het Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid te Nijmegen rapporteert aan twee zaken: het Kenniscentrum negeert de nevencriteria voor CVS - zoals spierpijn, concentratie- en geheugenproblemen, niet-verfrissende slaap en malaise na inspanning - en het neemt alleen minder zware gevallen. In de referentiecentra bleek 38% van de patiënten al vijf jaar of langer ziek. De maximale inspanning van de patiënten was gemiddeld 73% van wat gezonde personen maximaal halen.
 
De resultaten zijn voor het college van het RIZIV overigens geen aanleiding om nu met deze behandeling te stoppen. In de Artsenkrant (nr. 1788 van 27 oktober 2006) stelt men integendeel juist een intensivering voor, door voortaan alle patiënten op te nemen en zo uit de thuissituatie te halen.
 

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften