Naar de inhoud

ANBI Logo

Onderzoek naar diagnose ME/cvs

5 oktober 2016, Onderzoek naar diagnose ME/cvs

Op 13 juli 2016 publiceerde Dr. Robert K. Naviaux (verbonden aan de Open Medicine Foundation) de resultaten van een onderzoek naar ME/cvs dat zelfs ons eigen weekblad Elsevier haalde. In een MEAction blog wordt dit onderzoek het meest veelbelovende genoemd sinds de publicatie van het cytokinen-onderzoek van Ian Lipkin en Mady Hornig in 2015. Die ontdekten een verschil in aantallen cytokinen tussen patiënten die korter dan drie jaar ziek waren en patiënten die langer ziek waren. (Cytokinen zijn cellen die een belangrijke rol spelen bij de afweer tegen ziekten.)

Naviaux bestudeerde de stofwisseling van onze lichaamscellen. De stofwisseling kennen we allemaal van eten dat er bovenin in gaat en er beneden weer uitkomt. Maar ook onze lichaamscellen hebben een stofwisseling. Het belangrijkste doel van de celstofwisseling is het produceren van energie.
 
De celstofwisseling verloopt in ‘reactiepaden’. In een reactiepad wordt een stof omgezet in een andere stof. Een voorbeeld van een reactiepad is de citroenzuurcyclus. Daarbij worden eiwitten, vetten en koolhydraten omgezet in energie.
 
Naviaux onderzocht het bloed van 45 ME/cvs-patiënten en 37 mensen die geen tekenen van ME/cvs vertoonden. Er werden 63 reactiepaden in kaart gebracht. Uitkomst: bij mensen met ME/cvs verliepen 20 van de 63 reactiepaden abnormaal. Er was bovendien een duidelijk verschil tussen mannen en vrouwen: 11 van de 20 reactiepaden waren of alleen bij vrouwen, of alleen bij mannen abnormaal. 
 
Dichter bij een diagnose
De onderzoeksresultaten waren zo sterk dat Naviaux door te kijken naar het bloedbeeld met 95% zekerheid kon vaststellen of iemand wel of niet ME/cvs had. We zijn dus een stapje dichter bij een diagnosemogelijkheid. Maar eerst moeten deze resultaten nog worden herhaald in andere, grotere onderzoeken. Bovendien moeten de reactiepaden bij ME/cvs worden vergeleken met die bij andere ziektes. Het moet duidelijk zijn dat deze afwijkingen alleen gelden voor ME/cvs.
 
Grotendeels stilgelegde celstofwisseling
De resultaten onthullen ook iets over wat er aan de hand is bij ME/cvs. De afwijkingen die zijn gevonden wijzen erop dat de lichaamscellen van ME/cvs-patiënten in een hypometabole  toestand verkeren. Dat houdt in dat de celstofwisseling voor een groot deel is stilgelegd. 
 
Er zijn meer onderzoeken geweest waaruit bleek dat de celstofwisseling bij mensen met ME/cvs grotendeels stilligt. Zo ontdekten Lipkin en Hornig een verlaagde activiteit van het afweersysteem. In andere onderzoeken werden andere verlaagde waarden ontdekt: verlaagd cortisol, een minder efficiënt zuurstofgebruik, een laag bloedvolume, verlaagde activiteit van het parasympatisch zenuwstelsel en een verlaagde werking van zogenoemde NK-cellen (natural killer-cellen, cellen die een functie vervullen in het afweersysteem). Het resultaat van dit onderzoek past dus in een groter beeld.
 
Behandeling
Het zal nog een hele puzzel worden om uit te vinden hoe we onze lichaamscellen uit deze hypometabole toestand kunnen krijgen. Er liggen verschillende systemen plat die allemaal invloed op elkaar hebben.
Het goede nieuws is dat de studie van de celstofwisseling (metabolomica) een snelgroeiend vakgebied is. Naviaux zegt dat dit onderzoek vijf jaar geleden niet eens uitgevoerd had kunnen worden.
 
Vervolgonderzoek
Vervolgonderzoek is al opgestart door de Open Medicine Foundation (OMF). Robert Naviaux gaat dit onderzoek herhalen met meer personen en Ron Davis gaat kijken wat de rol van de genen is bij de verschillen, want er waren ook grote verschillen tussen de patiënten.
 
Loes Talma
 
 
De OMF is geheel afhankelijk van giften. Wil je het onderzoek verder helpen, dan kun je hier doneren . 
 
 
 
Bronnen

http://www.me-gids.net/module-ME_CVS_docs-viewpub-tid-1-pid-1642.html

http://www.pnas.org/content/113/37/E5472.abstract

http://www.healthrising.org/blog/2016/09/01/metabolomics-naviaux-chronic-fatigue-syndrome-core-problem/

http://www.meaction.net/2016/08/30/naviauxs-metabolism-paper-is-about-as-big-as-you-think/

-----

 

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften