Naar de inhoud

ANBI Logo

Ortho-congres sluit boeiende periode af

In 2009 werd door het Whittemore Peterson Institute het retrovirus XMRV aangetroffen bij ME/CVS-patiënten. Na hun artikel in Science haastten Engelse en Nederlandse aanhangers van een gedragsmodel zich om dit resultaat zo snel mogelijk te ontkrachten. Dat leek te lukken, want zij vonden niets. Voor ingewijden was het direct duidelijk dat zij niet de juiste methode gebruikten en die bovendien toepasten op bloedmonsters van onzorgvuldig geselecteerde patiënten. Voor de wereldpers was het een geruchtmakende, moeilijk te beoordelen controverse.

Het onderwerp trok de aandacht van twee medisch journalisten van het orthomoleculair magazine Ortho, Toine de Graaf en Gert Schuitemaker. Dit leidde tot diverse artikelen en nieuwsberichten. Bij toeval vonden zij op het internet informatie over de Alter-studie, ruim voor publicatie. Dat was in tegenstelling tot de genoemde mislukkingen wel een serieus onderzoek. Zij lazen dat de resultaten van Alter c.s. de uitkomsten van het WPI overtuigend bevestigden. Een spannend avontuur was geboren.

Het jaarlijkse congres Voeding & Psyche van Ortho vormde op 30 oktober 2010 het goed bezochte sluitstuk van dit verhaal. Daarbij kwamen enkele vertrouwde deskundigen aan het woord. Kenny de Meirleir legde met mooie plaatjes het virus uit, Paul van Meerendonk sprak over zijn behandelprotocol voor ME/CVS. Ook was er een aardig één-tweetje tussen acupunctuur-arts Annelies van Ommering en patiënt Karel van Riet. Laatstgenoemde werkte voor het Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid toen hij zelf ziek werd. Hij weet inmiddels beter.

Inmiddels is de Alter-studie gepubliceerd, en is het resultaat van het WPI door een hele reeks van onderzoeken bevestigd. Ortho gaat op andere onderwerpen over, op naar het congres van 2011. En de voorstanders van gedragstherapie? Zij doen weer gewoon wat zij altijd doen: de nieuwe biomedische kennis negeren en hun belangen beschermen door zich voor commissies te laten uitnodigen.

Nieuwsberichten over XMRV

Zie ook diverse artikelen in Lees ME.

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften