Naar de inhoud

ANBI Logo

Fysiotherapie en de ICC

Fysiotherapie en de ICC

Kent  de  fysiotherapeut de nieuwe Internationale Consensus Criteria voor het onderscheid tussen Myalgische Encephalomyelitis (ME) en Chronisch Vermoeidheids Syndroom (CVS)?
 
In een recente bijdrage voor het blad Psych Fysio, een opleider in psychologie voor fysiotherapeuten, maken twee leden van de ME/cvs vereniging, Rob Arnoldus en Arjen Speksnijder, melding van nieuwe internationale ontwikkelingen.

Toen in 1988 de diagnose chronisch vermoeidheidssyndroom voor onderzoeksdoeleinden werd geïntroduceerd, ging de gedachte nog uit naar een relatief kleine groep patiënten die niet herstelde van een virusinfectie. In de loop van de tijd werden deze criteria,  (Ramsay, 1988, ME, Holmes et al., 1988, CVS, en Fukuda et al., 1994, CVS)  steeds meer opgerekt en nam ook het aantal verschillende definities voor het ziektebeeld toe. Arnoldus en Speksnijder wijzen in die context op de komst van de nieuwe internationale consensus criteria van Carruthers e.a. (ICC) die scherp onderscheid maken tussen ME en CVS (zie vertaling van de ICC op de website van de ME/cvs vereniging).

Arnoldus en Speksnijder constateren dat het verlies aan functionele mogelijkheden bij ME/CVS patiënten  groter is dan bij Multiple Sclerose en bij (het eindstadium van) nierziekte,  en verwijzen naar onderzoek van de psychologe Taylor e.a. (2004). Door melding te maken van baanbrekend onderzoek van Light e.a., Schultzer e.a. en de onderzoeksgroep van Klimas laten zij zien dat ME/CVS zijn sporen (o.a. met biomarkers in het bloed!) achter laat.

De auteurs tonen aan dat inmiddels ook topwetenschappers verbonden aan de Stanford- universiteit, (zie: http://chronicfatigue.stanford.edu), de universiteit van Columbia (zie: http://cii.columbia.edu/) en de Bond-universiteit (zie: http://www.bond.edu.au/about-bond/news-and-events/news/BD3_015734) zich verdiepen in de problematiek van ME/CVS patiënten. Onderkenning van de lichamelijke problematiek van ME patiënten is een randvoorwaarde voor hun begeleiding door paramedici. Hier wordt in een volgende bijdrage meer aandacht aan besteed.
 
Zie voor de originele bijdrage:  http://www.psychfysio.nl/Nieuws/6_01_1.html

Rob Arnoldus heeft al meerdere publicaties op zijn naam staan in gekende psychologie-tijdschriften, en waagt zich als het ware in het hol van de leeuw door in die kringen duidelijk te maken dat ME een biomedische ziekte is. (zie ook: http://www.springerlink.com/content/l3p25kp7t111363p/ en http://www.tcgp.nl/nl/db_detail.php?recordID=2005)

Arjen Speksnijder, fysiotherapeut, zal binnenkort in Lees ME een artikel publiceren over APS-therapie.

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften