Naar de inhoud

ANBI Logo

Opnieuw aanwijzingen voor lichamelijke oorzaak ME/CVS

illustratie - AliesPERSBERICHT ME en CVS Vereniging
Zwolle, 25 juli 2005

Engels onderzoek bevestigt genetische afwijkingen

Een onderzoeksteam van het Imperial College te Londen, onder leiding van Jonathan Kerr, heeft vastgesteld dat de genen in de witte bloedcellen van ME-patiënten op abnormale wijze worden geactiveerd en gedeactiveerd. Het gaat met name om een groep van 16 uit een totaal van bijna 10.000 onderzochte genen. Van deze 16 zijn er 15 meer dan viermaal zo actief als normaal, terwijl een juist minder actief is. Volgens de onderzoekers maakt deze uitkomst het waarschijnlijker dat  ME wordt veroorzaakt door virussen. De meeste van de afwijkende genen houden bovendien direct verband met de energieproductie in de cellen.

Dit onderzoeksresultaat vult de recente bevindingen aan van het Schotse onderzoeksteam van John Gow, dat met dezelfde 'micro-array'-techniek soortgelijke genetische afwijkingen vond in relatie tot de stofwisseling en het immuunsysteem.  Op basis van deze onderzoeken kunnen tests en medicijnen worden ontwikkeld. Een groot obstakel blijft daarbij het ontbreken van elke vorm van overheidssteun. De onderzoekers, en daarmee de ME-patiënten over de hele wereld, zijn volkomen afhankelijk van giften.

De ME en CVS Vereniging is blij met deze onderzoeksresultaten en zou graag zien dat het Nederlandse onderzoeksbudget van ZonMW wordt besteed aan onderzoek dat hierop aansluit. Nu het steeds duidelijker wordt dat ME een lichamelijke ziekte is, is het tijd om aan een adequate behandeling te werken.De ME en CVS Vereniging is opgericht op 15 april 2005. Zij behartigt de belangen van alle ME- en CVS-patiënten in Nederland, hun familie en directe omgeving. De vereniging doet dat onder meer door het geven van voorlichting, door  ME en CVS onder de aandacht te brengen van de politiek en de media, door medisch-wetenschappelijk onderzoek op de voet te volgen, en door zelf met initiatieven en voorstellen te komen.

Waar mogelijk trekt de vereniging gezamenlijk op met andere patiëntenorganisaties, en met koepelorganisaties zoals de CG-Raad.

Referentie: Journal of Clinical Pathology (vol 58, p 823, 860)
http://www.me-cvs.nl/index.php?pageid=7719
http://www.newscientist.com/channel/health/mg18725093.700
http://www.timesonline.co.uk/article/0,,2-1702267,00.html
http://www.meresearch.org.uk/research/sponsored/genesig.html

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften