Naar de inhoud

ANBI Logo

Forse bezuinigingen op PGO-subsidies

Forse bezuinigingen op pgo-veld

Bron: PGO Support

Minister Schippers van VWS gaat de subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties terugbrengen van 43 miljoen naar 25 miljoen euro in 2015. Ouderenorganisaties krijgen helemaal niets meer. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerde Landelijke nota gezondheidsbeleid.

Konden pgo-organisaties onder de PGO-subsidieregeling uit 2008 nog rekenen op een maximale instellingssubsidie van 120.000 euro, onder de nieuwe regeling is dat bedrag teruggebracht tot maximaal € 53.000. Daarvan is € 35.000 instellingssubsidie beschikbaar voor de taken informatievoorziening en lotgenotencontact.

Voucher
€ 18.000 wordt verstrekt in de vorm van een voucher die te besteden is voor samenwerkingsprojecten van ten minste 7 organisaties. De organisatie die het voortouw neemt, ontvangt de subsidie en voert de activiteiten uit. Deze samenwerking is geen doel op zich, maar een middel om de positie van de cliënt te versterken, zo schrijft minister van VWS Edith Schippers aan de Tweede Kamer in een brief onder de titel “Bundel je kracht, samen sterk.”

Kleine organisaties
Organisaties met minder dan 100 leden krijgen geen instellingssubsidie maar kunnen wel aanspraak maken op de voucher. Deze organisaties zullen dus, om in aanmerking te komen voor subsidie, altijd samenwerkingsprojecten moeten opstarten. Nieuwe pg-organisaties moeten 2 jaar bestaan wil men in aanmerking voor subsidie komen.

Afbouwregeling
Alle organisaties krijgen te maken met een afbouw van de subsidie in twee stappen: volgend jaar een korting van 20%, in 2013 bedraagt de korting 50%.

Ouderenorganisaties
De minister geeft aan te stoppen met het financieren van de ouderenorganisaties. Als ouderen aandoeningen hebben of beperkingen moeten zij zich maar melden bij de pg-organisaties die daarvoor opgericht zijn.

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften