Naar de inhoud

ANBI Logo

Kritische vragen over de WTCG

Op een voorlichtingsbijeenkomst van het ministerie van VWS en het CAK van 14 september 2010 heeft de ME/CVS Vereniging kritische vragen gesteld. Hoewel ME/CVS wordt gerekend tot de ernstige aandoeningen ('aandoeningen van hersenen of ruggenmerg'), lijkt de tegemoetkoming vooralsnog aan veel ME/CVS-patiënten voorbij te gaan.

Volgens de Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten (WTCG) wordt een financiële tegemoetkoming toegekend als er aanwijzingen zijn dat men wegens chronische ziekte of handicap voor hoge kosten staat. Tegelijk met de invoering van deze wet is de aftrek van ziektekosten bij de inkomstenbelasting sterk beperkt. Het voordeel van de WTCG is, volgens het ministerie, dat men hier zelf niets voor hoeft te doen.

De criteria die worden gebruikt om recht te hebben op zo'n tegemoetkoming zijn echter voor heel wat ME/CVS-patiënten ongunstig, zodat het beperken van de belastingaftrek niet wordt goedgemaakt.

  • Alleen wie een uitkering van UWV ontvangt komt in aanmerking voor de tegemoetkoming wegens arbeidsongeschiktheid van € 350. Wie als arbeidsongeschikte in de bijstand zit of helemaal geen uitkering ontvangt krijgt niets.
  • Wie huishoudelijke hulp heeft komt alleen in aanmerking voor een tegemoetkoming als het hulp in natura betreft. Mensen met een persoonsgebonden budget krijgen niets omdat de gemeenten hun administratie nog niet op orde hebben. Zij moeten afwachten of zij volgend jaar wel meedelen. Ook rolstoelen tellen nog niet mee.
  • Medicijnen die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed tellen ook niet mee voor de tegemoetkoming. De meeste medicijnen die in Nederland bij ME/CVS worden voorgeschreven en wel worden vergoed staan echter niet op de voor de WTCG gebruikte lijst van medicijnen en tellen daardoor evenmin mee. In andere gevallen is het aantal dagdoseringen te laag.
    Patiëntenorganisaties voor diverse andere aandoeningen uitten eveneens kritiek op de gebruikte criteria.
    Volgens het ministerie gaan de regels volgend jaar alweer veranderen. Dan wordt er met 'chronische groepen' gewerkt. Hoe dat uitpakt voor ME/CVS-patiënten is nog niet bekend.
    Wie toch recht heeft op een algemene tegemoetkoming over het jaar 2009 ontvangt in oktober een beschikking van het CAK. Blijft die uit, dan is het mogelijk om vanaf november zelf een aanvraag in te dienen. De tegemoetkoming van UWV is eerder dit jaar al uitgekeerd, en de korting op de eigen bijdrage voor de thuiszorg is eveneens al uitgevoerd.

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften