Naar de inhoud

ANBI Logo

Oproep voor 22 juni

test

[Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid]

Oproep aan alle ME-patiënten, hun ouders, partners, familieleden en vrienden:

KOM OP VOOR DE ERKENNING VAN ME/CVS EN TEGEN ONRECHTVAARDIGE HERKEURINGEN!

Minister Hoogervorst van Volksgezondheid ontkent het bestaan van ME/CVS als ernstige, invaliderende ziekte. Voor de patiënten heeft dat zeer schadelijke gevolgen op het gebied van uitkeringen, voorzieningen en zorg. Hoogervorst móet daarom teruggefloten worden. En ook minister De Geus van Sociale Zaken moet zijn verantwoordelijkheid nemen. De Steungroep roept opnieuw op tot aktie.

WAT KUNT U DOEN?

1. Stuur (opnieuw) een brief naar politici (vóór 22 juni 2005).
2. Kom op 22 juni naar Den Haag, om aanwezig te zijn bij het overleg van de kamercommissie voor VWS met minister Hoogervorst
3. Als u naar Den Haag komt: geef uw e-mailadres en woonplaats door aan de Steungroep via info@steungroep.nl (vermeld als onderwerp 'erkenning ME/CVS '). U kunt dan snel benaderd worden voor eventuele aanvullende akties.

Weer brieven schrijven: vóór 22 juni

Wij riepen ook al op om brieven te schrijven voor 31 maart. Om de aandacht van kamerleden voor de problemen van mensen met ME/CVS niet te laten verslappen doen wij nu opnieuw een oproep. Hebt u nog niet geschreven, grijp dan nu uw kans. Hebt u wel geschreven, stuur dan een korte vervolgbrief. Motiveer politici om zich in te zetten voor de erkenning van ME/CVS en het onrecht bij de WAO-(her)keuringen tegen te gaan door uw persoonlijke situatie te beschrijven. Maak op deze manier duidelijk dat ME/CVS een reële, ernstig invaliderende ziekte is, wat de gevolgen zijn voor uw mogelijkheden om te werken en welke extra problemen u hebt door het gebrek aan erkenning. Ook brieven van partners, ouders, kinderen, vrienden, zussen, broers en collega's zijn zeer welkom.
De Tweede Kamer vervolgt haar bespreking van het rapport van de Gezondheidsraad en van het standpunt van minister Hoogervorst waarschijnlijk op 22 juni. Omstreeks die tijd staan ook de plannen voor een nieuw WAO-stelsel op de agenda en mogelijk ook de WAO-herkeuringen. Daarom is het van belang dat brieven vóór die datum worden verstuurd. De adressen vindt u op: http://www.steungroep.nl/adressenpolitiek.htm

Kom op 22 juni naar Den Haag en zorg voor een volle publieke tribune

Op 22 juni is het vervolg gepland van het overleg van de kamercommissie voor VWS met minister Hoogervorst. Dan zal duidelijk moeten worden of de kamer zich echt in wil zetten voor de erkenning van ME/CVS. Wie daar bij wil zijn is van harte welkom, hoe meer hoe beter. Naast uw brieven kan ook een volle publieke tribune helpen

woensdag 22 juni
15.30 - 17.00 uur
Thorbeckezaal, Gebouw Tweede Kamer, ingang Lange Poten 4 Den Haag

De publieke tribune biedt ruimte aan 90 personen. Demonstratieve uitingen zijn daar niet toegestaan. Ben je van plan te komen, meld dat ons dan even via info@steungroep.nl of 050 549 29 06 (vóór maandagmiddag 15.00 uur).
Vanwege veiligheidsmaatregelen moet je ruim van tevoren aanwezig zijn. Legitimatie meenemen.
De ervaring leert dat soms op het laatste nippertje een vergadering wordt verplaatst. Daarom, wil je er bij zijn, controleer dan vlak voor vertrek voor de zekerheid nog even via www.parlement.nl (kijk bij: Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderingen, commissievergaderingen, deze week) of via 070-318 22 11 of er niets veranderd is.
Het overleg in de Thorbeckezaal is door thuisblijvers via internet te volgen via www.tweedekamer.nl/livedebat. (Wanneer op het laatste moment de locatie van het Algemeen Overleg wordt veranderd kan het zijn dat het plaatsvindt in een zaal zonder internetverbinding.)

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften