Naar de inhoud

ANBI Logo

Persbericht: Wijziging keuringsregels Wajong verontrustend

23 juni 2014,  PERSBERICHT                                                         

Wijziging keuringsregels Wajong verontrustend

De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer praat donderdag 26 juni met staatssecretaris Kleinsma over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten. In dit Schattingsbesluit staan de keuringsregels die de grens tussen de Wajong en de Participatiewet bepalen: welke jonggehandicapte heeft straks recht op Wajong en wie moet bij de gemeente aankloppen? En het besluit heeft gevolgen voor de herkeuring van de huidige Wajongers: wie krijgt een verlaging van de uitkering en wie niet? Hoe vindt de herkeuring plaats? In het ontwerpbesluit staan verontrustende zaken. In een brief aan de Tweede Kamer wijst de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid daarop.

Uitsluiting van Wajong

Een deel van de jonggehandicapten kan om medische redenen minder uren dan normaal werken. Bij ME- en CVS-patiënten komt dit bijvoorbeeld veel voor. Volgens de voorgestelde regels worden jonggehandicapten met een medische urenbeperking al buitengesloten van de Wajong als zij 2 uur per dag kunnen werken en per uur het minimumloon kunnen verdienen. Zij zouden bij de gemeente moeten aankloppen voor hulp bij werk op grond van de Participatiewet, maar zij komen volgens die wet niet in aanmerking voor een loonsubsidie of voor een studietoeslag. Wanneer zij werk vinden houden zij in het gunstigste geval van hun verdiensten, naast een bijstandsuitkering, netto nog geen euro per gewerkt uur over. Dit is voor hen de uitwerking van het motto van de Participatiewet ‘Werken loont’. De Steungroep vindt dat de bepaling die deze groep uitsluit van de Wajong moet worden aangepast.

Onbetrouwbaar en rechtsonzekerheid

De voorgestelde keuringsregels garanderen geen betrouwbare beoordeling en leiden tot rechtsonzekerheid: de criteria zijn onduidelijk, ze zijn niet aan de praktijk getoetst en de verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen van UWV die moeten beoordelen of iemand aan de criteria voldoet hebben daarvoor geen betrouwbare methoden. De Steungroep vindt dat de voorgestelde nieuwe Wajong niet mag worden uitgevoerd voordat er een, in de praktijk getoetst, betrouwbaar en valide beoordelingsinstrumentarium beschikbaar is.

Zorgvuldigheid keuring op basis van dossier niet zeker

In het ontwerpbesluit staat dat de herkeuring van de huidige Wajongers in veel gevallen op basis van de gegevens vanaf 2008 in het UWV-dossier zal plaatsvinden. Dat biedt onvoldoende garantie voor de nodige zorgvuldigheid. De Steungroep vreest dat er beoordelingen plaats gaan vinden op basis van informatie die onvolledig, onjuist of verouderd is. Medewerkers van de Steungroep zien in de praktijk regelmatig dat dossiers bij UWV onvolledig zijn of onduidelijkheden of onjuistheden bevatten. UWV moedigt cliënten helaas niet aan gebruik te maken van hun inzage- en correctierecht. Voor betrokkenen is dat vaak ook erg ingewikkeld. De Steungroep is van mening dat Wajongers niet op basis van hun dossier mogen worden ingedeeld in de groep die een uitkeringsverlaging krijgt.

Wajongherkeuring werkt averechts

De Steungroep is van mening dat veel beter afgezien kan worden van de langdurige en kostbare herkeuringsoperatie. Het UWV krijgt geld om meer aandacht te besteden aan de ondersteuning van participatie van de mensen in de oude Wajongregeling (van voor 2010). Een herkeuringsoperatie zal veel onzekerheid en onrust teweeg brengen en kan dit daardoor alleen maar doorkruisen. De herkeuringen zijn nergens anders voor nodig dan om een korting op de uitkering door te voeren. Argumenten voor zo’n forse korting (6,7%) voor alleen deze groep Wajongers ontbreken. Het is moeilijk in te zien dat deze korting tot meer participatie zal leiden.

 

Bijlage: Brief Steungroep aan commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer

 

De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid behartigt de belangen van ME en CVS-patiënten op het gebied van werk, inkomen, school/studie en voorzieningen. Meer informatie: www.steungroep.nl of telefoon 050 549 29 06.

-----

 

 
BijlageGrootte
brief aan Tweede kamer 23062014 def.pdf214.73 KB

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften