Naar de inhoud

ANBI Logo

Handicap belemmert studie

Tienduizenden studenten met een handicap worden ernstig belemmerd in het volgen van onderwijs. Ze lopen studievertraging op doordat voorlichting, begeleiding en faciliteiten op hogescholen en universiteiten te wensen overlaten.
Bovendien stuiten studenten op een muur van onbegrip bij medestudenten en docenten.
Dat blijkt uit een onderzoek van het wetenschappelijk onderzoeksinstituut Verwey Jonker onder 15.000 studenten.
Naar schatting 7 procent van de ruim een half miljoen studenten in het hoger onderwijs wordt door een handicap belemmerd bij het volgen van studie.
Veel handicaps blijven verborgen. Studenten met een fysieke beperking komen in minderheid voor. Dyslexie, chronische vermoeidheid en concentratieproblemen zijn een toenemend verschijnsel. Allochtone studenten melden aanzienlijk vaker psychische klachten.

Bron: Algemeen Dagblad, 20 december 2005

Ongeveer 55 procent van de studenten met een handicap heeft moeite met het bestuderen van schriftelijk materiaal.
Bijna de helft van de studenten heeft problemen met examens en tentamens, het volgen van lessen en colleges of het maken van werkstukken. In de meeste gevallen is er geen oplossing.
Ruim tweederde van de studenten klaagt dat medestudenten en docenten geen begrip hebben voor hun problemen.
De studenten willen dat hogescholen en universiteiten flexibeler omgaan met roosters, deadlines en stages.
De resultaten van het Verwey Jonker Instituut komen in grote lijnen overeen met een recent rapport van het onderzoeksbureau Choice. Daaruit blijkt dat studenten met een handicap ontevreden zijn over de voorzieningen die het hoger onderwijs biedt.
Het ministerie van OCW stelt de komende drie jaar extra geld beschikbaar om de belemmeringen voor studenten met een handicap weg te nemen.

Voorzieningen voor studenten met een handicap verplicht.

Volgens de Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap en chronische ziekte zijn onderwijsinstellingen verplicht om studenten met een handicap voorzieningen te bieden. Dat kan zijn extra tentamentijd, aanpassing van studieroosters en examens of individuele afspraken met docenten. Ze kunnen ondersteuning krijgen van studentendecanen, -adviseurs en -begeleiders.
Daarnaast bieden de Informatie Beheer Groep (IBG) en uitkeringsinstanties diverse financiële regelingen in het kader van de Wet op de Arbeidsongeschiktheid voor Jonggehandicapten (Wajong).

De volledige publicatie is beschikbaar op: http://www.verwey-jonker.nl/

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften