Naar de inhoud

ANBI Logo

Rectificatie Gezondheidsraad

logo Steungroep ME en ArbeidsongeschiktheidBron: ME-Platform
Datum: 8 april 2005
URL: klik hier voor het artikel

-----

Naar aanleiding van het verzoek van de Steungroep ME en Arbeidsongschiktheid tot rectificatie betreffende een passage in het rapport van de Gezondheidsraad heeft de Steungroep een reactie gekregen, waarin de Gezondheidsraad toegeeft een fout te hebben gemaakt. Het betreft de volgende passage op pagina 76, onder aan de pagina:

"Niet alle CVS-patiënten zijn even enthousiast om CGT te ondernemen. In bepaalde patiëntengroeperingen is de weerstand tegen CGT zo groot dat zij oproepen tot het boycotten ervan*."

De opgenomen voetnoot bij de asterix luidde:

" * Cognitieve gedragstherapie bij ME/CVS; Standpunt Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid. http://www.steungroep.nl/cgt/cgtstandpunt.htm geraadpleegd: 20 december 2004."

De Gezondheidsraad stelt in zijn brief:

"Door een ongelukkige plaatsing van een voetnoot wordt in de door u aangehaalde passage op pagina 76 ten onrechte en onbedoeld de suggestie gewekt dat wij uw organisatie verantwoordelijk houden voor het boycotten van CGT, en dat betreuren wij. De voetnoot met verwijzing naar uw website had betrekking moeten hebben op de eerste zin 'Niet alle CVS-patiënten zijn even enthousiast om CGT te ondernemen'. De oproep tot boycot in de daarop volgende zin berust op signalen die ons via het internet en langs diverse andere kanalen bereikten."

Verder:

"Om misverstanden en onjuiste interpretaties te vermijden hebben wij besloten niet alleen de voetnoot, maar ook de betreffende zin te schrappen. (...) De tekst zal dan als volgt luiden: 'Niet alle CVS-patiënten zijn even enthousiast om CGT te ondernemen *.' (...) Dat betekent dat wij de wijziging zullen doorvoeren in de binnenkort te verschijnen tweede druk van het advies en in de internetvisie. Voorts zullen wij de leden van de commissie alsmede het ministerie van VWS een kopie van deze brief toezenden."

Bovenstaande passage is echter nogal inconsequent omdat eerst gezegd wordt dat de passage inclusief voetnoot zal worden geschrapt en vervolgens wordt in de nieuwe tekst de voetnoot opnieuw opgenomen. De Steungroep stelt daar niet op tegen te zijn.

De tekst over het CGT-standpunt op onze website is vorig jaar opgesteld door twee medewerkers van de Steungroep en de ME/CVS-Vereniging op verzoek van de beide besturen. Het toenmalige bestuur van de ME/CVS-Vereniging is de gemaakte afspraken over het bespreken van de tekst en het als gezamenlijk standpunt naar buiten brengen ervan echter niet nagekomen. Daarom is de tekst alleen als standpunt van de Steungroep naar buiten gebracht.

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften