Naar de inhoud

ANBI Logo

Giften en donaties

De ME/cvs Vereniging is weliswaar door de overheid erkend als wettige vertegenwoordiger van de ME/cvs-patiënten, maar ontvangt tot op heden niet de gebruikelijke instellingssubsidie. De begroting van de vereniging is daardoor zeer krap; veel normale uitgaven kunnen wij niet of nauwelijks bekostigen.

Giften en donaties zijn dan ook van harte welkom.

Werkt u bij een grote werkgever? Dan is er kans dat deze een vast programma heeft voor schenkingen, waarbij u als werknemer een voorstel kan doen voor een bestemming. Vraag daar eens naar, als u de ME/cvs Vereniging een warm hart toedraagt. Ook organisaties als de Rotary kennen zulke programma's. De vereniging is altijd bereid om een tegenprestatie te leveren, bijvoorbeeld door het verzorgen van een lezing.

Het doen van een gift

Een eenmalige gift kan worden overgemaakt naar IBAN:  NL85 INGB 0004 2869 57  t.n.v. ME/cvs Vereniging te Den Bosch , onder vermelding van 'gift'. Als wij de gever nog niet kennen, is het prettig indien wij tevens een brief of mail ontvangen, zodat wij u voor de gift kunnen bedanken.

Behalve een algemene gift kunt u ook een bedrag schenken voor een specifiek doel van uw keuze. Wij zorgen er dan voor, dat het bedrag ook daadwerkelijk daaraan wordt besteed. Enkele keuzemogelijkheden zijn:

  • het project 'Wetenschap voor Patienten'
  • het verenigingstijdschrift Lees ME;
  • onze bibliotheek;

Heeft u andere ideeën voor een bestemming of heeft uw gift een andere vorm, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met het bestuur via contact@me-cvsvereniging.nl.

Gaarne vernemen wij voorts, of u het al dan niet op prijs stelt als er aandacht aan uw gift wordt besteed. Dat kan desgewenst ook onder verzekering van anonimiteit.

Vast donateurschap

U kunt ook donateur worden van de ME/cvs Vereniging. Als donateur heeft u geen stemrecht, maar u ontvangt wel het verenigingsijdschrift. Zie www.me-cvsvereniging.nl/formulier/aanmelden-lid voor meer informatie. Er geldt een bescheiden minimumdonatie per jaar. Uiteraard kunt u altijd besluiten om meer over te maken.

-----

 

 

 

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften