Naar de inhoud

ANBI Logo

Reactie ME/CVS patiëntenorganisaties op fout in bericht Medisch Contact

30 maart 2015, Reactie ME/CVS patiëntenorganisaties op fout in bericht over Amerikaans rapport over ME/CVS op website Medisch Contact
 
 
Op 13 maart hebben de organisaties van ME- en CVS-patiënten onderstaande brief gestuurd naar het artsenblad Medisch Contact:
 
Betreft: Rectificatie artikel Website Medisch contact van 19 februari 2015
 
Geachte heer Maassen,
 
Hierbij vragen wij u om rectificatie van uw artikel “chronischevermoeidssyndroom krijgt mogelijke nieuwe naam” over het rapport van het Amerikaanse Institute of Medicine (IOM) over ME/CVS (website  Medisch Contact, rubriek actueel 19-02-2015).
U verwijst daarin naar een commentaar van de Amerikaanse hoogleraar huisartsgeneeskunde Theodore Ganiats, waarin hij zich schaart zich achter de nieuwe definitie en de nieuwe naam die het IOM voorstelt. U schrijft: ‘Hij kan zich met nadruk ook vinden in de constatering van het IOM dat de ziekte niet louter een psychische aandoening is, maar dat artsen wel degelijk moeten uitgaan van ‘een fysiologische basis’.
Door het woord ‘louter’ te gebruiken mist u echter de essentie van de boodschap van het IOM. Het IOM stelt in zijn rapport nadrukkelijk dat het een misverstand is om ME/CVS te beschouwen als een psychogene aandoening of zelfs een verzinsel van de patiënt. ME/CVS is volgens het IOM een serieuze, chronische, ziekte, die meerdere orgaansystemen aantast, met vaak drastisch gevolgen voor het leven van de patiënten. In het door u aangehaalde commentaar stelt Ganiatz: ‘In de literatuur is voldoende bewijs gevonden dat ME/CVS een ziekte is met een fysiologische basis. Het is niet, zoals veel artsen geloven, een psychologisch probleem dat niet serieus genomen moet worden.’ Door toevoeging van het woord ‘louter’, suggereert u dat ME/CVS deels een psychogene aandoening kan zijn. Daarmee hebt u de essentie van het IOM-rapport gemist en de woorden van Ganiats verdraaid.
Wij hopen dat u overgaat tot rectificatie.
 
Met vriendelijke groet,
 
ME/cvs Vereniging,
ME/CVS Stichting Nederland
Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid
 
Op 27 maart heeft Medisch Contact deze brief deels geplaatst:
 
Naar enkele andere media, die een soortgelijk bericht als Medisch Contact publiceerden, zijn vergelijkbare verzoeken tot rectificatie gestuurd
 
 
-----
 
 
 

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften