Naar de inhoud

ANBI Logo

Nieuwe internationale richtlijn voor CVS onderweg

De internationale vereniging van ME/CVS-wetenschappers en clinici, de IACFS/ME, heeft een subsidie ontvangen voor het opstellen van een nieuwe klinische richtlijn voor CVS.

Volgens ME/CVS-onderzoeker Jason zijn zowel de Fukuda-criteria van 1994 (vermoeidheid plus minimaal 4 van 8 symptomen) als de Canadese consensus-definitie uit 2003 voor de medische praktijk ongeschikt: de eerste is te weinig onderscheidend, de tweede te gedetailleerd.

In 2005 kwam programmaleider Reeves van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) met een 'empirische definitie' die echter sterk is bekritiseerd. Het aantal CVS-patiënten zou bij die definitie tienmaal zo groot zijn. Reeves heeft onlangs bij het CDC een andere functie gekregen en houdt zich daar niet meer met ME of CVS bezig. Hij is opgevolgd door Elizabeth Unger.

Sinds de introductie van de onderzoeksdiagnose CVS (Holmes, 1988) zijn er twee decennia voorbijgegaan waarin veel biomedische en epidemiologische onderzoeksresultaten zijn geboekt. De IACFS/ME en subsidiegever Hemispherx Biopharma zeggen gefrustreerd te zijn door het uitblijven van een goed hanteerbare definitie van CVS.

De ontwikkeling van een Nederlandse richtlijn voor CVS staat al lange tijd stil. In maart hebben de patiëntenorganisaties een gesprek met uitvoerder CBO.

Op de werkconferentie van de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid van 5 februari j.l. inzake de evaluatie van het Verzekeringsprotocol CVS van de Gezondheidsraad bleek grote overeenstemming tussen de deelnemers dat er in het begin van de ziekte - voordat de verzekeringsarts een oordeel moet vellen - veel meer moet gebeuren. De ME/CVS Vereniging deelt dit standpunt. Te vaak houden diagnostiek en begeleiding op zodra de ziekte ME wordt vermoed of de patiënt aan criteria voor CVS lijkt te voldoen.

Bron: Co-cure

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften