Naar de inhoud

ANBI Logo

Politiek maakt ME-patiënt ziek

Persbericht
Datum: 23 maart 2005

Politiek maakt ME-patiënt ziek

In een open brief aan de Vaste kamercommissie van VWS protesteren artsen tegen het gejojo van de politiek over de wel of niet erkenning van ME.Zij betreuren het ten zeerste dat minister Hoogervorst van VWS het advies van de Gezondheidsraad naast zich neer heeft gelegd, en doen een oproep aan de kamerleden om de minister te vragen alsnog wetenschappelijk onderzoek naar ME / CVS te starten.

Met stijgende verbazing hebben de artsen de politieke discussie gevolgd, over de wel of niet erkenning van ME/CVS als eigenstandige aandoening.Verbijsterd hebben zij moeten constateren dat het gejojo van 'de politiek' veel van de patiënten die ze onder behandeling hebben, qua conditie heeft verslechterd. Patiënten met ME/CVS hebben door een verstoord zenuwstelsel, hormoonstelsel en afweerapparaat minder weerstand tegen fysieke en psychologische prikkels, en met name stresserende prikkels hebben een negatieve invloed op hun gezondheid.

De artsen vinden de discussie over de erkenning bovendien achterhaald. In 1969 is ME reeds opgenomen in de internationale ziekteclassificatie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), waaraan alle lidstaten zijn gebonden. In 1994 verklaart de toenmalige minister van Volksgezondheid mevrouw Borst nogmaals dat ook Nederland hieraan gebonden is en op 14 februari 1995 herhaalt staatssecretaris Linschoten in de Tweede Kamer nog eens ditzelfde standpunt.

Wanneer op 7 juni 2002 de Gezondheidsraad door de minister om advies wordt gevraagd over ME/CVS, betreft dit dan ook niet de erkenning van dit ziektebeeld, maar om de vraag welk type wetenschappelijk onderzoek via ZonMw geëntameerd zou moeten worden. Want hoewel er bij dit ziektebeeld reeds diverse neurobiologische stoornissen bekend zijn, is er nog steeds geen sluitende oorzaak gevonden.

Op 2 februari jl., direct na het uitbrengen van het advies door de Gezondheidsraad, legt de minister het advies in een brief aan de Tweede Kamer naast zich neer. Niet alleen wil hij ME/CVS niet als eigenstandige aandoening erkennen, ook rept hij met geen woord over het aangeraden onderzoek.
De artsen vragen in hun open brief aan de Kamer om hier alsnog bij de minister op aan te dringen.
31 maart vergadert de Vaste kamercommissie van VWS over de brief van de minister over ME/CVS.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carla Rus, psychiater

URL:

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften