Naar de inhoud

ANBI Logo

Gehandicapten en ouderen krijgen recht op hulp

Gemeenten krijgen vanaf volgend jaar de wettelijke plicht om mensen te helpen die door een handicap, ziekte of ouderdom geen zelfstandig leven meer kunnen leiden. Hulpbehoevenden kunnen bij de gemeente aankloppen voor bijvoorbeeld een rolstoel of thuiszorg.

Onder druk van de Tweede Kamer ging staatssecretaris Ross (Welzijn) gisteravond akkoord met en aanpassing van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Gehandicapten demonstreerden bij de Tweede Kamer voor een betere WMO.

Bron: Algemeen Dagblad, 24 januari 2006

In de nieuwe welzijnswet worden verschillende regelingen samengevoegd zoals de Wet Voorzieningen Gehandicapten en de Welzijnswet. Ook wordt de huishoudelijke hulp van de thuiszorg overgeheveld naar de gemeenten.
Ross wilde de uitvoering van de WMO geheel overlaten aan de gemeenten. Maar een Kamermeerderheid sloot zich aan bij een voorstel van VVD-Kamerlid Van Miltenburg om gemeenten te verplichten mensen met een beperking altijd te helpen.
De Kamer kwam tegemoet aan de kritiek van veel patiëntenorganisaties. Zij waren bang dat gehandicapten niet meer in aanmerking zouden komen voor bijvoorbeeld een nieuwe rolstoel.
Ross stemde ook in met uistel van de nieuwe wet met een half jaar. De WMO zou al op 1 juli worden ingevoerd. Volgens de Kamer zijn veel gemeenten dan nog niet klaar voor de overgang.
Verder eiste de Tweede Kamer dat mensen zelf mogen kiezen tussen hulp van de gemeente en een Persoonsgebonden Budget. Met dat geld kan bijvoorbeeld zelf thuishulp worden aangeschaft of andere voorzieningen.
De oppositiepartijen maakten zich ook zorgen over de hoogte van de eigen bijdrage die gemeenten straks mogen vragen voor zorgvoorzieningen. Zij vrezen dat mensen in financiële problemen kunnen komen door een opeenstapeling van eigen betalingen. De coalitiepartijen wijzen er echter op dat er een maximum geldt voor de eigen bijdragen.

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften