Naar de inhoud

ANBI Logo

Kamervragen over de hantering van het ME/CVS-protocol bij keuringen

BRON: Publieksvoorlichting PvdA

Vragen van de leden Van Dijken en Vermeij (PvdA) aan de ministers van VWS en SZW over de hantering van het ME/CVS-protocol bij keuringen in het kader van de WIA

  1. Is de informatie die ons bereikt juist dat niet alle verzekeringsartsen van het UWV bereid zijn om het door de Gezondheidsraad opgestelde keuringsprotocol ME/CVS te hanteren?
  2. Deelt u onze mening dat uit een column als "Geprotocolleerd" van Simon Knepper valt af te leiden dat (een aantal) verzekeringsartsen niet alleen vindt dat het protocolleren van ME/CVS ?geen echt houvast voor de beoordeling van beperkingen? geeft, maar dat ze ook ME/CVS als ziekte niet serieus nemen?  Zo ja, welke actie gaat u ondernemen om verzekeringsartsen in deze één lijn te laten trekken? Zo nee, waarom niet?
  3. Deelt u de kritiek van Knepper op het CVS-protocol dat het ?het onvermogen benadrukt? en participatie / re-integratie in de weg staat? Zo ja, bent u van zins het protocol te herzien? Zo nee, waarom niet?
  4. Bent u op dit moment in gesprek met het UWV om met betrekking tot het hanteren van dit, per 1-1-?08 verplicht gestelde CVS-protocol, sluitende afspraken te maken met de voor het UWV werkende keuringsartsen? Zo ja, tot welke resultaten heeft dit gesprek geleid? Zo nee, waarom niet?

Zie ook:

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften