Naar de inhoud

ANBI Logo

neuro-inflammatie aantoonbaar hoger bij ME patiënten

21 mei 2014, Naar een duidelijkere diagnose van ME
 
Onderzoekers aan het RIKEN Centrum voor Biowetenschappen hebben functionele PET-beeldvorming gebruikt om aan te tonen dat de niveaus van neuro-inflammatie, of ontsteking van het centraal zenuwstelsel, hoger zijn bij patiënten met ME(cvs) dan bij gezonde mensen.
 
De onderzoekers hebben PET-scans uitgevoerd op negen mensen met de diagnose ME (volgens de Fukuda criteria én de Internationale Consensus Criteria voor ME) en tien gezonde mensen, en hebben hen gevraagd om een vragenlijst in te vullen die de mate van vermoeidheid, cognitieve stoornissen, pijn en depressie beschrijft.
 
De onderzoekers stelden vast dat de neuro-inflammatie groter is bij ME-patiënten dan in gezonde mensen. Ze vonden ook dat de ontsteking in bepaalde gebieden van de hersenen verhoogd was. Patiënten die een cognitief verminderd functioneren rapporteerden, vertoonden neuro-inflammatie in de amygdala, waarvan bekend is dat die betrokken is bij de cognitie. Dit levert duidelijk bewijs van het verband tussen neuro-inflammatie en de symptomen die ME-patiënten ervaren.
 
Hoewel de studie klein was, kan bevestiging van het concept dat PET-scans gebruikt kunnen worden als een objectieve test voor ME, leiden tot een betere diagnose en uiteindelijk tot de ontwikkeling van nieuwe therapieën om verlichting te brengen voor veel mensen die wereldwijd getroffen zijn door deze ziekte. Lees verder ...
 
vertaling: ME.gids

-----

 

BijlageGrootte
Naar een duidelijker ......pdf369.66 KB

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften