Naar de inhoud

ANBI Logo

Multidisciplinaire Richtlijn CVS

In 2007 kreeg het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO opdracht van ZonMw voor het maken van een multidisciplinaire richtlijn (een richtlijn voor alle beroepsgroepen) voor CVS. Twee werkgroepen, waar leden van de ME/CVS Vereniging als volwaardige participanten aan deelnamen, schreven na een knelpuntenanalyse en het zoeken van literatuur voor deze richtlijn twaalf hoofdstukken. Vervolgens ontstond in de kerngroep, die van deze hoofdstukken de richtlijn zou maken, onenigheid tussen de aanhangers van gedragstherapie en de overige professionals. Dit is nooit opgelost. Ondertussen wijzigde CBO zonder overleg de afgesproken Richtlijn ME/CVS in een Richtlijn CVS.

Doorstart

In 2010 besloot ZonMw niettemin tot een doorstart, maar nu zouden bij de richtlijn overwegend de aanhangers van gedragstherapie worden betrokken en mocht de patiëntenvereniging niet meer deelnemen. Ondertussen ging CBO failliet; zij zijn inmiddels overgenomen door TNO Management Consultants. Alle eerder gemaakte afspraken over uitgangspunten alsmede de twaalf geschreven hoofdstukken zijn geschrapt.

De ME/CVS Vereniging verwacht dat deze doorstart, ook na enkele tegemoetkomingen op het door de vereniging ingediende bezwaarschrift, tot niets bruikbaars zal leiden en overweegt momenteel alternatieven.

-----

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften