Naar de inhoud

ANBI Logo

ICC bijna ingevoerd in Noorwegen

13 januari 2012, ICC bijna ingevoerd in Noorwegen

De Noorse gezondheidsautoriteiten komen in een nieuw rapport met de aanbeveling de ICC (de nieuwe internationale biomedische diagnosecriteria, Carruthers e.a., 2011) voor ME te gebruiken. Benadrukt wordt dat zorgvuldig diagnostisch onderzoek van wezenlijk belang is voor het stellen van de diagnose. Het verhaal van de patiënt moet daarbij uitgebreid aan bod komen.

Andere ziektes die de symptomen zouden kunnen verklaren, moeten worden uitgesloten door laboratoriumonderzoek. Daarnaast moet relevant medisch onderzoek plaatsvinden, alsmede een onderzoek naar de psychische gesteldheid.

Er zijn bij ME-patiënten afwijkingen in diverse lichaamsystemen aangetoond. Zo zijn er aanwijzingen voor verstoringen van het immuunsysteem en ontregeling van het autonome zenuwstelsel. Net zoals de regulering van de lichaamstemperatuur en de bloeddoorstroming. De diverse bevindingen hebben nog niet geresulteerd in de ontwikkeling van een diagnostische test waarmee de patiëntenpopulatie zou kunnen worden afgebakend.

(n.b. de diagnose kan dus wel worden gesteld aan de hand van de in de criteria omschreven symptomen)

Bron: http://translate.google.co.uk/translate?hl=en&sl=no&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.helsedirektoratet.no%2Fhelse-og-omsorgstjenester%2Fcfs-me%2Fdiagnosekriterier%2FSider%2Fdefault.aspx

  

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften