Naar de inhoud

ANBI Logo

Nieuwe Liga opgericht in België

Twee Vlaamse patiëntenorganisaties voor ME/CVS hebben zich dit voorjaar verenigd in de CVS/ME Liga Vlaanderen, een 'vereniging zonder winstoogmerk' gevestigd te Leuven. De oprichtingsakte is op 10 juni 2008 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Na ruim een half jaar onderhandelen hebben de CVS Contactgroep en het CVS Platform besloten tot deze vorm van samenwerking. De Liga gaat de Vlaamse organisaties vertegenwoordigen bij de overheid en zal de activiteiten stroomlijnen. De samenwerkende organisaties blijven autonoom. Het CVS Platform was in 2001 opgericht met de uitdrukkelijke bedoeling de belangenbehartiging van ME/CVS-patiënten in Vlaanderen te verenigen. Het opstarten van een Franstalige vleugel van de nieuwe organisatie is in voorbereiding.

Volgens berichtgeving op cvs-online hebben de MEAB, CVS-online en de ME-vereniging ervan afgezien deel uit te maken van de nieuwe liga. Zij vinden de liga niet democratisch genoeg en de kosten voor deelname te hoog.

Bronnen:

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften