Naar de inhoud

ANBI Logo

Internationale Nieuwsbrief gelanceerd

29 januari 2014, Internationale Nieuwsbrief gelanceerd
 
Vanuit de ME/cvs Vereniging is gestalte gegeven aan het initiatief tot een gratis internationale Engelstalige nieuwsbrief, die wij de ME Global Chronicle hebben gedoopt. Er is inmiddels een internationale redactie gevormd die het eerste nummer zojuist heeft gepubliceerd: The Global ME Chronicle #1 - January 2014
 
Gedachte erachter is dat recente gebeurtenissen en acties  in andere landen, lopende onderzoeken en pas verschenen publicaties overal op het internet te vinden zijn, maar verspreid over veel sites.De redactie verzamelt elke maand de in haar ogen meest interessante en publiceert ze in deze nieuwsbrief. 
 
Zo hopen we dat de Chronicle een verbindende factor wordt tussen de patiëntenbewegingen en de wetenschappers over heel de wereld naar wie hij verstuurd wordt. Hun is nadrukkelijk om nieuwe informatie gevraagd voor volgende nummers.
 
De Chronicle zal elke maand verschijnen, is gratis en wordt gemaakt door een internationale redactie, waaronder iemand van de ME/cvs Vereniging. De contacten met enkele wetenschappers en buitenlandse patiëntenverenigingen voor het aanleveren van informatie waren er al. We hopen dat door de publicatie van de Chronicle deze contacten zich zullen uitbreiden. Zo kan een hopelijk wereldwijd delen en uitwisselen van voor iedereen belangwekkende informatie groeien.
 
U kunt de Chronicle elke maand automatisch per mail ontvangen door een korte mail te sturen naar contact@me-cvsvereniging.nl met de wens dat u hem wilt ontvangen.
 
 
-----
 

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften