Naar de inhoud

ANBI Logo

Gezondheidsraad: concept verzekeringsprotocol CVS

Het concept van het verzekeringsprotocol CVS dat door de Gezondheidsraad wordt ontwikkeld is zojuist ter beoordeling voorgelegd aan de patiëntenorganisaties. Ondanks toezeggingen door Minister Hoogervorst aan de Tweede Kamer, zijn wij niet al in een eerder stadium bij dit proces betrokken.

De gezondheidsraad definieert CVS volgens de CDC-criteria van 1994. Een van deze criteria luidt dat er geen verklaring mag zijn gevonden voor de klachten. Er wordt in het concept-protocol geen aandacht besteed aan de ziekte ME en de bijbehorende biomedische aspecten.

Het concept-protocol legt grote nadruk op Cognitieve Gedrags Therapie (CGT), maar er worden geen eisen gesteld en geen conclusies verbonden aan het wel of niet volgen van deze therapie: dit wordt overgelaten aan de individuele verzekeringsarts. Daarnaast is er veel aandacht voor 'instandhoudende factoren'. Tegelijk wordt ook aangegeven dat er bij CVS vaak beperkingen zijn in arbeidsmogelijkheden.

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften