Naar de inhoud

ANBI Logo

Het Persoonlijk Gezondheidsdossier

21 juli 2013, Het Persoonlijk Gezondheidsdossier
 
In een recent interview  met Loes Bierma, beleidsmedewerker van de NPCF (Nederlandse Patienten Consumenten Federatie), wordt uitgebreid het PGD of Persoonlijk Gezondheidsdossier besproken. Dat komt er in het kort op neer dat de patiënt zelf toegang heeft tot al zijn medische gegevens en daar een eigen dossier van kan opbouwen.
 
Al is het nog lang niet zover dat iedereen daar de mogelijkheid toe zal hebben, toch lijkt het ons een gunstige ontwikkeling, en lichten we enkele punten uit het interview.
 
Vooral voor chronische zieken is het een goed handvat, omdat zij vaak te maken krijgen met allerlei soorten medici. Die communiceren ook onderling nog onvoldoende, en met zijn PGD beschikt de patiënt zelf over informatie die hij makkelijk kan delen, wanneer hij dat wil. Want hij is als geen ander op de hoogte van hoe bv medicatie werkt, en van verbanden tussen zijn diverse klachten en externe omstandigheden. Doordat zijn medische gegevens bij verschillende zorgverleners liggen, is het nu heel moeilijk zelf de regie te voeren. 
 
Is het PGD hetzelfde als het fameuze Electronisch Patiëntendossier of EPD? Met het laatste is minister Borst destijds begonnen, en het behelst toegang van andere medici tot het medisch dossier van een patiënt/cliënt.  In Australië is het anders aangepakt, door de patiënt van begin af aan centraal te laten staan in de hele medische data-uitwisseling.
 
Het NPCF streeft er naar dat de patiënt al in 2014 in de gelegenheid is om zijn PGD te vullen met gegevens van huisartsen, (ziekenhuis)apothekers en medisch specialisten die al bij het Landelijk Schakelpunt (LSP, het voormalige EPD) zijn aangesloten, maar verwacht dat het nog wel 5 à 10 jaar zal duren voordat het voor iedereen mogelijk is om zijn eigen PGD bij te houden met al zijn medische gegevens.
 
Niettemin hoopt het NPCF door overleg met andere betrokken partijen wellicht een soort coöperatie op te richten, waarbij zorgverzekeraars en ICT-leveranciers mogen aansluiten. Zo, én door het mobiliseren van patiënten, hoopt men dat die tijd versneld kan worden.
Lees het volledige artikel hier...
 
 
-----
 
 
 
 
BijlageGrootte
NPCF.pdf464.2 KB

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften