Naar de inhoud

ANBI Logo

Uitspraak Kort Geding

De Rechtbank Utrecht heeft uitspraak gedaan in het kort geding dat wij met ruim 40 patiënten hadden aangespannen tegen de bestuursleden van de in 2004 opgerichte ME/CVS-Vereniging (tevens bestuursleden van de ME Stichting).
De rechtzaak had tot doel om de ledenlijst te verkrijgen, en/of de bestuursleden te dwingen zelf een nieuwe ledenvergadering uit te schrijven, opdat er een nieuw verenigingsbestuur kon worden gekozen.

Het is een zeer merkwaardige uitspraak geworden, niet in het minst door een plotselinge ommezwaai in het standpunt van de gedaagden.

De bestuursleden stelden namelijk opeens, dat er weliswaar een vereniging was opgericht, maar dat die slechts 4 leden had, te weten de gedaagden zelf. Dat de donateurs die zich als lid hadden aangemeld al die tijd als leden waren toegesproken en behandeld, tot en met lidnummers en stemrecht op algemene ledenvergaderingen aan toe, ach, dat was slechts een
kwestie van slordig taalgebruik. Er zouden pas per 1 januari 2005 daadwerkelijk leden worden geaccepteerd.

Bovendien was de vereniging inmiddels allang ontbonden, zei men. Dat men bij allerlei organisaties zelfs vandaag nog als vereniging en niet als stichting staat ingeschreven, moeten we dan kennelijk maar over het hoofd zien.

Zonder enige aandacht voor het overweldigende bewijs, inclusief de bestuursmededelingen in MEdium ("Beste leden ..."), dat er toch iets anders was gebeurd dan wat men nu claimt te hebben bedoeld, is de rechtbank hierin meegegaan. In de uitspraak wordt de stichting flink gekapitteld over 'ongelukkige presentatie' enzo, maar zonder leden is er uiteraard geen ledenlijst, en zonder vereniging geen vergadering, kortom, onze eisen zijn door de rechtbank afgewezen.

De vraag, wat er werkelijk was gebeurd, vond de rechtbank dus niet interessant, terwijl daar toch het voorgelegde conflict over ging. Een vreemde gang van zaken, die ongetwijfeld nog een staartje gaat krijgen voor de rechter in kwestie Er is besloten om geen verdere stappen te zetten in die richting en  we richten ons nu vooral op de interne zaken.

Ondertussen is een uitspraak niettemin een uitspraak, al rijst de vraag wie hier nu het meest heeft verloren: de patiënten, die nog steeds niet van elkaars bestaan mogen weten (we mochten eens een vuist willen maken, samen!), of de stichting, nu deze zo te kijk is gezet.

Uitzending: Fatale Herkeuring

Programma: Zembla (VARA)
Uitzending: donderdag 21 april om21:10 uur
Zender: Nederland 3

-----

Thema: Fatale herkeuring

-----

Ruim 300.000 arbeidsongeschikten worden opnieuw gekeurd. Uit de eerste cijfers blijkt dat de helft van de WAO'ers geen uitkering meer krijgt en weer aan het werk moet. De nieuwe regels zijn zo streng dat ook mensen met een zware handicap of kanker volledig worden goedgekeurd. Dat is te zien in de Zembla-documentaire 'Fatale herkeuring'.

De herkeuringsoperatie leidt tot heftige emoties en in een enkel geval zelfs tot zelfmoord. Zembla filmde de harde realiteit van de herbeoordelingsoperatie. De linkse oppositie in de Tweede Kamer vraagt zich af of het UWV het 'Lourdes van de Lage Landen' is. 'Mensen gaan ziek naar het UWV en komen er weer gezond vandaan.'

Het is de bedoeling dat arbeidsongeschikten weer zoveel mogelijk aan het arbeidsproces gaan deelnemen. De angst is echter groot dat er uiteindelijk 150.000 zieke mensen via de WW in de bijstand terecht zullen komen.

Samenstelling & regie: Dirk Bayens
Research: Marcel van Silfhout
Eindredactie: Kees Driehuis

-----

URL's

Column Trineke

Trineke is 17 en zit in 5VWO. Sinds ruim een jaar heeft zij klachten die wijzen op ME/CVS. Op school kreeg zij als opdracht een column te schrijven over een actueel onderwerp, en zij besloot te reageren op de kwetsende uitspraken van professor Buunk, een tijdje terug. Voor de column kreeg zij een acht van haar leraar. Van ons krijgt ze een negen.

CVS

"Mensen met ME zijn een stuk minder ziek, dan mensen met reuma," aldus een één of andere professor. Deze professor is duidelijk buiten zijn vakgebied getreden. Over mensen met reuma niets dan goeds. Maar zij hebben tenminste een etiketje. Iemand met het chronisch vermoeidheidssyndroom niet. Als je zegt dat je reuma hebt, weet iedereen wat je bedoelt, vindt iedereen het rot voor je. Maar bij de woorden chronische vermoeidheid trekt iedereen z'n wenkbrauwen op en vraag non-verbaal of je psychische problemen hebt.

Het probleem van deze Chronisch Verwaande Studiebol is, dat hij zijn grenzen niet kan erkennen. Hij is er in zijn arrogantie van overtuigd dat als híj niet weet wat het is, het er dús niet is. Hoe bekrompen! Hij heeft met zijn uitlatingen mensen diep gekwetst. Mensen die toch al tegen zoveel onbegrip moeten vechten. Mensen die zichzelf tot in het diepst van hun ziel afvragen: hoe kom ik eraan, maar vooral hoe kom ik er weer vanaf? Als dit de Nederlandse wetenschapper is, waar gaan we dan heen?

Wat wilde die professor hier mee bereiken? De mensen die zich aanstellen en zichzelf heel zielig vinden, wentelen zich nog eens extra om in hun zelfmedelijden. En de mensen bij wie vermoeidheid elke dag als een zware deken op hen rust, zijn hier zeker ook niet mee geholpen.

Bek houden dus!

 Ervaringsdeskundige

Rectificatie Gezondheidsraad

logo Steungroep ME en ArbeidsongeschiktheidBron: ME-Platform
Datum: 8 april 2005
URL: klik hier voor het artikel

-----

Naar aanleiding van het verzoek van de Steungroep ME en Arbeidsongschiktheid tot rectificatie betreffende een passage in het rapport van de Gezondheidsraad heeft de Steungroep een reactie gekregen, waarin de Gezondheidsraad toegeeft een fout te hebben gemaakt. Het betreft de volgende passage op pagina 76, onder aan de pagina:

"Niet alle CVS-patiënten zijn even enthousiast om CGT te ondernemen. In bepaalde patiëntengroeperingen is de weerstand tegen CGT zo groot dat zij oproepen tot het boycotten ervan*."

De opgenomen voetnoot bij de asterix luidde:

" * Cognitieve gedragstherapie bij ME/CVS; Standpunt Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid. http://www.steungroep.nl/cgt/cgtstandpunt.htm geraadpleegd: 20 december 2004."

De Gezondheidsraad stelt in zijn brief:

"Door een ongelukkige plaatsing van een voetnoot wordt in de door u aangehaalde passage op pagina 76 ten onrechte en onbedoeld de suggestie gewekt dat wij uw organisatie verantwoordelijk houden voor het boycotten van CGT, en dat betreuren wij. De voetnoot met verwijzing naar uw website had betrekking moeten hebben op de eerste zin 'Niet alle CVS-patiënten zijn even enthousiast om CGT te ondernemen'. De oproep tot boycot in de daarop volgende zin berust op signalen die ons via het internet en langs diverse andere kanalen bereikten."

Verder:

"Om misverstanden en onjuiste interpretaties te vermijden hebben wij besloten niet alleen de voetnoot, maar ook de betreffende zin te schrappen. (...) De tekst zal dan als volgt luiden: 'Niet alle CVS-patiënten zijn even enthousiast om CGT te ondernemen *.' (...) Dat betekent dat wij de wijziging zullen doorvoeren in de binnenkort te verschijnen tweede druk van het advies en in de internetvisie. Voorts zullen wij de leden van de commissie alsmede het ministerie van VWS een kopie van deze brief toezenden."

Bovenstaande passage is echter nogal inconsequent omdat eerst gezegd wordt dat de passage inclusief voetnoot zal worden geschrapt en vervolgens wordt in de nieuwe tekst de voetnoot opnieuw opgenomen. De Steungroep stelt daar niet op tegen te zijn.

De tekst over het CGT-standpunt op onze website is vorig jaar opgesteld door twee medewerkers van de Steungroep en de ME/CVS-Vereniging op verzoek van de beide besturen. Het toenmalige bestuur van de ME/CVS-Vereniging is de gemaakte afspraken over het bespreken van de tekst en het als gezamenlijk standpunt naar buiten brengen ervan echter niet nagekomen. Daarom is de tekst alleen als standpunt van de Steungroep naar buiten gebracht.

Uitzending: Hoe ga je met ME om?

Programma: ManVrouwRadio (EO)
Zender: 747AM
uitzending: 9 april 2005 van 9 - 10 uur

Schrijfster Christine van Reeuwijk, schrijfster van het boek "Wie weet morgen", is zaterdag  9 april te gast bij het programma "ManVrouwRadio" van de Evangelische Omroep. De uitzending is op 747 AM en duurt van 9 tot 10 uur 's ochtends. Naast Christine zal o.a. Theo Wijlhuizen een (telefonische) bijdrage leveren aan het programma.

Deze uitzending op internet:

Achtergronden:

Boekgegevens:

Titel: ‘Wie weet morgen. Over leven met een minimum aan energie
Auteur: Christine van Reeuwijk
Uitgeverij: Narratio, Gorinchem
ISBN nummer: 90 5263 201 4

Titel: ‘Altijd moe
Auteurs: Monique Hamerslag en Theo Wijlhuizen
Uitgeverij: Elmar
ISBN nummer: 90 3891 259 5

SZW lanceert WIA-website

Logo - ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid (SZW)Datum: dinsdag  5 april
Bron: website "het verzekeringsblad"
URL: http://www.vbnet.nl/nieuws/050405.htm

SZW lanceert WIA-website

-----

Het ministerie van SZW heeft een speciale website geopend over de wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de WIA. Deze wet moet op 1 januari 2006 de WAO gaan vervangen. De website geeft uitleg over de nieuwe wet voor werknemers, werkgevers en mensen die nu al een WAO-uitkering hebben. Ook staat er informatie op de site over andere regels rond ziekte en werk, arbeids(on)geschiktheid en reïntegratie.

De WIA heeft op dit moment de status van wetsvoorstel. De Eerste en Tweede Kamer moeten zich er nog over uitspreken. Voordat de WIA ingaat, kan er dus nog iets veranderen. De website wordt regelmatig geactualiseerd.

-----

Algemeen overleg vaste commissie SZW

tweede kamer der staten generaalBron: website Tweede Kamer
URL: Agenda vaste commissie SZW

-----

Vergadering van de vaste commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

onderwerpen:

  • het onderzoeksrapport "Arbeidsongeschiktheid, reïntegratie en etniciteit"
  • de eerste resultaten herbeoordelingsoperatie arbeidsongeschikten

-----

datum: 7 april 2005
tijd: 14.30 tot ca. 16.30 uurr
zaal: de Groen van Prinstererzaal van het Tweede Kamer complex

-----

Aanvullende URL's

Uitzending: Lijn 4

Wies EnthovenVoor wie het nog leest vanavond, vannacht of morgenvroeg:
Datum: 7 april. om 10:15 en 11.30 uur
Programma: Lijn 4
Zender: RTL 4
Gast: Wies Enthoven

Afgelopen dinsdag was er weer een debat over de chronische vermoeidheidssyndroom ME. Terwijl de gezondheidsraad deze ziekte erkend gaat het volgens Minister Hoogervorst nog steeds om vage klachten. Inmiddels genezen van de ziekte schreef Wies van Enthoven een boek over haar leven met ME.

Wies Enthoven was 34, had net een kind gekregen en had een leuke baan. Opeens kreeg ze griep; niks ernstigs, maar het wilde niet overgaan. Paracetamol en antibiotica hielpen niet. Specialisten bogen zich over haar gezondheid, maar ze konden geen enkele aanwijzing vinden waarom Wies zich zo slecht voelde. Van de ene dag op de andere kon ze niet meer voor haar kind zorgen, en niet meer werken. Ze was totaal aangewezen op de hulp en steun van de mensen in haar omgeving. Het enige wat ze kon doen was zoeken, blijven zoeken naar een wondermiddel of een dokter die een verklaring had. Daarbij kwam nog de strijd tegen het ongeloof: is ze echt zo ziek, of is het psychisch? Zomaar ziek – gelukkig weten de meeste mensen niet wat dat betekent. Omalleen op de wereld te zijn, overgeleverd aan artsen die niet luisteren, omringd door mensen die zelf maar een ding willen: verder leven, niet aan ziekte denken.

Bange helden is een verhaal over angst, over twijfel, en over het kwijtraken van de controle over je eigen bestaan. Aan de hand van haar eigen ervaringen met de ziekte ME/CVS (Chronisch Vermoeidheidssyndroom) beschreef Wies Enthoven hoe zieken tegen hun wil afdalen in een wereld waar ze niet willen zijn. Ze hebben een verhaal waar de dokter geen tijd voor heeft. Ze zijn bang, maar ze strijden toch. Ze moeten wel.

Het boek is vanaf 18 mei in de winkels verkrijgbaar.

Wies EnthovenMeer informatie:

Persbericht Steungroep

Logo van Steungroep ME en ArbeidsongeschiktheidPERSBERICHT

Groningen, 5 april 2005

WAO-HERKEURING ME/CVS-PATIËNTEN MOET OVER

Bij de herkeuring van arbeidsongeschikten met de ziekte ME/CVS worden verkeerde uitgangspunten gehanteerd. Daarom moeten deze herkeuringen overgedaan worden.

De politiek mag bovendien geen enkel misverstand meer laten bestaan over het feit dat ME/CVS een reële, ernstig invaliderende ziekte is. Dit stelt de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid in brieven aan de Tweede Kamer. *

Vanmiddag, dinsdag 5 april, overleggen de volksvertegenwoordigers met minister Hoogervorst van Volksgezondheid over de ziekte ME/CVS. De ministerwil, in strijd met internationale afspraken binnen de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en tegen het advies van de Gezondheidsraad in, deze ziekte niet als zelfstandig ziektebeeld erkennen. Uit contacten met de betreffende woordvoerders heeft de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid begrepen dat geen enkele fractie gelukkig is met dit standpunt van Hoogervorst en dat vrijwel alle fracties voor erkenning van ME/CVS als ziekte zijn.

Het feit dat de ziekte in de praktijk vaak niet wordt erkend brengt voor de patiënten veel extra problemen met zich mee op het gebied van de medische zorg, werk, onderwijs, uitkeringen en voorzieningen.** Het standpunt van de minister maakt een oplossing van die problemen alleen maar moeilijker. 

90% verliest uitkering geheel of gedeeltelijk
Eén van die problemen is de alarmerende uitkomst van de WAO-herkeuringenvolgens strengere regels die op 1 oktober 2004 van start zijn gegaan. Donderdag 7 april overlegt de Tweede Kamer met minister De Geus over de eerste resultaten van deze herkeuringen.

Uit de gegevens die het Informatie- en Meldpunt Herkeuringen van de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid heeft verzameld blijkt dat maar liefst 90% procent van de ME/CVS -patiënten zijn uitkering geheel of gedeeltelijk kwijtraakt. Dat percentage ligt veel hoger dan het percentagevan álle herkeurde WAO'ers dat er volgens het UWV in uitkering op achteruit is gegaan, 51%. Ook het percentage ME/CVS-patiënten dat zijn uitkeringhelemaal verliest ligt flink hoger dan het gemiddelde: 70%, tegen een gemiddelde van 40%. De meeste van deze mensen waren bij een eerdere keuringvolledig arbeidsongeschikt verklaard. De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid vindt deze cijfers alarmerend, temeer omdat er in de meeste gevallen, ondanks het oordeel van het UWV, van werkhervatting geen sprake kan zijn omdat de gezondheid niet is verbeterd.

Verkeerde uitgangspunten bij herkeuring
Op grond van de meldingen is de Steungroep tot de conclusie gekomen dat het feit dat zo veel ME/CVS-patiënten bij de herkeuring hun uitkering geheel of gedeeltelijk kwijtraken niet zozeer gevolg is van de strengere regels maarvooral van een andere opstelling van verzekeringsartsen. Om mensen met ME/CVS arbeidsgeschikt te verklaren blijken die zich in de praktijk teberoepen op onjuiste argumenten. Zij stellen vaak dat mensen met ME/CVS niet echt ziek zijn of in ieder geval gewoon kunnen werken. Dit is echter instrijd met het feit dat ME/CVS een reële ernstig invaliderende ziekte is, zoals de Gezondheidsraad in haar rapport van januari 2005 stelde. Of zezeggen dat bij de WAO-keuring geen rekening (meer) gehouden mag worden met de klachten en beperkingen van iemand met ME/CVS. Dit is volledig in strijdmet de regels die bij de (her)keuringen gelden.

De Steungroep pleit daarom bij de Tweede Kamer voor een duidelijk signaal vanuit de politiek aan het UWV en de daarbij werkzame verzekeringsartsen dat ME/CVS een reële ziekte is en dat het UWV bij de beoordeling van mensen met ME/CVS volledig rekening moeten houden met de beperkingen die deze ziekte in individuele gevallen met zich meebrengt. Alle herkeuringen van arbeidsongeschikten met ME/CVS waarbij hun ziekte niet als zodanig is erkendof waarbij hun gezondheidsproblemen geheel of gedeeltelijk zijn genegeerd zouden volgens de Steungroep moeten worden overgedaan.

* Brief aan de Vaste kamercommissie voor Volksgezondheid, welzijn en sport over 'Erkenning van en misverstanden over ME/CVS' en brief aan de Vaste kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheidover 'Alarmerende gevolgen herkeuringen WAO, WAJONG en WAZ voor mensen met ME/CVS', 3 april 2005.

** Op 22 maart heeft een delegatie van ME/CVS-patiënten en hun naasten de kamercommissie voor SZW een knelpuntennota aangeboden met daarin eenoverzicht van de problemen waar zij mee te maken hebben. Dit onder het motto 'Erken ME/CVS, erken de problemen en doe er wat aan!'

Vergaderdatum vaste commissie VWS

tweede kamer der staten generaalBron: www.tweedekamer.nl
URL: http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/docs/a25146.htm

-----

Vergadering van de vaste Commissie VWS
onderwerp: Standpunt inzake advies Gezondheidsraad over CVS/ME

-----

datum: 5 april 2005 (was: donderdag 31 maart 2005)
tijd: 16:00 tot ca.17:30 uur
zaal: de Groen van Prinstererzaal van het Tweede Kamer complex

-----

Aanvullende URL's

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften