Naar de inhoud

ANBI Logo

Joanne weer naar huis

Joanne en Nigel.jpg

13 juli 2015, Geweldig nieuws

Zoals trouwe volgers en lezers van onze fb-berichten bekend, heeft het tweemaandelijkse ME-tijdschrift ME Global Chronicle (www.let-me.be) het afgelopen  jaar regelmatig bericht over de inmiddels vijftienjarige Duitse ME-patiënte Joanne, die tegen haar wil in en die van haar moeder in november 2013 onder dwang uit huis werd gehaald en al die tijd in een ziekenhuis aan de willekeur van psychiaters was overgeleverd. Haar moeder werden de ouderlijke rechten juridisch ontnomen. Joanne zelf werd aan steeds rigoureuzere ‘behandelingen’ onderworpen en heeft aan de rand van de dood gelegen.

Twee zeer strijdbare Duitse ME-patiëntes, Katharina Voss en Regina Clos hebben de moeder van Joanne al die tijd en al voor Joanne’s  gedwongen opname bijgestaan met juridisch advies, met bijna dagelijks contact, en haar continu een riem onder het hart gestoken. Ook is de Engelse kinderarts Nigel Speight, een van de sprekers op het ME-congres op 26 september, bereid gevonden zich in te zetten en heeft hij met zijn kennis zeker bijgedragen aan een uiteindelijk gunstige juridische beslissing. De redactie van de ME Global Chronicle besloot in april 2014 een fonds op te richten ter financiële ondersteuning van ouders in voorkomende gevallen zoals Joanne en de Deense Karina Hansen, die nog steeds tegen haar wil vastgehouden wordt. Mede dankzij gulle gevers aan dit fonds, dat financieel door de ME/cvs Vereniging wordt beheerd, kon de moeder van Joanne een gedeelte van haar enorme kosten aan advocaten opbrengen. En konden de kosten van dr. Nigel Speight, die meerdere malen naar Duitsland is geweest, gedeeltelijk worden betaald.

Het heugelijke nieuws is, dat dit alles zijn vruchten heeft opgeleverd. Een hogere rechter heeft vandaag besloten dat Joanne recht heeft op eigen bepaling van haar lot, en zij zal dinsdag 14 juli thuis komen. Bovendien zijn haar moeder weer alle ouderlijke rechten toegekend en aan de vader ontnomen.

Mochten er onder jullie die dit lezen, gevers zijn aan het fonds Save4Children, dan zijn jullie bij dezen hartelijk bedankt. Jullie hebben bijgedragen aan een fantastisch moment.

De redactie van de ME Global Chronicle zal zich beraden waarvoor de toekomstige giften zullen worden gebruikt. Een optie is om in overleg met actiecomités die er al zijn om Karina Hansen vrij te krijgen, aan die casus te gaan werken. Blijf dus geven aan Save4Children www.geef.nl/donatiemodule/taal:en/doel:save4children

Hopelijk worden nu Joanne en haar moeder met rust gelaten en zien zij kans de hulp te vinden om Joanne, die al zeer ernstig patiënte was, te laten herstellen van de verdere schade die zij haast onvermijdelijk aan haar gedwongen opname heeft overgehouden.

-----

 

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften