Naar de inhoud

ANBI Logo

Oogst Fonds PGO: 1 project naar herkansing

Een gezamenlijk projectvoorstel van de ME/CVS Vereniging, de Multiple Sclerose Vereniging en de Vereniging Osteogenesis Imperfecta voor de ontwikkeling van webcolleges is bij Fonds PGO in de herkansing beland. Dat betekent, dat de indieners de gelegenheid krijgen om het voorstel op een aantal punten aan te passen en dan mogelijk alsnog subsidie krijgen toegewezen. Het project, dat per ziektebeeld 4 colleges van wetenschappers en 1 van de patiëntenvereniging moet opleveren, zou dan in 2012 van start kunnen gaan. In de herkansing is de concurrentie opnieuw groot.

Andere projectvoorstellen van de ME/CVS Vereniging werden door Fonds PGO afgewezen. De beoordelingen die de vereniging heeft ontvangen leveren nogal wat vragen op, maar ook aanknopingspunten voor verbetering. De gronden voor afwijzing hadden geen betrekking op de aard van de projecten maar enkel op de uitwerking van de aanvragen.

De ME/CVS Vereniging is voornemens om het projectvoorstel 'De bedrijfsarts en ME' bij de volgende subsidieronde van Fonds PGO opnieuw in te dienen. Dit project, ten behoeve van de productie van een richtlijn ME/CVS voor bedrijfsartsen in samenwerking met de NVAB, zou toch niet meteen kunnen beginnen omdat de situatie rond de Multidisciplinaire Richtlijn nog lang niet duidelijk is. Voor het project 'De leden centraal', de ontwikkeling van een doorlopende patiëntenenquête, zal naar alternatieve mogelijkheden worden gezocht teneinde hiermee nog in 2011 te kunnen starten.

Ten slotte had de ME/CVS Vereniging met 11 andere patiëntenorganisaties willen deelnemen aan een voorlichtingscarrousel op hogescholen en universiteiten, georganiseerd door de CG-Raad. Ook dit voorstel is niet gehonoreerd; we wachten hierbij de ontwikkelingen af.

In Lees ME 12, dat naar verwachting in februari verschijnt, zal de ME/CVS Vereniging uitgebreid aandacht besteden aan diverse projecten die voor 2011 en komende jaren zijn voorzien.

De aanvraag voor een instellingssubsidie is door Fonds PGO andermaal afgewezen. De ME/CVS Vereniging zal wederom bezwaar maken: organisaties van patiënten met andere aandoeningen krijgen deze jaarlijkse subsidie wel.

Op een recente bijeenkomst van het Ministerie van VWS is door een aantal van de aanwezige patiëntenorganisaties stevige kritiek geuit op de geringe flexibiliteit van de huidige subsidieregeling. De regeling wordt momenteel geëvalueerd door Price Waterhouse Coopers.

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften