Naar de inhoud

ANBI Logo

IWI: "Keuringspraktijk CVS binnen de regels"

Volgens de Inspectie Werk in Inkomen verloopt de arbeidsongeschiktheidskeuring bij CVS naar de bestaande wet- en regelgeving. Tegelijk constateert men, dat dit veel ruimte openlaat voor de eigen interpretatie van de verzekeringsarts. Ook laat de rapportage door de verzekeringsarts te wensen over: vaak blijft onduidelijk, hoe men tot het oordeel is gekomen.

Onderzoek
Dit blijkt uit het rapport van de Inspectie, een onderdeel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over haar onderzoek naar de keuringspraktijk bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom. In het onderzoek zijn 16 dossiers bestudeerd, verdeeld over 4 UWV-kantoren. Het betrof hier uitsluitend gevallen waaraan de verzekeringsarts de diagnosecode N690 (Myalgische Encefalomyelitis) had toegekend.
De ME/CVS Vereniging wijst er in haar commentaar evenwel op dat deze horde maar zelden wordt genomen, zodat het onderzoek niet representatief kan worden geacht. Het komt voor dat de verzekeringsarts de diagnose ME of CVS niet wil erkennen. Deze problematiek blijft in het onderzoek van de Inspectie geheel buiten beeld.
Het commentaar van de ME/CVS Vereniging is integraal opgenomen in het IWI-rapport.

Loterij
Ondanks de beperkingen van het onderzoek, is de stelling dat de keuring doorgaans volgens de regels verloopt vermoedelijk correct. Hoewel de ME/CVS Vereniging ook voorbeelden kent van het tegendeel, zijn er geen aanwijzingen dat verzekeringsartsen systematisch de regels overtreden. De regels voor de keuringspraktijk zijn echter buitengewoon rekbaar. Daardoor is het toch mogelijk, dat vergelijkbare gevallen tot totaal verschillende beoordelingen leiden, enkel omdat men met verschillende verzekeringsartsen te maken heeft. Voor de ME/CVS-patiënt is het, alsof men aan een loterij deelneemt.
De conclusie van de Staatssecretaris, dat de keuring bij CVS op verantwoorde wijze gebeurt, kan naar het oordeel van de ME/CVS Vereniging dan ook niet worden getrokken. Men mag dan over het algemeen binnen de regels blijven, de kwaliteit van de beoordeling door UWV is niettemin onder de maat.

Voorlichting
Om de kwaliteit van de keuringspraktijk te verhogen, is het noodzakelijk dat de voorlichting over ME/CVS aan de verzekeringsartsen verbetert. Zolang men te horen krijgt dat het gaat om 'vermoeidheid' of 'onverklaarde klachten', met 'geen algemeen geaccepteerde diagnostische test en effectieve behandeling', valt een adequate keuring in redelijkheid niet te verwachten. De ME/CVS Vereniging blijft dan ook wijzen op het belang van een diagnostisch protocol voor ME. Op basis van enkel de onderzoeksdiagnose CVS is een deugdelijke keuring nauwelijks mogelijk.

 

 

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften