Naar de inhoud

ANBI Logo

Oproep aan alle ME-patiënten en betrokkenen

Oproep aan alle ME-patiënten, hun ouders, partners, familieleden en vrienden: Kom op voor de erkenning van ME/CVS!

Nu minister Hoogervorst het bestaan van ME/CVS als ernstige, invaliderende ziekte ontkent, doen wij een dringend beroep op ME-patiënten en iedereen die zich met hen verbonden voelt om in actie te komen.

WAT KUNT U DOEN?

  1. Kom op 22 maart naar Den Haag, om aanwezig te zijn als de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid aan de Tweede Kamer een overzicht van de problemen van ME-patiënten overhandigt
  2. Stuur een brief naar politici (vóór 31 maart 2005)

Aanbieding knelpuntennota aan de Tweede Kamer
Op dinsdag 22 maart biedt de Steungroep aan de commissies voor Volksgezondheid en Sociale Zaken een knelpuntennota aan, met een overzicht van de problemen die ME-patiënten anno 2005 ondervinden. Hoe meer patiënten, partners, ouders, vrienden etc. hierbij aanwezig zijn, hoe beter! Laten we met ons allen een helder signaal geven aan de volksvertegenwoordigers: Erken ME/CVS, erken onze problemen en doe er wat aan!

Plaats: hal van het Tweede-Kamergebouw (Binnenhof 1a, Den Haag; het gebouw is rolstoeltoegankelijk)
Tijd: 13.15 uur. Verzamelen om 12.45 uur in de hal.*

Brievenactie
U kunt politici motiveren om zich in te zetten voor de erkenning van ME/CVS door hen een persoonlijke brief te sturen. Beschrijf daarin uw eigen situatie, en maak de volksvertegenwoordigers op die manier duidelijk dat ME/CVS een reële, ernstig invaliderende ziekte is, en dat u extra problemen ervaart door het gebrek aan erkenning. Ook brieven van partners, ouders, kinderen, vrienden, zussen, broers en collega's zijn zinvol. (namen en adressen van politici vindt u hier)

Tip: maak uw brief niet te lang, dan hebt u meer kans dat hij wordt gelezen.

De Tweede Kamer bespreekt het rapport van de Gezondheidsraad en het standpunt van minister Hoogervorst op 31 maart. Daarom is het van belang dat brieven vóór die datum worden verstuurd.**

* Wilt en kunt u komen, meld dat dan even aan de Steungroep, met uw naam, telefoonnummer en e-mailadres, zodat wij bij een grote opkomst de nodige maatregelen kunnen nemen: 050-5492906 of info@steungroep.nl (helaas kan de Steungroep niet voor vervoer zorgen).

** Wij zouden het op prijs stellen als u de Steungroep ook een kopie stuurt van uw brief, en van eventuele antwoorden. Dat kan per post of per mail: info@steungroep.nl. Graag als onderwerp vermelden 'brievenactie erkenning ME/CVS'. Als u uw brief ter beschikking wilt stellen voor eventuele plaatsing op de website van de Steungroep, wilt u dat dan aangeven?

Voor achtergrondinformatie en adressen van politici zie onze webpagina over de Oproep erkenning ME/CVS

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften