Naar de inhoud

ANBI Logo

Gezondheidsraad presenteert Verzekeringsprotocol CVS

Vandaag verscheen bij de Gezondheidsraad het Verzekeringsprotocol CVS. De tekst is geschreven door een commissie, waarin naast een aantal verzekeringsartsen o.a. de professoren Bleijenberg, Van Houdenhove en Van der Meer zitting hadden. Op de concept-tekst, die tien maanden eerder verscheen, was uitgebreid commentaar geleverd door de patiëntenorganisaties. Van dit commentaar heeft de commissie nagenoeg niets overgenomen.
De Gezondheidsraad heeft ervoor gekozen om het protocol te laten aansluiten op de CDC-criteria uit 1994, waarbij men evenwel de door het CDC gestelde voorwaarde dat klinische evaluatie moet plaatsvinden heeft geschrapt. Medisch onderzoek bij CVS acht de Gezondheidsorganisatie namelijk onwenselijk, omdat aandacht voor fysieke oorzaken de kans op herstel zou verkleinen. Het CDC zelf beschouwt inmiddels inspanningsintolerantie als hoofdkenmerk van CVS. Het protocol legt geen verband met de classificaties van ziekten (ICD) en functionele stoornissen (ICF) van de Wereldgezondheidsorganisatie, noch met recente, gezaghebbende resultaten uit de internationale wetenschappelijke literatuur. 
De oorzaak van CVS is volgens de commissie vaak te zoeken in mateloos overwerk en excessief sporten. De patiënten zouden vervolgens in slechts twee groepen in te delen zijn: de een is overactief op momenten van weinig klachten, de ander totaal passief. In beide gevallen is volgens de Gezondheidsraad een combinatie van cognitieve gedragstherapie met het geleidelijk (weer) opvoeren van activiteiten de aangewezen behandeling, met een zeer hoge kans op herstel; rust zou slechts vermijdend gedrag bevorderen. Deze behandeling mag volgens de Gezondheidsraad alleen worden gegeven door behandelaars die het (Nijmeegse) model onderschrijven waarin patiënten hun eigen herstel in de weg staan. De verzekeringsarts zou het voortouw moeten nemen bij het maken van een medisch plan van aanpak, waarin CGT de hoofdrol speelt.
 

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften