Naar de inhoud

ANBI Logo

PACE-trial blijkt drama

16 oktober 2015, PACE-trail blijkt drama

Een groot Brits onderzoek, bedoeld om voor eens en voor altijd de waarde te bepalen van CGT, GET en pacing voor ME/CVS-patiënten, is uitgelopen op een farce. Alles wat fout kon gaan, ging fout. Voor het onderzoek, dat 641 deelnemers telde, was door diverse instanties een groot bedrag op tafel gelegd. De hoofduitkomst van de studie lijkt dat van geen van de onderzochte behandelingen kan worden gesteld dat deze ook maar enige gezondheidswinst oplevert. De vraag of er nog meetbare verschillen tussen deze behandelingen bestaan is dan weinig relevant meer.

Ondeugdelijke selectie

Daarbij moet echter onmiddellijk worden aangetekend dat:

  • ME/CVS-patiënten van deelname waren uitgesloten. De deelnemers mochten namelijk geen chronische infectie hebben. In plaats daarvan werden personen met een matige vorm van chronische vermoeidheid toegelaten, volgens de zogenoemde Oxford-criteria. De helft van de deelnemers was met zekerheid psychiatrisch patiënt. Maar van geen van de deelnemers was bekend of zij daadwerkelijk fysieke of mentale beperkingen hadden.
  • Geen van de onderzochte behandelingen (cognitieve gedragstherapie, graduele oefentherapie, 'adaptieve pacing' of de 'standaard medische behandeling' die alle deelnemers kregen) lijkt op de gelijknamige behandelingen zoals die in de praktijk worden aangeboden. Wat de onderzoekers adaptieve pacing noemen lijkt meer op een heel ongelukkig gekozen 'CGT/GET-light' dan op de pacing die door ME/CVS-patiënten, al dan niet onder begeleiding, wordt toegepast. En de standaard behandeling bestond vooral uit antidepressiva, die bij ME/CVS meestal een negatief effect hebben (vgl. de NIVEL-studie van 2008) maar hier wellicht meer op hun plaats waren, en niet de bij ME/CVS gebruikelijke diëten, supplementen en antivirale middelen.

Ethisch failliet

De onderzoekers, onder leiding van enkele van de belangrijkste propagandisten van CGT/GET, hebben talloze ethische regels overtreden om de uitkomsten toch nog ergens op te laten lijken. Zo werd de afgesproken objectieve meetmethode halverwege de rit geschrapt en is slechts verslag gedaan over de subjectieve waarneming van de deelnemers zelf, die zoals bekend sterk door de behandeling wordt beïnvloed (zie de RIZIV-evaluatie van 2006). De onderzoekers wisten welke patiënten welke behandeling kregen, en de statistische methode om de significantie van de resultaten te presenteren werd zo gekozen dat de hoogstwaarschijnlijk aanwezige correlaties (antidepressiva en sommige pijnstillers zullen bij psychiatrische patiënten de beleefde effecten van CGT en GET flatteren) werden genegeerd.

Tijdens het onderzoek verging het sommige deelnemers dusdanig slecht dat zij in het ziekenhuis moesten worden opgenomen.

Conclusie

Hoewel men in de presentatie uitdrukkelijk probeert om kleine verschillen uit te vergroten kan de conclusie die uit dit onderzoek is te trekken niet anders luiden dan dat CGT en GET, zelfs bij een doelgroep waar ze meer voor zijn bedoeld dan ME/CVS, in elk geval niet tot genezing leiden. De kleine vooruitgang die de deelnemers zelf menen te zien valt ruim binnen wat aandacht of nietsdoen kan opleveren, en wijst in niets op een verband met de gevolgde behandeling. De effecten van pacing, in de vorm die bij ME/CVS bekend is, zijn nog altijd niet naar behoren in een trial onderzocht.

De uitkomsten geven de ME/CVS Vereniging geen aanleiding om haar advies ten aanzien van CGT/GET (negatief) en pacing (positief) te herzien.

Bronnen

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften