Naar de inhoud

ANBI Logo

Hooggerechtshof verwerpt zaak tegen NICE guideline

Een rechtszaak van twee ME-patiënten tegen de richtlijn voor CVS in Engeland en Wales, is door het hooggerechtshof te Londen verworpen. De patiënten vonden dat de richtlijn ten onrechte eenzijdig cognitieve gedragstherapie (CGT) en oefentherapie (graded exercise therapy, GET) als behandeling aanbeveelt. Zij werden in dit oordeel gesteund door diverse patiëntenorganisaties, beroepsverenigingen en medische centra.

De rechtbank baseert haar afwijzing vooral op de volgende overwegingen:

  • dat NICE (ten aanzien van CGT/GET) afweek van de gebruikelijke regels om studies te waarderen was toegestaan;
  • de aanbeveling voor CGT/GET moet hoe dan ook blijven staan omdat er anders helemaal geen behandeling zou zijn.

De klacht, dat in de richtlijngroep de biomedische benadering van ME/CVS niet of nauwelijks was vertegenwoordigd, werd zonder motivering verworpen. De rechter gaf aan een statement dat patiënten geen duidelijke biomedische pathologie hebben heel evenwichtig te vinden.

Kort voordat het hof uitspraak deed, verscheen in de New Scientist een interview met psychiater Simon Wessely, die CGT/GET in Engeland heeft geïntroduceerd. In dit interview beweert Wessely dat patiënten zichzelf door foute gedachten ziek houden. Zijn behandeling, die eruit bestaat dat de patiënten voortdurend wordt voorgehouden dat ze lichamelijk gezond zijn, en waarbij ze steeds grotere inspanningen moeten doen, zou volgens Wessely in een groot aantal gevallen tot genezing hebben geleid. Dit ziektemodel wordt in Nederland aangehangen door het Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid.

Uit het recente onderzoek van het NIVEL blijkt echter noch CGT, noch oefentherapie in de praktijk van veel waarde, en de kans op achteruitgang door het volgen van CGT/GET blijkt reëel. In het Verenigd Koninkrijk en België zijn de bevindingen identiek. Van al de volgens Wessely genezen patiënten is nooit iets vernomen.

Patiëntenorganisaties in het Verenigd Koninkrijk zeggen geschokt te zijn door de uitspraak van het hooggerechtshof.

Bronnen

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften