Naar de inhoud

ANBI Logo

Persbericht: Steungroep eist rechtvaardige keuringen bij ME/CVS

Bron: Steungroep ME & Arbeidsongeschiktheid
datum: 27 juni 2008

De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid verwacht van het UWV dat het een eind maakt aan de praktijk dat verzekeringsartsen van het UWV ervan uitgaan dat ME/CVS eigenlijk geen ziekte is, dat de klachten wel overgaan als iemand maar beter zijn best doet en dat ME/CVS-patiënten daarom geen recht op een WIA-, Wajong- of WAO-uitkering zouden hebben. Dit is onrechtvaardig en in strijd met geldende regels, waaronder het protocol CVS dat op 1 januari 2008 van kracht is geworden.

Spoedoverleg met UWV

Op 4 juli zal de Steungroep dit in een spoedoverleg met het UWV aan de orde stellen. De Steungroep vindt bovendien dat het UWV moet onderzoeken in welke gevallen keuringen fout zijn gegaan en dit alsnog moet rechtzetten. Wanneer het UWV zijn verantwoordelijkheid op dit gebied niet waarmaakt moet de politiek volgens de Steungroep ingrijpen.

Donner stuurt kamerleden met een kluitje het riet in

De Steungroep heeft vele meldingen ontvangen van ME/CVS-patiënten over verzekeringsartsen die geen rekening willen houden met de beperkingen die zij als gevolg van ME/CVS hebben. Met name bij UWV-kantoor Hengelo lijkt dit standaardbeleid te zijn.
Na overleg met de Steungroep hebben de PvdA-kamerleden Marjo van Dijken en Roos Vermeij hierover op 2 juni schriftelijke kamervragen gesteld, waarin zij minister Donner vragen op dit punt actie te ondernemen. Het antwoord van de minister van 24 juni komt er op neer dat er niets aan de hand is en dat hij geen aanleiding ziet om tot actie over te gaan. Hieruit blijkt dat de minister niet weet wat er in praktijk in de UWV-kantoren gebeurt. De Steungroep vindt dat hij de kamerleden, en daarmee de ME/CVS-patiënten, met een kluitje het riet heeft ingestuurd en zal zich samen met hen beraden over verdere stappen.

Meer informatie:

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften