Naar de inhoud

ANBI Logo

NPCF: meldactie no-claim

Bron: NPCF, persbericht 14 februari 2006

Nieuwe meldactie Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie

Hebt u iets teruggekregen van uw no-claim?

Mensen die in 2005 minder dan 255 euro aan zorg hebben gebruikt, moeten hun no-claim uiterlijk 1 april terugkrijgen van hun zorgverzekeraar. Het staat zorgverzekeraars vrij om eerder uit te betalen. Van 15 februari tot 1 mei kunnen mensen hun ervaringen met de no-claim melden bij het NPCF Meldpunt "Last van veranderingen in de zorg?". Het meldpunt is te bereiken op telefoonnummer (030) 291 6777 op werkdagen van 10.00 uur tot 16.00 uur. Via de website www.npcf.nl kan ook een mini-enquête worden ingevuld.

De NPCF wil graag weten of mensen die minder dan 255 euro aan zorg hebben gebruikt het juiste bedrag van de (gedeeltelijke) no-claimteruggaaf ontvangen en of de uitbetaling op tijd is verlopen. Mensen die geen idee hebben óf en hoeveel ze moeten terugkrijgen van hun no-claim worden opgeroepen dit na te vragen bij hun zorgverzekeraar.

Daarnaast wil de NPCF weten of mensen door de invoering van de no-claim minder zorg zijn gaan gebruiken, zorg hebben uitgesteld of op zoek zijn gegaan naar andere zorg. Bijvoorbeeld door langer bij de huisarts te blijven met pijnstilling in plaats van naar de specialist te gaan. Mensen die hun zorggebruik niet hebben veranderd door de no-claim worden ook verzocht te
reageren.

De no-claim is in 2005 ingevoerd door minister Hoogervorst en gold dat jaar alleen voor ziekenfondsverzekerden. Met ingang van 2006 geldt de no-claim voor alle verzekerden. De minister wil met de no-claim het zorggebruik afremmen. De NPCF wil vanuit ervaringen van mensen weten of de no-claim van invloed is geweest op het gebruik van zorg. Dat neemt niet weg dat de NPCF altijd van mening is geweest dat de no-claim een onding is en zo snel mogelijk van tafel moet.

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften