Naar de inhoud

ANBI Logo

Hoorzitting Commissie Volksgezondheid België

3 maart 2014, Hoorzitting Commissie Volksgezondheid België

Vorige week kondigde de website van de Belgische partij sp.a met de nodige trots een CVS-hoorzitting aan, waarin het patiëntenbelang en de zorg voor de patiënt een belangrijke rol zouden spelen. De schijn bleek mooier dan de realiteit: de lijst uitgenodigde deelnemers liet enkele duidelijke exponenten van het biopsychosociale model van ME/cvs zien, terwijl niet één researcher of rechtstreekse afgevaardigde van een ME/cvs belangenorganisatie uitgenodigd was.

Als reactie daarop heeft de WUCB een schrijven verzonden aan de minister van volksgezondheid Laurette Onkelinx en de kamervoorzitter André Flahaut, met het verzoek de hoorzitting te annuleren omdat ‘het de bedoeling was dat de CVS patiëntenorganisaties deel zouden nemen aan het debat waar de knelpunten worden besproken die ze zelf hebben aangebracht, maar bij deze bewust worden uitgesloten op de hoorzitting van 19 maart 2014’.

Daarnaast ‘houdt de Commissie Volksgezondheid zich niet aan de gebruikelijke werking van het Belgisch Parlement dat erover waakt dat bij het organiseren van hoorzittingen over bepaalde thema’s hangende verzoekschriften mee ter discussie worden genomen. Dit is niet het geval bij het organiseren van de hoorzitting op 19 maart waarbij een verzoekschrift met 18.369 handtekeningen wordt genegeerd dat nochtans handelt over dezelfde problematiek en welke dus logischerwijs aan bod zou moeten komen.’

Onze vereniging heeft in een aangetekend schrijven aan de voorzitster van de Commissie Volksgezondheid, Maya Detiège van de sp.a, zijn verontrusting geuit over de gemaakte keuzes en de gang van zaken, en er op gewezen dat die sterk lijkt op het begin van het proces, waaruit in Nederland uiteindelijk in 2013 de CBO-richtlijn is ontstaan.

Tevens hebben wij nadrukkelijk verzocht te overwegen voor de hoorzitting een researcher op het gebied van ME/cvs uit te nodigen en aangeboden daarbij te bemiddelen. Ook hebben wij aangedrongen een directe vertegenwoordiger van de ME/cvs patiënten uit te nodigen, liefst in de vorm van iemand van de WUCB, die ook aanwezig was bij het rondetafelgesprek dat aan deze hoorzitting vooraf ging.

De volledige brief van de WUCB leest u hier: 
 

-----

 

 

 

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften